بایگانی دسته: مهندسی ساختمان

کتاب تحلیل ترک در سازه های بتنی

تحلیل ترک در سازه های بتنی
نویسنده (تئوری و کاربر) :  Zihai Shi
این کتاب مشتمل بر اخرین اطلاعات مربوط به مکانیک شکست سازه های بتونی بوده  و اخرین تئوری محسباتی را جهت حل واقعی مشکلات مهندسی بیان نموده است. در واقع می توان گفت که نویسنده بخوبی از تجربیات عملی خود در تدوین این کتاب بهره گرفته است.تجربیاتی که ناشی از تحقیقات گسترده وی در آنالیز multiple-crack و mixed-mode fracture بدست آمده است.

ادامه خواندن کتاب تحلیل ترک در سازه های بتنی
Share