پرداخت نهایی

Your cart is empty.

در طبقه‌بندی جانوران ، تمام جانورانی که دارای بدنی دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. این جانوران می‌توانند روی سطح شکمی که رو به پایین و در برابر زمین واقع است…

40,000 ریال – خرید

تاژَک‌داران ریزاندامگانی هستند که دارای سازه‌ای شلاق‌مانند به نام تاژک می‌باشند. مانند اسپرم ، کرف ، خزه ، جلبک سبز ، برخی گیاهان بازدانه و دیگر گیاهان ، قارچ‌های نخستین مانند قارچ‌های دیگچه‌ای Chytridiomycota ،…

40,000 ریال – خرید

IWB نرم افزار Innovation WorkBench نرم افزار IWB تکنیک های موفقیت آمیز مهارت های نو آوری را با استفاده از روش های تحلیلی و ابزارهای مبتنی بر دانش مدل می نماید.…

رایگان – خرید

«انگل» (Parasite ) ارگانیسمی است که برای ادامه حیات خود، از یک موجود زنده دیگر تغذیه می‌کند.

40,000 ریال – خرید

قطعات دهانی حشرات در یکی از ۵ دسته زیر قرار میگیرند : قطعات دهانی ساینده - قطعات دهانی مکنده - قطعات دهانی لیسنده - قطعات دهانی زننده ٬ مکنده و در انتها قطعات دهانی مختلط

40,000 ریال – خرید

در این طرح به بررسی قالب های صنعتی با ظرفیت 40 دست در سال پرداخته شده است

40,000 ریال – خرید

توجه :اگر سفارش شما کتابNLP است ؛ فرم دریافت آدرس پستی , و اگر مقاله است , فرم دریافت سفارش مقاله را همین حالا تکمیل نمایید.

Share