در طبقه‌بندی جانوران ، تمام جانورانی که دارای بدنی دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. این جانوران می‌توانند روی سطح شکمی که رو به پایین و در برابر زمین واقع است…

Price: 40,000 ریال
40,000 ریال – خرید

تاژَک‌داران ریزاندامگانی هستند که دارای سازه‌ای شلاق‌مانند به نام تاژک می‌باشند. مانند اسپرم ، کرف ، خزه ، جلبک سبز ، برخی گیاهان بازدانه و دیگر گیاهان ، قارچ‌های نخستین مانند قارچ‌های دیگچه‌ای Chytridiomycota ،…

Price: 40,000 ریال
40,000 ریال – خرید

IWB نرم افزار Innovation WorkBench نرم افزار IWB تکنیک های موفقیت آمیز مهارت های نو آوری را با استفاده از روش های تحلیلی و ابزارهای مبتنی بر دانش مدل می نماید.…

Free Download
رایگان – خرید

«انگل» (Parasite ) ارگانیسمی است که برای ادامه حیات خود، از یک موجود زنده دیگر تغذیه می‌کند.

Price: 40,000 ریال
40,000 ریال – خرید

قطعات دهانی حشرات در یکی از ۵ دسته زیر قرار میگیرند : قطعات دهانی ساینده - قطعات دهانی مکنده - قطعات دهانی لیسنده - قطعات دهانی زننده ٬ مکنده و در انتها قطعات دهانی مختلط

Price: 40,000 ریال
40,000 ریال – خرید

در این طرح به بررسی قالب های صنعتی با ظرفیت 40 دست در سال پرداخته شده است

Price: 40,000 ریال
40,000 ریال – خرید

در این پروژه به بررسی شرکت خدمات فناوری اطلاعات از دیدگاه کارآفرینی پرداخته شده است

Price: 40,000 ریال
40,000 ریال – خرید

هدف‌ از اجراي‌ اين‌ طرح‌ پروار بندي‌ گوسفند و‌ توليد گوشت‌ قرمز، اشتغال‌ زايي‌ در منطقه‌ و رفع‌ بيكاري‌و استفاده‌ از سرمايه‌هاي‌ نهفته‌ و كم‌ در زمينة‌ توليد به‌ شكل‌ تعاوني‌ توليدي‌ مي‌باشد

Price: 40,000 ریال
40,000 ریال – خرید

موضوع طرح:شركت پوشش بام

Price: 40,000 ریال
40,000 ریال – خرید