تکنیک فراتر از واقعیت یا تکنیک Submodalities

موارد استفاده از این تکنیک در از بین بردن ترس ها و خاطرات منفی است. از شدت درد و بیماری می کاهد حتی اگر درست به کار گرفته شود می تواند بیماری را ریشه کن…

ادامه مطلب →

Share