منجمان کشف سیاره ای شبیه به زمین را تایید کردند

منجمان وجود سیاره ای شبیه به زمین در “ناحیه قابل سکونت” اطراف یک ستاره که بی شباهت به خورشید نیست را تایید کرده اند.

این سیاره که “کپلر ۲۲-بی” نامگذاری شده حدود ۶۰۰ سال نوری از ما فاصله دارد و ۲.۴ برابر زمین است. دمای آن ۲۲ درصد سانتیگراد تخمین زده می شود.

Share

استفاده از تنها یک اتم برای ساخت حافظه

هولگر اشپشت، فیزیکدان آلمانی و همکارانش از موسسه ماکس پلانک آلمان موفق شده‌اند به رکورد جهانی در زمینه مینیاتوریزه کردن حافظه برای ذخیره کردن اطلاعات دست یابند، رکوردی که دیگر به آسانی قابل شکستن نیست. آنها راهی یافته‌اند که می‌توان از طریق آن اطلاعات را تنها در یک اتم روبیدیوم ذخیره کرد.

Share