كتاب ان ال پي براي معلمان

مباحث NLP امروزه در سطح جهان در سازمانها وآموزشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد . این کتاب معرف خوبی از مباحث NLP در زمینه آموزش و مدارس می باشد که در 12 فصل و به قلم سرکار خانم فاریا لزردوستی (دبیر دبیرستانهای کرج) به رشته تحریر درآمده است.

Share