پولسازترین رشته های دانشگاهی

نشریه نیوجاب نیویو برای کسانی که قصد تحصیل در دانشگاه را دارند، رشته‌هایی را پیشنهاد کرده که می تواند در بازار کار پولساز باشد. قبولی در این رشته‌ها چندان سخت نیست و آینده شغلی خوبی هم در انتظار دانشجویان آن وجود دارد.

Share

درس نخوانید تا بیکار نباشید!

به اعتقاد کارشناسان یکی از علل مهم افزایش بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان متناسب نبودن رشته‌ها و آموزش‌های دانشگاهی با نیاز بازار کار است، انتزاعی بودن متون درسی دانشگاه ها و تطبیق نداشتن آنها با واقعیت‌های اجتماعی علت مهم دیگری است که به بیکاری فارغ التحصیلان دامن می‌زند.

Share