Category: طرحهای خدماتی

در این پروژه به بررسی شرکت خدمات فناوری اطلاعات از دیدگاه کارآفرینی پرداخته شده است

Price: 40,000 ریال
40,000 ریال – خرید

طرح كارآفريني شرکت خدمات هاستینگ و ثبت دامنه اینترنتی

Price: 40,000 ریال
40,000 ریال – خرید

سرمایه گذاری مناسب بر روی فرصت های موجود و امکانات موجود

Price: 40,000 ریال
40,000 ریال – خرید