نگاهى به كاربردهاى بيوتكنولوژى در عرصه هاى مختلف علوم

خلاصه مطلب ۱-بيوتكنولوژى ، روش هاى كاربرد موجودات و سامانه هاى زيستى موجود در فرآيندهاى توليدى و صنعتى تعريف شده است و در جوامع ابتدايى انسان ريشه دارد. ۲- در دهه ۸۰ قرن بيستم ميلادى، فناورى  هاى زيستى، رشد…

ادامه مطلب →

Share

نقش شهرها در تكامل برخى رفتار جانوران

خبرنامه اينترنتى مجله نيوساينتيست هر هفته مطلبى را به انتخاب يكى از دست اندركارانش در دسترس عموم قرار مى دهد. مقاله زير انتخاب «جان پيكرل» «سردبير خبرهاى ويژه» خبرنامه در ۲۰ آوريل است. ••• جان پيكرل: شهرها…

ادامه مطلب →

Share