روزهای آخر این گونه درس بخوانید

به طور سنتی زمان امتحانی که نزدیک می شود؛ همه به تکاپو می افتند؛ دانش آموزان یا داوطلبان آزمون به دنبال کامل کردن جزوه ها، مرور درس های عقب مانده و در صورت نیاز، رفتن به کلاس های کمک آموزشی هستند و والدین درصدد فراهم آوردن فضایی مناسب و به دور از هرگونه اضطراب برای درس خواندن فرزندان شان، اما درس خواندن خود آداب و رسومی دارد.

Share

نگاهی دیگر؛ تاریخچه نوروز باستانی

برای نخستین بار در تاریخ جامعه کل بشری در بین ملت های جهان باستان، از جشن نوروزی در جامعه سومریان یاد می‌گردد و این قوم نامدار و متمدن تاریخ دنیای باستان بنا به گزارش مشیرالدوله پیرنیا و ساموئل کریمر کاسان، ساکن کرانه دریای کاسان بین هزاره پنجم تا چهارم پیش از زایچه مسیح در نخستین مهاجرت خود ازکرانه‌های دریای کاسان (دریای گیلان) به سرزمین میان رودان (بین النهرین) مهاجرت کرده‌اند و همزمان با تمدن کهن سومری هم ارز تمدن مصرباستان نخستین نهاد تمدّن را درجامعه کل بشری بنیانگزاری کردند.

Share

درس نخوانید تا بیکار نباشید!

به اعتقاد کارشناسان یکی از علل مهم افزایش بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان متناسب نبودن رشته‌ها و آموزش‌های دانشگاهی با نیاز بازار کار است، انتزاعی بودن متون درسی دانشگاه ها و تطبیق نداشتن آنها با واقعیت‌های اجتماعی علت مهم دیگری است که به بیکاری فارغ التحصیلان دامن می‌زند.

Share