- کانون دانش (بانک مقالات) - http://www.knowclub.com/paper -

روش تحقیق با رویکرد اقدام پژوهی در آموزش و پرورش

منتشره از سوي مدير سايت در تاريخ23م آذر 1387 @ 17:27 و در بخش مديريت | 2 دیدگاه

مقدمه
عوامل بسیار زیادی در جریان آموزش و یادگیری تآثیر دارد که طی روش های تحقیق مرسوم دانشگاهی قادر به کنترل آنها نیستند .هدف از پژوهش در تعلیم و تربیت فقط کسب دانش محض نیست،بلکه دانشی است که در عمل بتوان از آن استفاده کرد و در بهسازی محیط آموزشی مفید باشد .چنین هدفی را پژوهش های تربیتی دانشگاهی و مرسوم نتوانسته اند حاصل کنند .این پژوهش ها اطلاعات خوبی در اختیار گذاشته اند که می تواند الهام بخش معلمان باشد اما اکثر آنها قابل استفاده مستقیم توسط معلمان در کلاس های درس و محیط مدارس نبوده اند ،کلاس های درس دارای پویایی ویژه خود هستند و برای بهسازی امر آموزش و پرورش و اثر بخش کردن آن ،لازم است از روش های گوناگون پژوهش ،به ویژه پژوهش های مبتنی برعمل (اقدام پژوهی )بهره جست این روش ها را باید جست و تدوین کرد و در اختیار معلمان قرار داد . این مقاله با این رویکرد تهیه شده است .

ادامه در قالب فايل PDF


روش تحقیق با رویکرد اقدام پژوهی در آموزش و پرورش
نگارش :ایرج حاتمی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

[13] [14] Share


منبع تهيه مقاله :کانون دانش (بانک مقالات): http://www.knowclub.com/paper

آدرس اينترنتي مقاله: http://www.knowclub.com/paper/?p=737

URLs in this post:
[1] Image: http://www.knowclub.com/paper/?p=1178
[2] برخورد با بحران های محیط: http://www.knowclub.com/paper/?p=1178
[3] Image: http://www.knowclub.com/paper/?p=420
[4] علم نقطه تعادل: http://www.knowclub.com/paper/?p=420
[5] Image: http://www.knowclub.com/paper/?p=1203
[6] گیاه درمانی و پزشکی در ایران باستان: http://www.knowclub.com/paper/?p=1203
[7] Image: http://www.knowclub.com/paper/?p=350
[8] کدام هدف مهم تر است؟: http://www.knowclub.com/paper/?p=350
[9] Image: http://www.knowclub.com/paper/?p=837
[10] ارزيابي ارتباط بين ويژگي هاي برنامه وفاداري ، رضايت مندی و وفاداري فروشگاه: http://www.knowclub.com/paper/?p=837
[11] Image: http://www.knowclub.com/paper/?p=977
[12] داده کاوی یک ابزار آنالیز مدیریتی: http://www.knowclub.com/paper/?p=977
[13] : http://www.knowclub.com/paperhttps://www.addtoany.com/add_to/dzone?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.knowclub.com%2Fpaper%2F%3Fp%3D737&linkname=%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
[14] Image: http://www.knowclub.com/paperhttps://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.knowclub.com%2Fpaper%2F%3Fp%3D737&linkname=%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4

براي چاپ اينجا را کليک نماييد.