بایگانی برچسب: s

بوزون هیگز (ذره خدا) چیست و چرا اینقدر اهمیت دارد؟

تا کنون درباره ذره کوب (برخورد دهنده) بزرگ CERN (LHC)صحبتهای زیادی شده است..اما بوزون هیگز یا همان ذره خدا  و کشف آن توسط دانشمندان سرن، حسابی فیزیکدانان را به وجد آورده است. به قول تحلیلگر ارشد آزمایش CMS سرن، «ما هم اکنون در آغاز یک دوراهی (وجود یا عدم وجود بوزون هیگز) قرار داریم که بالاخره می توانیم مسیرمان را انتخاب کنیم. این کشف تنها آغاز یک راه و زمینه ساز کشفیات شگرفی در دانش بشری است

ادامه خواندن بوزون هیگز (ذره خدا) چیست و چرا اینقدر اهمیت دارد؟
Share