بایگانی برچسب: s

صافی کف پا و درمان آن

صافی کف پااگر زمانی که فرد ایستاده است، پا دارای قوس طبیعی نباشد، آن فرد دارای صافی کف پا می باشد. به طور کلی، وقتی شما دارای پای صاف خواهید بود که قوس داخل پا صاف باشد و کف پا کاملا با سطح زمین در تماس باشد.

ادامه خواندن صافی کف پا و درمان آن
Share