بایگانی برچسب: s

منجمان کشف سیاره ای شبیه به زمین را تایید کردند

کپلر ۲۲-بیمنجمان وجود سیاره ای شبیه به زمین در "ناحیه قابل سکونت" اطراف یک ستاره که بی شباهت به خورشید نیست را تایید کرده اند.

ادامه خواندن منجمان کشف سیاره ای شبیه به زمین را تایید کردند
Share