بایگانی برچسب: s

آموزش برق به زبان ساده

برق به زبان سادهالکترون چیست؟
الكترون معناي يوناني كهربا است كهربا ماده اي است كه در مالش به پارچه پشمي باردار شده و خرده هاي كوچك كاه را جذب مي كنداين ربايش بعلت نيرويي مرموز اتفاق مي افتد كه يونانيان آن را الكتريسيته ناميده اند

ادامه خواندن آموزش برق به زبان ساده
Share