بایگانی دسته: تکنیکهای ان ال پی

تکنیک فراتر از واقعیت یا تکنیک Submodalities

تکنیکهای ان ال پی

موارد استفاده از این تکنیک در از بین بردن ترس ها و خاطرات منفی است. از شدت درد و بیماری می کاهد حتی اگر درست به کار گرفته شود می تواند بیماری را ریشه کن کند.

ادامه خواندن تکنیک فراتر از واقعیت یا تکنیک Submodalities
Share