تجربه آخرين حذف صفر از پول ملي در گفت‌وگو با سه كارشناس تركيه

حذف صفرها بخشي از اصلاحات اقتصادي بود

گروه بازار پول- عظيم اوزدمير، ريفات انيس و‌هاكان آستوي سه كارشناس بانك مركزي تركيه هستند كه با دعوت بانك مركزي ايران براي انتقال تجربيات خود در يك دوره آموزشي شركت كرده‌اند. اين سه كارشناس در گفت‌وگويي كه سايت اصلاح پولي منتشر كرده است به بيان تجربه تركيه در حذف شش صفر از پول ملي پرداخته‌اند.

ادامه خواندن تجربه آخرين حذف صفر از پول ملي در گفت‌وگو با سه كارشناس تركيه
Share

آنچه بايد در رابطه با اينترنت همراه بدانيد

مودم همراهمدتي است كه  در همه جاي اين دنياي وب، تبليغات گاه و بيگاه اغوا كننده اي در رابطه با اينترنت همراه روي مونيتور شما نقش مي بندد و شما را وسوسه مي كند كه از اين تكنولوژي بظاهرپيشرفته، بيشتر سر در بياوريد.

ادامه خواندن آنچه بايد در رابطه با اينترنت همراه بدانيد
Share

تدوین ضوابط طراحی اکوپارک

اکو پارکچکیده
اکوپارک، محیطی است که در آن فعالیت های تفرجی، همگام با شناسایی و چگونگی برخورد با مسایل زیست محیطی از جنبه های گوناگون آموزش همگانی صورت م یگیرد. فرضیه اصلی طراحی اکوپارک فراهم آوردن پشتوان ههای اقتصادی، علمی و زیست محیطی مناسب برای آموزش عمومی و ایجاد فرهنگ صحیح محیط زیستی م یباشد.
با توجه به زمین هها و روند توسعه در کشور و با توجه به مشکلات زیست محیطی موجود و نیز تاثیرات ازدیاد روز افزون جمعیت و رشد پرشتاب ف نآوری و در پی آن افزایش مصرف و تولید انواع زباله و پساب های خانگی و صنعتی، ضرورت طراحی و اجرای اکوپارک اجتناب ناپذیر دیده م یشود. بنابر این با تکیه بر قابلیت های موجود و کاربر یهای متنوع و مفید اکوپارک، تاسیس ای نگونه فضاهای تفرجی زیست محیطی شهری برای حرکت در جهت توسعه پایدار شهری لازم بوده و با توجه به نکاتی از قبیل : تعیین اهداف هر طرح و تطابق آن با اهداف زیست محیطی، همخوانی فعالی تها با یکدیگر، استفاده از امکانات و موقعیت های مکانی، اجتماعی و مدیریتی برای مطرح نمودن کاربر یهای فراغتی- آموزشی، توصیه م یگردد. در راستای پاسخ به موارد ذکر شده، محدوده فعلی پارک پردیسان در شمال غرب تهران به منظور مطالعه و تدوین ضوابط طراحی اکوپارک انتخاب شده است. برای این منظور ضمن بررسی های میدانی و نیز مطالعه نمون ههای موجود در جهان سعی شده است تا این اصول و ضوابط از یک همسویی جهانشمول و علمی برخوردار باشد و طراحی نهایی پارک در این راستا صورت پذیرفت.

ادامه خواندن تدوین ضوابط طراحی اکوپارک
Share

روزهای آخر این گونه درس بخوانید

به طور سنتی زمان امتحانی که نزدیک می شود؛ همه به تکاپو می افتند؛ دانش آموزان یا داوطلبان آزمون به دنبال کامل کردن جزوه ها، مرور درس های عقب مانده و در صورت نیاز، رفتن به کلاس های کمک آموزشی هستند و والدین درصدد فراهم آوردن فضایی مناسب و به دور از هرگونه اضطراب برای درس خواندن فرزندان شان، اما درس خواندن خود آداب و رسومی دارد.

ادامه خواندن روزهای آخر این گونه درس بخوانید
Share

افسانه ها ی بزرگ اقتصادی

آمریکا مزین به تعداد زیادی افسانه های اقتصادی است که تفکر عامه را در مورد مسائل مهمی منحرف کرده است و منجر شده ما سیاست های خطرناک و فاسد دولت را بپذیریم. در این جا ده تا از خطرناک ترین این افسانه ها را نام می برم و تحلیل می کنم که اشتباه آنها چیست.

ادامه خواندن افسانه ها ی بزرگ اقتصادی

Share

پرتال كانون دانش محلي است كه در آن آخرين اخبار علمي – فرهنگي – ورزشي – اقتصادي ؛ مقالات علمي و فني و آخرين نرم افزارهاي روز؛ ارائه شده و شما را در جهت يافتن دوستاني همفكر ؛ تبادل نظر با ديگران ؛كشف خلاقيتها و …. ياري مي بخشد.