نظم و مديريت استراتژيك دروني بزبان ساده

نظم، واژه اي كه تا كنون به دفعات آنرا شنيده ايم و از اثرات آن در زندگي خودمان بهره مند شده ايم. اما هر يك از ما بسته به شخصيت دروني خودمان يا محيطي كه در آن قرار داريم تعابير مختلفي از نظم در پيش خودمان داريم.
به عنوان مثال از ديدگاه يك پزشك، نظم همانند رابطه دقيق و يكپارچه ميان تك تك اعضاء و يا حتي سلولهاي بدن مي باشد. اما نظم چيست و گونه مي تواند مفيد واقع گردد؟…….
در اين مقاله سعي شده با زباني ساده، بصورت مقدماتي به بحث در مورد مديريت استراتژيك دروني، مديريت زمان و اهداف دروني و ساير عوامل مهم براي رسيدن به اهداف پرداخته شود.

ادامه مقاله در قالب PDF


محمد جواد تورده

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *