ارزيابي ارتباط بين ويژگي هاي برنامه وفاداري ، رضايت مندی و وفاداري فروشگاه

چكيده
customerپس از یک دهه تحقیقات هنوز چیزهای زیادی را باید در مورد ارتباط بین برنامه های وفاداری و درک نقش میانی رضایت فروشگاه دانست. آیا برنامه هاي وفاداري به تعهدات خود پیرامون ایجاد وفاداری در مشتری نسبت به فروشگاه عمل میکنند یا خیر؟ نتایج ما نشان میدهد که برنامه وفاداری به عنوان یک ساختار موجز نسبت قابل توجهی از تفاوت در رضایت مندی و وفاداری فروشگاه را نشان میدهد. به هر حال تفکیک این ساختار به ویژگیهای متقابل ملموس و ناملموس، باعث ارتقاي دقت، صحت و تخصص بيشتري در کشف تاثير متمايز آن بر رضایت مندی و وفاداری فروشگاه مي شود.

ادامه مطلب در قالب فايل PDF


علی انصاری Khz.bik@gmail.com 09371588715

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *