دوره ها و گارگاههاي آموزشي

كانون دانش با همكاري اساتيد برجسته هيات علمي دانشگاههاي كشور برگزار مي كند:

دوره هاي آموزشي در زمينه هاي :

  • مهندسي خلاقيت تريز(Triz)
  • برنامه ريزي توليد
  • تكنيكهاي خلاقيت و نوآوري
  • ارزيابي طرحهاي اقتصادي
  • نرم افزارهاي تخصصي در زمينه مهندسي صنايع و مديريت
  • و هر دوره تخصصي كه مورد نياز سازمان/صنعت شما باشد.

تماس با ما:

لطفا در خواستهاي خود را از طريق فرم تماس يا فكس 4478974-0261 براي ما ارسال نماييد. ضمنا ميتوانيد جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن : 09133043176 تماس حاصل نماييد.

تعدادي از دوره ها به شرح ذيل مي باشد:


نام دوره: مديريت فناوري

اهداف دوره : آشنايي با مفاهيم، رويکردها و راهکارهاي مديريت فناوري (تکنولوژي)

شراِيط شرکت کنندگان : کارشناسان و مديران

سرفصل هاِي دوره :

– تعريف فناوري، انواع فناوري
– تعريف و مفاهيم مديريت فناوري (Technology Management)
– تاريخچه مديريت فناوري
– نقش¬ها و کارکردهاي مديريت فناوري
– چرخه¬هاي حيات فناوري و محصول
– رويکردها و الگوهاي مديريت فناوري
– استراتژي کسب وکار و استراتژي فناوري
– برنامه¬ريزي فناوري، پيش¬بيني فناوري، مميزي فناوري
– فرايند نوآوري فناورانه، تحقيق و توسعه
– انتقال فناوري

دپارتمان : گروه خلاقِيت و نوآورِي
طول دوره : 8 ساعت


نام دوره: مديريت پروژه

اهداف دوره : آشنايي با روش هاي نوين مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOOK

شراِيط شرکت کنندگان : کارشناسان و مديران

سرفصل هاِي دوره :

– تعاريف اوليه
– فرآيند برنامه ريزي در يك نگاه
– تعريف محدوده پروژه ، هدف پروژه و اقلام تحويلي پروژه
– فازهاي مختلف انجام پروژه
– شناسايي فعاليتهاي پروژه و ساختار شکست کار (WBS)
– برآورد مدت زمان
– منابع لازم
o تخصيص منابع محدود
o استراتژيهاي حل مسئله منابع محدود
o تخصيص منابع نامحدود (تسطيح منابع)
– هزينه فعاليتها
– موازنه زمان-هزينه
– فرآيند كنترل پروژه
o مقدمه‌اي بر كنترل پروژه
o تجزيه فرآيند كنترل پروژه
o كنترلهاي مرسوم در كنترل پروژه
o كنترل زماني پروژه
o كنترل پيشرفت پروژه
o كنترل هزينه پروژه
– آشنايي با روش PERT
– نرم افزار Microsoft Project

زمان کارگاه : 8 ساعت


نوآوري نظام يافته( TRIZ2)
(دانش و فناوري حل ابداعانه مسئله و خلاقيت و نوآوري نظام يافته)

سطح دوم : به کارگيري روش هاي TRIZ براي حل مسئله

هدف : آشنائي با اصول به کارگيري عملي متدولوژي TRIZ براي حل مسئله

سرفصل:

– مقدمه
-سيستم 4 مرحله اي به کارگيري عملي TRIZ،
– مرحله (گام) 1:شناخت مسئله (PI) – مرحله (گام) 3و4: جستجوي راه حل ها ، راه حل هاي مشابه و تطابق دهي
– اصول ، مفاهيم و روش ها – اصول ، مفاهيم و روش ها
– اقدام CPS و روش هاي مربوطه – استفاده از 39 پارامتر
– ابزار ISQ (پرسشنامه موقعيت نوآوري) – استفاده از جدول تناقض ها
– نکات کاربردي ديگر – مثال ها و تمرين ها
– نکات ديگر
– مثال ها و تمرين ها
– مرحله (گام)2: فرمول بندي مسئله (PF) – سيستم 5 مرحله اي به کارگيري عملي ARIZ
– اصول ، مفاهيم و روش ها – اصول ، مفاهيم و روش ها
– روش ها و ابزارهاي فرموله کننده – نکات اصلي
– تحليل SU-F – مثال ها و تمرين ها
– نکات ديگر
– مثال ها و تمرين ها

زمان کارگاه : 16 ساعت


دوره تخصصي برنامه ريزي و کنترل توليد و موجودي به همراه نرم افزار WINQSB

سرفصل :

– مرور کلي بر مفاهيم اوليه- 3 ساعت
– انواع روش هاي پيش بيني (به همراه آموزش با نرم افزار اکسل و WINQSB)- 6 ساعت
– برنامه ريزي ادغامي به همراه نرم افزار WINQSB در شاخه Aggregate Planning – 4 ساعت
– برنامه زمان بندي اصلي توليد (MPS)- 2 ساعت
– برنامه ريزي سرانگشتي ظرفيت(RCCP) به همراه مدل نمودن به صورت مساله تحقيق در عمليات و حل با Solver نرم افزار اکسل و Linear and Integer Programming از نرم افزار WINQSB- 8 ساعت
– برنامه ريزي نيازمندي به مواد (MRP) به همراه نرم افزار- 8 ساعت
– برنامه ريزي ظرفيت مورد نياز (RCP)- 3ساعت
– توالي عمليات و زمان بندي به همراه نرم افزار- 4 ساعت
– آشنايي با MRP حلقه بسته و برنامه ريزي منابع توليدي (MRP II)- 1.5 ساعت
– توليد به موقع (JIT)- 4ساعت
– مباحث تکميلي (TOC،OPT ، ABC و … )- 2.5ساعت

 

جمع ساعات 46 ساعت- حدود 6روز کارگاه 8 ساعته


ارزيابی اقتصادی پروژ های صنعتی
(سطح مقدماتی)

سر فصل آموزشي

ارزش زماني پول
نرخ بهره
تعادل
نرخ بازگشت سرمايه
نرخ اسمي – نرخ موثر
مرکب شدن پيوسته
روش هاي ارزيابي طرح هاي اقتصادي
روش ارزش فعلي
روش معادل (يکنواخت) سالانه EUAC , EUAB
روش نرخ بازگشت سرمايه
روش منافع به مخارج

استهلاک
دلايل وجود استهلاک
ارزش دفتري
روشهاي محاسبه استهلاک
انتخاب روش استهلاک

زمان کارگاه : 8 ساعت


ارزيابی اقتصادی پروژ های صنعتی
(سطح پيشرفته)

سر فصل آموزشی

تجزيه و تحليل اقتصادي با لحاظ نمودن استهلاک و ماليات
ماليات(TX)
روش محاسبه درآمد خالص يا فرآيند مالي بعد از کسر ماليات
نقش استهلاک و ماليات در بررسي هاي اقتصادي
اثرات وام در بررسي هاي اقتصادي
آناليز جايگزيني
تعيين عمر اقتصادي باتوجه به حداقل هزينه
آناليز حساسيت
منحني بي تفاوتي
تورم
علل بوجود آمدن تورم
محاسبه نرخ تورم
نرخ تورم (f)
آناليز تورم (بررسي اثر تورم در پروژه هاي اقتصادي)
محاسبه نرخ ظاهري if
ضريب ثابت تبديل

زمان کارگاه : 8 ساعتتکنيک هاي خلاقيت و نوآوري

سر فصل آموزشي

– مفهوم خلاقيت
– مفهوم نوأوري
– سکون فکری
– شيوه های تفکر
– پروسه تبديل ايده به محصول در بازار
– منابع خلاقيت
– موانع خلاقيت
– معرفي و حل مساله با تعدادي از تكنيك هاي خلاقيت مانند:
o اسکمپر
o دلفی
o ارتباط اجباری
o طوفان مغزی
o شش کلاه تفکر

زمان کارگاه : 8 ساعت


دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری و مهندسي ارزش
(جهت کاهش هزینه) (2روز )

1- مباحث مقدماتي

– ضرورت توجه به خلاقیت و نوآوری
– ضرورت توجه به مهندسي ارزش
– تعریف خلاقیت و نوآوری
– تعريف شاخص ارزش
– توضيح و تشريح كلي مراحل کار

2- تحليل كاركرد

– بحث مقدماتي دررابطه با تعريف كاركرد
– تعريف و تدوين كاركردها و دسته بندي آنها
– استخراج كاركردها با استفاده از تکنیک نوآورانه TRIZ

3- خلاقيت

– آشنایی با تعدادی از تکنیک های خلاقیت و نوآوری
– انجام كارگروهي و ايده پردازي

4- ارزيابي

– بيان چگونگي ارزيابي ايده ها (شرح تكنيك هاي ارزيابي)
– كارگروهي و ارزيابي ايده ها (انتخاب ايده هاي برتر)

5- نتيجه گیری


تماس با ما:

لطفا در خواستهاي خود را از طريق فرم تماس يا فكس 4478784-0261 براي ما ارسال نماييد. ضمنا ميتوانيد جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن : 09133043176 تماس حاصل نماييد.


Share
4 responses... add one

سلام میخواستم ازتون خواهش کنم که من رو راهنمایی کنید یا اگه کتاب یا سایت خاصی رو می شناسید به من معرفی کنی تا بتونم در مورد ایده های خودم در رشته ام کاردرمانی فعالیت کنم .ممنون (دانشجوی سال اول کاردرمانی )

[پاسخ]

با سلام می خواستم من رو در زمینه کلاسهای موجود در زمینه TRIZو یا کتاب و…در شهر تهران که بتواند به من در به تصویر ساختن ایده هایم کمک کند معرفی کنید . متشکرم

[پاسخ]

با سلام میخواستم کل سر فصل مربوط به دوره TRIZ ا داشته باشم. ضمنا دنبال یک تفر مدرس در تبریز در این زمینه نیز هستیم. باتشکر

[پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *