مجموعه مقالات تريز(Triz)

در اين مجموعه 10 عنوان از بهترين مقالات ارائه شده براي مبحث تريز(TRIZ) تقديم علاقه مندان مي گردد.

متن خلاصه مطالب به شرح ذيل است. برای سفارش دریافت اصل مقالات به این آدرس(كليك كنيد) مراجعه نمایید.
 

EFFECTIVENESS OF SYMBIOTIC SYSTEMS THINKING AND
TRIZ ON HOW-TO-CREATIVELY-INVENT EDUCATION

Mitsuo Morihisa
Hiroshi Kawakami
Osamu Katai
Takayuki Shiose
Symbiotic Systems Lab., Dept. of Systems Science,
Graduate School of Informatics, Kyoto University, JAPAN
 

Abstract
TRIZ made a striking appearance in JAPAN in 1996. Since then the Kyoto University Symbiotic Systems Laboratory has examined a TRIZ seminar that instructs how to systematically design (improve) products by applying TRIZ theory and its software. The seminar was named “Introduction to the Inventive/Creative Thinking System” and commenced in 1998 for the third year students in the department of engineering science, Kyoto University. After several years’ practice, five inherent problems (two philosophical and three practical) in this seminar became apparent. We analyzed the seminar curriculum from the three viewpoints related to the symbiotic systems thinking and decided to add a “Patent Specification” exercise for the first time in our 2004 seminar. The main reason was that learning to write patent specifications is very effective for practically understanding the consistent invention process from idea to realization. This seminar is now aimed at undergraduate students, who are novices at both TRIZ and invention, and focuses on how-to-creatively-invent. With the 2006 seminar, we decided to double the seminar training period (from 9 hours to 18 hours in total) to enrich TRIZ training and to add stories about invention experiences that verify TRIZ effects. This improved seminar is scheduled to start in October, 2006.
Keywords: TRIZ, seminar, Symbiotic Systems, Human, Systems, Environments, Patent Specification


REINVENTING TRIZ THINKING TOOLS:
SUBSTANCE – FIELD ANALYSIS

Iouri Belski
Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia
 

Abstract
For a number of years the author has attempted to teach the original 77 Standards of Substance-Field Analysis to Australian engineers. The results were disappointing. Most of the learners were unwilling to use the 77 Standards after two days of study. Engineers found Standards difficult to learn and were unable to apply the tool well. To resolve this, and to help engineers acquire Substance-Field Analysis, the author simplified and systematised its solution procedure. This new procedure incorporates five main steps which cover the whole solution process – from modelling the original situation to choosing the solution that is most suitable in the existing conditions. Seventy-seven Standards have been replaced by five simple model solutions – five general blueprints of a possible solution. Every model solution works in a similar way to a Standard – it recommends the framework of a solution idea to the user. A model solution is “translated” into real solution ideas by employing eight fields of MATCEMIB. The most practical solution is chosen out of the solution ideas after taking into account the existing
conditions. During the last seven years, this new procedure of Substance-Field Analysis has been successfully taught to diverse audiences in Australia, Singapore and Malaysia. It has helped many professionals in their day-to-day work. The new Su-Field procedure has also helped them to use their knowledge more effectively by assisting professionals to look for solutions outside of their profession. Furthermore, this new approach has generalised a solution procedure, enabling a practitioner to apply Substance-Field Analysis to resolve situations that are beyond being simply technical in nature.
Keywords: TRIZ, thinking, problem-solving, substance-field analysis


THREE SET METHOD AS THE MODIFICATION OF ARIZ
PhD, Anna Boraty ska-Sala
Cracow University of Technology in Cracow

Abstract
One of the basic tools of TRIZ is ARIZ a procedure algorithm for achieving a defined aimIdeal End Result – in a methodological way. ARIZ is based on the concept of technicalcontradiction , the resolution of which is an essence of innovative conception. One of thebasic tools of ARIZ is a table that contains a list of technical system indexes that should be improved and that deteriorate, if they are not changed . In analyzing a specific problem oneshould correlate conflicting indexes and find in the second table of basic inventiveprinciples , in appropriate columns, th e numbers of the methods for eliminating contradictions defined on the basis of analyzing several dozen thousand (now over a million)patents. The method uses one set of indexes, which precludes the association of indexesdefined in different fields, such as technical or economic. This problem is resolved in Three Set Method.
Keywords: Three set Method, TRIZ, ARIZ, quality,


A NEW PARADIGM FOR CREATIVE PROBLEM SOLVING:
SIX-BOX SCHEME IN USIT

Toru Nakagawa
Osaka Gakuin University, Japan

Abstract
The 'Four-Box Scheme' of problem solving has long been regarded as a standard in TRIZand science and technologies in general. Now that a huge number of models and knowledge bases have been accumulated, the Scheme has been found lacking in themeaningful general description of the contents of the four boxes. The present author hasproposed the 'Six-Box Scheme of Creative Problem Solving' on the basis of detailed description of the overall structure of the USIT methodology. The procedure for performing the Scheme is already well established in the form of USIT. Implications of the 'Six-Box Scheme' with USIT are discussed in comparison with the 'Four-Box Scheme' with traditional TRIZ.
Keywords: Creative problem solving, USIT, Requirement of information in Problem
Solving Steps, The Six-Box Schem


CAN YOU COUNT ON TRIZ?
– A CRITICAL REVIEW FROM A PRACTICAL POINT OF VIEW –

Dipl.-Wirt.-Ing. Christoph Haag
Fraunhofer Institute for Production Technology IPT

Dipl.-Ing. Markus Wellensiek
Fraunhofer Institute for Production Technology IPT

Abstract
The Fraunhofer Institute for Production Technology IPT has carried out numerous TRIZbased projects in the recent years. For SME as well as for large enterprises from different branches such as automotive, electronics, mechanical and plant engineering or white goods the Fraunhofer IPT not only acts as a mediator between TRIZ and these companies but also as a development partner.Although many projects cover the entire TRIZ process, Fraunhofer IPT’s application emphasis is primarily placed on early stages of the TRIZ process – including phases of problem definition and structuring, initial idea generation as well as action derivation. Against this background, the paper gives insight in the project work and reflects Fraunhofer IPT’s learning’s from TRIZ application in practice. It sums up the experience made about decisive strengths, weaknesses, opportunities as well as threats of TRIZ from a practical point of view.
The paper ends with a conclusion on the practical challenges for TRIZ and needs for action regarding further desirable developments from a user’s viewpoint.
Keywords:
Problem-solving Workshop, Industrial Demands, Lessons Learned, SWOT


LED-PROFESSIONAL.COM
A NEW PORTAL USING TRIZ KNOWLEDGE

Siegfried Luger
LUGER RESEARCH

Arno Grabher-Meyer
LUGER RESEARCH

Jasmine Leger
LUGER RESEARCH

Abstract
Lighting Emitting Diodes (LEDs) are the new light sources of the next decades and will replace a lot of conventional light sources and lighting systems. LED-professional.com is a new internet portal showing brand new products, technologies and patents in the field of LEDs and OLEDs (organic LEDs). To support the worldwide community with LED know-how the initiators of the portal used a combination of classical technology information and TRIZ based analysis.
The paper will explain the different manners how to deliver TRIZ knowledge for this new technology and how a modern technology portal can be supported with TRIZ knowledge. Due to this information users are able to understand evolutionary trends within their specific domain. Further more getting a new view how to invent next product generations.
Since the diffusion of TRIZ into organisations is a difficult task, the idea of LED-professional.com portal tries to give one answer to this problem.
Keywords: LED, internet portal, trends of evolution, technology classification.


MODELING FOR SOLVING PHYSICAL CONTRADICTIONS
Valery Krasnoslobodtsev
Technical Innovation Center Inc.
100 Barber Avenue, Worcester, MA, USA, 01606

Richard Langevin
Technical Innovation Center Inc.
100 Barber Avenue, Worcester, MA, USA, 01606

Abstract
This paper is devoted to consideration of formulating physical contradictions during theproblem solving process and their mathematical modeling with application of simple expressions and schemes. It is well known that the transition from a stated ideal final solution with a physical contradiction to specific solution concepts is a very difficult part of the problem solving process even for an experienced specialist. Application of the separation principles and functional analysis, when applied for resolving physical contradictions, acts like a bridge between the model of the solution and the real solution.
However, this does not always give the desirable results. Utilization of the presented approach increases the efficiency of the separation principles and functional analysis. Modeling helps with building the additional interactions between the model of the solution and the real solution by using scientific phenomena. The operation of the developed approach for problem solving is presented through specific industry examples and cases studies with schemes and pictures of proposed solutions.
Keywords: TRIZ, physical contradiction, separation principles, functional analysis, mathematical modeling, case study


SCENARIOS OF FUTURE HOME LIVING WITH
EVOLUTIONARY PRINCIPLES FROM TRIZ

Yung-Chin Hsiao
Creativity Lab, Industrial Technology Research Institute, Taiwan

Ying-Tzu Lin
Creativity Lab, Industrial Technology Research Institute, Taiwan

Abstract
Home is a complex system which consists of various products and services in a specific space for people to inhabit. It could be considered as a microcosm of human civilization as it involves social, cultural, and technological factors. Many TRIZ papers have been proposed to predict the future trends in products, services, or architectures. However, a broader system such as the home living system including the above elements as its subsystems has not been investigated from the viewpoint of the evolutionary trend.
Therefore, we attempt to predict the scenarios of the future home living system using TRIZ in this paper. The definition, structure, and functioning of the home living system is stated and analyzed. The ideality for home living system is given to establish the relationship among home living needs, functions of products and services, and the corresponding expenses and harmful effects. The trend of the ideality of home living system is developed. Through this study, the scenarios of future home living can be further developed by the ideality trend. The ideality trend is also useful for evaluating the new products or services for home living systems in the near future.
Keywords: home living system, ideality, ideality law, evolutionary law, human needs.


HIGH SPEED TRAIN CONCEPT
FOR THE TRIZ FUTURE CONFERENCE 2006

Author: Geert Tanghe
Design for Six Sigma Master Black Belt and TRIZ certified
Company: Gti-Quadrat (Geert Tanghe Innovation and Improvement)

Abstract
How to innovate the concept on a safety critical and publicly important product as a HighSpeed Train? The answer is the combination of the highest quality design methodology and TRIZ. The case was developed in the frame of the High Speed Train for Europe Bid and it resulted into a worldwide patent application WO2005049400, published in October
2004 for the first time.
The design for Six Sigma methodology was appealed to start making improvements on existing solutions, in order to come up with something fresh. After analysis of the most critical areas for improvement, it was clear that entitlement was reached. That was the perfect trigger to start involving TRIZ as the truly innovating methodology with a structured path. However, in a business where Penalties from Train Operators are much feared and Risk Management is from crucial importance, innovation was experienced more as a thread than as an opportunity to win a Bid. So TRIZ was experimentally built in the Design for Six Sigma methodology without mandate. Customer analysis showed that mainly accessibility was a problem to appeal travellers.
Trends of Evolution, Contradictions of involved parameters and Trends mapped clearly the opportunities to develop innovations in that area.
Keywords:
High Speed Train, Design for Six Sigma, Critical Areas for Improvement, Accessibility, Trends of Evolution, Contradictions in parameters, Ideality, Evolutionary Potential.


PATENT PRACTICES OF ADDRESSING DOCTRINE OF
EQUIVALENTS AND ITS SUBSTITUTES WITH G3:ID/TRIZ

Sergei Ikovenko
GEN3Partners/Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

Sam Kogan
GEN3Partners, USA

Abstract.
The scope of a patent is determined by the literal language of the patent claims. After the patent is issued the patent owners have at their disposal several mechanisms through which to expand patent scope beyond those original boundaries. Those are Doctrine of Equivalents, Reissue Proceedings and Continuations.
These various mechanisms are each other substitutes not only for one another, but also for more careful claim drafting at the outset. They can be a serious obstacle for patenting around or on the contrary a powerful strengthening tool to an IP portfolio. This article elaborates on using G3:ID/TRIZ to design an antidote for the mechanisms or on the contrary, to test your patent with it and to discover gaps in your patent application. The most powerful tools of G3:ID for that purpose are Function, Cause-Chain and Pragmatic S-curve Analysis’s, Trimming, Trends of Engineering System Evolution and Function-Oriented Search.
Keywords: patent, circumvention, TRIZ, innovation discipline, G3:ID, S-curve, trends of evolution,
function-oriented search


-اين مجموعه بقيمت 6500 تومان و تحويل درب منزل قابل تهيه مي باشد. (هزينه پست به عهده ماست)

برای سفارش دریافت اصل مقالات به این آدرس(كليك كنيد) مراجعه نمایید.

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *