فرایند برنامه ریزی استراتژیک

چکیده
تدوین و تنظیم برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که از اتفاق نظربرای تلاش در جهت برنامه ریزی آغاز و به اجراء ،ارزیابی و بازخورد نتایج ختم می شود .طی این فرایند روش های برنامه ریزی مسایل استراتژیک از قبیل روش مستقیم ،مبتنی برهدف و سناریو مطرح و در خصوص تدوین و تنظیم برنامه های استرتژیک از سه روش الگویی برای فرایند تصمیم گیری ،فرایند اشتراک مساعی و مراتب و رویه های سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد .
واژه های کلیدی:تدوین استراتژی، مسأله استراتژیک،روش مستقیم ،مبتنی بر هدف،وروش سناریو،فرایند اشتراک مساعی ،رویه های سازمانی،طرح برنامه ریزی استراتژیک.

ادامه مطلب در قالب فایل PDF


نگارش : ایرج حاتمی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *