پیام فضا(ستاره شناسی)

کهکشان ما تقریبا" حدود 96 میلیارد ستاره دارد و آنطور که اکنون معمولا" حدس میزنند تقریبا" حدود یک میلیون سیاره دارای حیات بشری در آن وجود دارد . اما یک نکته مهم یعنی یک لاندا برای همیشه : وآن اینکه همانطور که در زمان گالیلئو گالیله و ایزاک نیوتون دانشمندان کره ماه و دیگر سیارات منظومه شمسی را پس از آن کشفهای مهم دارای تمدنهای بشری میدانستند و پس از رشد تکنولوژی اکنون میبینیم که اشتباه بود . اکنون هم وجود یک میلیون تمدن بشری در کهکشانمان اشتباه است بنا براین در تقریبا" 10 سیاره منظومه امان ( 6سیاره آن زمان بعلاوه ماه هایشان) فقط این زمین بود که دارای حیات و تمدن بشری بود . بنابراین امکان حیات بشری یک به 10 بود اما اکنون( با پیشرفت بشر و قوی شدن تلسکوپها) میدانیم که حتی تا فاصله 100 سال نوری امکان وجود حیات بشری منظومه ای وجود ندارد . بنا براین نسبت 10 برابر کمتر میشود . یعنی امکان وجود تمدن بشری در محاسبات امروز تقریبا" حدود یک به 100 از محاسبات فعلی است . بنابراین عدد یک میلیون تقسیم بر 100 میشود و امکان وجود حیات و تمدنهای بشری در کهکشانمان کمتر از 10000سیاره در کهکشانمان است . اما چون ما در بازوی کوچکی هستیم و محاسباتمان را در محدوده بازوی کوچکمان انجام داده ایم و در بازوهای بزرگتر چون اجتماع بیشتری از ستارگان است و در نتیجه برای حیات مستعد تر است و امکان حیات بیشتری نیز وجود دارد بنابراین یک گاما هم بدان اضافه میشود که تقریبا" میتوان گفت تقریبا"حدود 14000 سیاره دارای حیات بشری در کهکشان وجود دارد که در میان آنها سیاراتی هستند که در دوران آغازین ظهور آدمی و تبدیل حیوان به انسان قرار دارند و همچنین در میان آنها سیاراتی هستند که بشر در آنها در دوران جنگل و غارنشینی میباشد .

 اما این محاسبه را هم میتوان از روش دقیقتری بدست آورد که عدد 14000 را من از این طریق بدست آورده ام . و آن اینکه با محاسبه مقدار و جود سیارات دارای حیات بشری از روی تلسکوپها در بازوی کوچک خودمان ، و مقایسه بازوهای بزرگ دیگر کهکشانمان با بازوی خودمان ، که در سطرهای بعد توضیح چگونگی محاسبه را داده ام ، مقدار وجود سیارات دارای حیات و تمدنهای بشری دربازوهای بزرگتر دیگرو تمام کهکشانمان را بدست آورد سپس گامارا هم بدان افزود . و با این محاسبه دقیقتر میتوان گفت که تقریبا" حدود 1000 عدد از این سیارات دارای حیات و تمدن بشری ، از ما پیشرفته تر هستند که این تعداد در بازوهای بزرگ قرار دارند .اما اینکه تا کنون میان تمدنهای کهکشانمان ارتباط برقرار نشده است این است که تمدنهای بشری در کهکشانمان تاکنون هنوز به آن اندازه رشد و پیشرفت نکرده اند که بتوانند باهم ارتباط برقرارکنند ولی در آینده نه چندان دوربه آن اندازه رشد و پیشرفت کرده و خواهند توانست با هم ارتباط برقرار سازند.هزاران سیاره مستعد حیات در کهکشان راه شیری هم وجود دارد ولی هنوز حیات یا در دوران اولیه است و یا هنوز حیات در آنها ظهور نکرده است .

ادامه مطلب در قالب فایل PDF


محمد اصل مرز

Share
One response... add one

در مطلب فوق نظریه تکامل تدریجی انسان برای همه سیاره های دارای بشر در نظر گرفته شده که فکر نکنم منطقی باشه ! و دوم اینکه ما خودمون رو از لحاظ تکنولوژی ارتباطی در سطح بالایی میدونیم و فکر میکنیم انسان های احتمالی موجود در سایر سیارات تا به این حد پیشرفت نکردن که بتونن با ما ارتباط برقرار کنن و به نظر من این مطلب هم غیر منطقی میاد ! از کجا معلوم زمانی که بشر روی زمین هنوز زمانی که در غار ها زندگی میکرده موجودات سایر سیارات با تکنولوژی بسیار پیشرفته برای ارتباط با انسان به زمین نیومده باشن ؟

[پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *