ارزيابي ريز ساختار و خواص مكانيكي جوشهاي اصطكاكي (Ti6A14V/(WC-Co

در اين تحقيق ريز ساختار و خواص مکانيکي جوشهاي اصطکاکي Ti6A14V/(WC-Co) مورد بررسي قرار گرفته است. ريز ساختار منطقه مجاور جوش در نمونه تيتانيمي در کليه حالتها متشکل از فريت سوزني و هم محور همراه با فاز بتا بوده و در کليه نمونه ها مخلوط شدن مکانيکي و نفوذ متقابل عناصر در يکديگر رخ داده است. استحکام شکست جوشهاي اصطکاکي Ti6A14V/(WC-Co) با افزايش درصد کبالت موجود در زمينه کاربيد تنگستن- کبالت به طور برجسته اي افزايش مي يابد.

در طي آزمايش خمش جوشهاي Ti6A14V/WC-6 wt.%Co ترک در قسمت محيطي فصل مشترک اتصال جوانه زده و به سمت زمينه کاربيد تنگستن کبالت(WC-6 wt.%Co) رشد مي کند، در حالي که در جوشهايTi6A14V/WC-11 wt.%Co و Ti6A14V/WC-24 wt.%Co پس از جوانه زني ترک در قسمت محيطي موضع اتصال، ترک در فصل مشترک رشد مي کند.


كليد واژه: جوشكاري اصطكاكي، آلياژ Ti6A14V، كاربيد تنگستن كبالت، ريز ساختار، استحكام شكست


شمعانيان مرتضي,ساعتچي احمد,صالحي مهدي,نورث توماس


منبع : پايگاه اطلاعات علمي

* دانلود متن كامل مقاله در قالب PDF

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *