چرا به مركز داده (Data Center)نياز داريم؟

با توجه به پيشرفت روزافزون سيستمهاي كامپيوتري «دسترسپذيري» بهعنوان يكي از اصول زيربنايي فناوري اطلاعات شناخته شده است. وقفه در كارdata-center-1.gif سيستمهاي IT به خصوص سايتهاي تجارت الكترونيك، كه به هر دليلي ممكن است به وجود آيد، باعث ضررهاي زيادي خواهد شد. محافظت در مقابل مشكلاتي كه باعث توقف كار سرورها ميشوند، كار سختي است و هزينه زيادي در بر دارد. Data Center) DC) محلي است كه در آن اغلب سيستمها و وسايل ارتباطي سازمان قرار ميگيرد و حاوي اطلاعات مورد نياز سازمانها براي انجام عمليات كاريشان است. مثلاً در يك بانك ميتوان از DC استفاده نمود و اطلاعات كليه مشتريان و عمليات حسابشان را در آن ذخيره نمود. مركز داده بايد با بالاترين استانداردها طراحي شود و دسترسيپذيري آن بسيار بالا باشد. با استفاده ازDC ها ميتوانيم از اطلاعات خود محافظت بيشتري به عمل آوريم و در سيستمهاي خود قابليت دسترسپذيري بيشتري داشته باشيم.

مقدمه

در واقع زيربناي فناوري اطلاعات سختافزار فيزيكي است كه كامپيوترها و كاربران را به يكديگر متصل ميكند. اين زيربنا شامل سرورها، ديسكهاي ذخيره اطلاعات، كابلها، سوييچها و … است. از طرف ديگر، اين زيربنا شامل نرمافزار نيز ميشود كه براي ذخيره كردن، مديريت، دريافت و ارسال اطلاعات به كار ميرود. در اين مقاله با مطرح كردن مسئله قابليت دسترسي به اطلاعات نياز به مركز داده مورد بررسي قرار خواهد گرفت و درباره پيشنيازهاي آن بحث خواهد شد.

ادامه مطلب در قالب فايل PDF

منبع : خبرنامه EPC NEWS

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *