پيرسازي ترمومكانيكي آلياژ 2024 آلومينيم و اثر آن بركاهش وزن سازه يك ماهواره نمونه

چكيده
هدف پژوهش حاضر ارزيابي تاثير عمليات پير سازي ترموديناميكي آلياژ 2024 آلومنيوم بر كاهش وزن و در نتيجه صرفه اقتصادي سازه يك ماهواره در مقايسه با سازه همان ماهواره از جنس آلياژ در حالت پير سازي كامل (T6) است.
در اين تحقيق نمونه هايي از آلياژ 2024 آلومنيوم در حين پير سازي تحت درصدهاي مختلف كار گرم قرار گرفته و سپس فرآيند پير سازي كامل شد. از قطعات پير سازي تحت شرايط مختلف نمونه هاي استاندارد كشش تهيه و خواص مكانيكي آنها اندازه گيري شدند. با انجام تستهاي مزبور ، بهترين سيكل پير سازي ترموديناميكي انتخاب و آلياژ در حالت مذبور و نيز در حالت پيرسازي كامل در سازه ماهواره بكار گرفته شدند و به منظور اطمينان از تحمل سازه در مقابل بارهاي ديناميكي اعمال شده توسط پرتابگر ، سازه ماهواره با نرافزار Nisa II مدل شده و تحليل ارتعاشي بر روي سازه ماهواره ياد شده از جنس آلومنيوم 2024 در دو حالت فوق انجام گرديد و در نهايت نتايج تحليل مقايسه شده و اختلاف وزن و در نتيجه صرفه اقتصادي فرآيند پير سازي ترموديناميكي مورد بررسي قرار گرفت.

كلمات كليدي :
نورد گرم ، پير سازي اوليه ، استحكام كشش و تسليم ، مدول الاستيسيته ، تحليل ديناميكي سازه ماهواره

دانلود متن كامل در قالب PDF

كامران دانشجو – كورش صادقي – سيد محمد تقي هاشمي

منبع :  http://engineer2007.blogfa.com/

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *