با تشكر از شما

دوست عزيز:

درخواست / نظر— شما براي بازبيني مدير سايت ثبت شد.بديهي است پس از تاييد ايشان در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت .

تذكر:

اگر سوالي مطرح نموده ايد ؛ در همان صفحه منتظر دريافت پاسخ باشيد. متاسفانه بدليل حجم بالاي تقاضاها ؛ امكان پاسخگويي به تك تك شما عزيزان براي مان مقدور نيست.

ضمن آنكه ممكن است پاسخي براي شما نداشته باشيم و ديگر عزيزان بازديد كننده پاسخ شما را بدهند.

لطفا با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ما را در ارائه خدمات هرچه بهتر ياري نماييد. فرم تماس با ما/پيشنهادات شما

با تشكر از حضورتان

كانون دانش

Share