ارزيابي روش LPF و PCLPF و پيشنهاد يك روش جديد براي حل مشكل dc offset در كنترل برداري مستقيم موتورهاي القايي

كنترل برداري مستقيم موتورهاي القايي با جهت يابي شار استاتور، يكي از انواع روشهاي كنترل برداري موتور القايي است كه داراي مزايايي نسبت به ساير روشهاست. مهمترين ضعف اين روش وجود انتگرال گير خالص در تخمينگر شار استاتور است. زيرا وجود dc offset در جريان و ولتاژ اندازه گيري شده، باعث ايجاد خطا در شار تخميني مي شود. در اين مقاله ابتدا مشكلات ناشي از dc offset در انتگرال گيرهاي فوق بيان مي شود. براي حل اين مشكلات چنانچه به جاي انتگرال گير خالص از فيلتر پايين گذر LPF و يا از فيلترهاي پايين گذر برنامه پذير سري PCLPF استفاده شود، دامنه offset dc در خروجي كاهش مي يابد. بنابراين مقادير تخميني تا حدودي با مقادير واقعي نزديكتر مي شوند. ولي در اين روشها مسايل ديگري از قبيل ايجاد نوسان در گشتاور و شار، مشكل راه اندازي و كنترل سيستم در سرعتهاي پايين پيش مي آيد. در ادامه اين مقاله براي حل مشكل dc offset يك روش جديد مبتني بر اندازه گيري ماكزيمم و مينيمم خروجي انتگرال گير پيشنهاد شده است. با استفاده از نتايج شبيه سازي درايو كنترل برداري با تخمينگر فوق ملاحظه مي شود كه ميزان اختلالات ناشي از dc offset بسيار كاهش يافته و نوسانات گشتاور و شار موتور ناچيز خواهند بود. در اين حالت انجام كنترل برداري از حالت سكون امكان پذير است و نياز به سيستم راه انداز جداگانه ندارد.

كليد واژه: كنترل برداري، موتور القايي، جهت يابي شار استاتور، PCLPF, LPF, dc offset

متن كامل در قالب PDF

ابراهيمي محمد,قادري احمد


منبع : پايگاه اطلاعات علمي

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *