خريد vpn خريد kerio خرید vpn خرید فیلترشکن
فن آوري استخراج بيوگاز از دستگاهاي توليد بيوگاز | کانون دانش (بانک مقالات)

فن آوري استخراج بيوگاز از دستگاهاي توليد بيوگاز

بخش دوم

ويژگي و چگونگي توليد بيوگاز ‏

بيوگاز به نام گاز مرداب نيز شهرت يافته با تركيبي از متان ‏‎(CH4)‎‏ و دي اكسيدكربن ‏‎(CO2)‎‏ و بوي ‏قابل تشخيص مانند تخم مرغ گنديده . سبك تر از هوا مي باشد و طبق مطالعات انجام گرفته در هندوستان آناليز ‏بيوگاز در جدول زير ذكر گرديده كه ميزان درصد گاز متان آن بستگي به دماي هاضم داشته و هر چه دماي هاضم ‏پايين تر باشد درصد متان آن بيشتر و ارزش حرارتي بالاتري دارد ولي ميزان گاز توليد شده كمتر است . بيوگاز ها ‏به دو دسته زير تقسيم مي شوند.‏
‏1.‏ بيوگازهاي با بار آلي ورودي زياد
‏2.‏ بيوگازهايي با بار آلي ورودي کم
دستگاهاي فوق داراي تفاوتهايي در ميزان گاز توليدي، زمان ماند و نحوه راهبري مي باشند.‏

جدول تركيبات بيوگاز

نام گاز

فرمول

درصد تركيب

متان

CH4

55 تا 65%

گازكربنيك

CO2

35 تا 45%

نيتروژن (ازت)

N2

0 تا 3%

هيدروژن

H2

0 تا 1%

اكسيژن

O2

0 تا 1%

هيدروژن سولفوره

H2S

0 تا 1%

دماي احتراق بيوگاز حدود 700 درجه سانتيگراد (دماي احتراق گازوئيل 350 درجه سانتيگراد و نفت و پروپان ‏‏500 درجه سانتيگراد ) و دماي شعله حاصل از آن 870 درجه سانتيگراد است . بيوگاز مانند ساير سوخت هاي ‏گاز قابل احتراق بوده و با نسبت 1- 20 با هوا مخلوط شده و سرعت اشتغال آن بالا مي باشد . ارزش حرارتي آن ‏در حدود 6 كيلووات ساعت بر مترمكعب است (يعني برابر ارزش حرارتي نيم ليتر سوخت گازوئيل) كه در جداول ‏بعدي خواص بيوگاز نسبت به گازهاي سوختي و ساير سوختها مقايسه شده است . فشار لازم و مطلوب براي ‏پخت و پز با بيوگاز بين 5 تا 20 سانتيمتر ستون آب مي باشد . ارزش حرارتي متان خالص در حدود 9000 کيلو ‏کالري بر متر مکعب مي باشد.‏

چگونگي توليد بيوگاز

‏ دستگاههاي بيوگاز در شكل كلي از دو حوضچه ورودي و خروجي و يك مخزن تخمير(هاضم) و يك مخزن گاز ‏تشكيل شده اند كه شرايطي از قبيل آب و هوا ، فرهنگ ، اقتصاد و تكنولوژي باعث وجود اشكال مختلف و ‏مدلهاي گوناگون گرديده است . در تمام اين دستگاهها آب و مواد اوليه در حوضچه ورودي مخلوط شده و از آنجا ‏به مخزن تخمير هدايت شده كه پس از تخمير و توليد گاز با اضافه كردن مواد اوليه به سوي مجراي خروجي و ‏حوضچه خروجي هدايت مي گردند . ‏
اگر دستگاه بيوگاز با دقت كافي و در محل استقرارش درست به كار گرفته شود و بتواند نيازهاي انرژي و كود غني ‏براي كشاورزي توليد كند صاحب آن از داشتن چنين دستگاهي خوشحال مي شود ولي از نظر نوع و چگونگي ‏كاركرد ، دستگاههاي متفاوتي در جهان ساخته شده و مورد بهره برداري قرار گرفته كه توضيح در رابطه تمام موارد ‏از حوصله اين بحث خارج است ولي سه نوع كلي آن كه بيشترين طرفدار و بيشترين مصرف كننده را به خود ‏اختصاص داده ، مورد بحث قرار مي دهيم و بديهي است روش كار و فعاليت بقيه دستگاهها نيز مشابه اينها مي ‏باشد . ‏
‏1.‏ دستگاه بيوگاز با سرپوش شناور كه به مدل هندي معروف است ‏
‏2.‏ دستگاه بيوگاز با مخزن مشترك و ثابت كه به مدل چيني شهرت يافته است ‏
‏3.‏ دستگاه بيوگاز با نسبت طول به عرض زياد که به مدل تايواني شهرت يافته اند.‏
‏4.‏ کمپوست بي هوازي ‏

مواد اوليه بيوگاز پس مانده هاي الي زباله، مواد زائد حيواني، مواد زائد گياهي، فضولات انساني و لجن ‏فاضلاب مي باشد. ‏


واکنشهاي شيميايي و بيولوژيکي بيوگاز ‏

مرحله اول:‏
در طي اين مرحله مواد آلي پيچيده با وزن ملکولي زياد مانند پروتئين، سلولز و کربوهيدراتها به ملکولهاي ساده ‏تري همچون اسيدهاي آمينه، منوساکاريد و اسيدهاي چرب تبديا مي شوند.‏
مرحله دوم:‏
در طي اين مرحله ترکيبات مونومري با وزن ملکولي کم به ترکيبات واسطه مانند پروپيانات، بوتيرات، فورمات ‏و متانول تبديل مي شوند.‏
مرحله سوم:‏
باکتريهاي استوژنيک تمام ترکيبات فوق را به اسيد استيک، هيدروژن و دي اکسيد کربن تبديل مي کنند.‏
مرحله چهارم:‏
تمام ترکيبات مرحله قبل به متان تبديل مي شوند.‏

کليه مراحل فوق توسط باکتريهاي بي هوازي اختياري به انجام مي رسد به غير از مرحله چهارم که توسط ‏باکتريهاي بي هوازي مطلق انجام مي گيرد.‏
نسبت کربن به ازت در مواد ورودي به راکتور مهم مي باشد که اين نسبت بايستي در حدود 30 – 40 به يک ‏در نظر گرفته شود.‏
به خاطر حساسيت بالاي باکتري هاي متان ساز ساز به ‏PH‏ بايستي ‏PH‏ را در حدود 5/7 الي 7/7 نگهداشت ‏که براي اين عمل مي توان ميزان قليائيت را در حدود 1500 تا 7500 ميلي گرم در ليتر کربنات کلسيم حفظ ‏کرد تا ظرفيت تامپوني خوبي در راکتور ايجاد گردد. در صورتي که ‏PH‏ به کمتر از 5/5 برسد باکتريهاي متان ‏ساز غير فعال مي گردند.‏
ميزان گاز توليدي در حدود 5/0 الي 75/0 متر مکعب به ازاي هر کيلوگرم جامدات فعال هضم شده مي باشد. ‏بطور معمول ميزان بار گزاري راکتور بيوگاز در حدود 6/0 الي 6 کيلوگرم به ازاي هر متر مکعب از فضاي ‏راکتور مي باشد.‏

استفاده از دستگاهاي بيو گاز در تثبيت زباله هاي شهري

هاضم هاي بي هوازي که در تثبيت زباله هاي شهري مورد استفاده قرار مي گيرند به دو دسته زير تقسيم مي ‏شوند:‏

‏1.‏ هاضم هاي بي هوازي با غلظت جامدات پايين ‏‎(low solid anerobic digestion)‎
‏2.‏ هاضم هاي بي هوازي با غلظت جامدات بالا ‏‎(high solid anerobic digestion) ‎

Low solid
در اين نوع هاضم غلظت جامدات مواد زائد جامد مورد استفاده 10 الي 4 درصد مي باشد.که براي ‏رسيدن به اين قسمت از لجن فاضلاب استفاده مي شود. ميزان توليد بيوگاز در اين سيستم 5/1 الي 5/2 ‏متر مکعب به ازاي هر متر مکعب حجم راکتور مي باشد که 50 الي 70% بيوگاز را متان تشکيل مي دهد. ‏بطور معمول به ازاي هر کيلوگرم مواد زائد جامد فرار تجزيه شده 25/0 الي 45/0 متر مکعب گاز توليد ‏مي شود و زمان ماند در اين راکتور 20 روز در نظر گرفته مي شود که بسته به درجه حرارت محيط، ‏ميزان بار ورودي و ميزان بار آلي قابل تجزيه تغيير مي کند.‏

High solid
در اين فرايند غلظت جامدات موجود در داخل راکتور 25 الي 35 درصد مي باشد که نمونه اي از اين ‏سيستم تحت عنوان فرايند ‏dranco‏ در بلژيک که مخفف ‏anerobic compost‏ است در حال بهره ‏برداري مي باشددر اين سيستم توليد بيوگاز 5 الي 8 متر مکعب به ازاي هر متر مکعب حجم راکتور مي ‏باشد. که 55% آن متان مي باشد. زمان ماندش 6 الي 20 روز است. توليد 140 الي 200 متر مکعب ‏بيوگاز به ازاي هر تن مواد زائد خام مي کند.‏

محاسبه حجم گاز توليدي در راکتور

براي محاسبه حجم گاز توليدي در راکتور مي بايستي ابتدا فرمول شيميايي مواد زائد و يا فاضلاب ورودي به ‏راکتور را بدست آورد. مواد زائد جامد داراي فرمول عمومي زير مي باشند.‏

Ca Hb Oc Nd
Organic matter CH4 + CO2 + N2 + NH3‎

مي توان در فرمول فوق به جاي مواد آلي مصرفي فرمول کلي ورودي را قرار داد و با استفاده از فرمول زير ‏معادله را موازنه نمود.‏

Ca Hb Oc Nd + (4A-B-2C+3D/4) H2O ( 4A+B-2C-3D/8) CH4+ (4A-‎B+2C+3D/8) CO2 + DNH3‎

در محاسبه ‏‎ ‎ميزان متان توليدي بايد توجه داشت که 60% گاز توليدي متان و 40% آن ‏CO2‎‏ مي باشد. در ‏ضمن چون بخشي از مواد آلي موجود در مواد زائد جامد ورودي به راکتور بيوگاز صرف سنتز بافت سلولي ‏جديد مي گردد. به همين دليل تنها 85% از گاز تئوري محاسبه شده در عمل توليد مي گردد.‏

در اينجا به معرفي سه نوع از مشهورترين و پرکاربرد ترين سيستمهاي بيوگاز مي پردازيم.‏

دستگاه بيوگاز با سرپوش شناور (مدل هندي) ‏

اين دستگاه كه در هند طرفدار زيادي داشته و هزاران دستگاه از اين نوع در هندوستان در حال توليد ‏بيوگاز مي باشند . مواد اوليه از حوضچه ورودي پس از مخلوط با آب به داخل مخزن تخمير كه در داخل زمين ‏قرار دارد هدايت شده و پس از توليد گاز مواد تخمير شده به طرف حوضچه خروجي كه در راستاي حوضچه ‏ورودي قرار گرفته حركت كرده و گاز توليدي در داخل محفظه فلزي گاز كه به صورت معكوس روي دهانه مخزن ‏تخمير قرار گرفته ، جمع آوري مي شود . شماي كلي اين دستگاه مانند شكل زير مي باشد . ‏


حوضچه ورودي

‏ همانطوري كه در شكل بالا نشان داده است . اين حوضچه در سطح فوقاني زمين و در مقابل حوضچه خروجي در ‏طرف ديگر مخزن تخمير ساخته شده و از طريق مجراي ورودي مواد اوليه را كه با آب مخلوط شده به قسمت ‏تحتاني مخزن تخمير انتقال مي دهد و عمل اصلي اين حوضچه مخلوط آب و مواد اوليه است كه اين عمل با دست ‏انجام مي گيرد . اندازه متعادل حوضچه با حالت استوانه اي شكل داراي شعاع ‏cm‏40 و حداكثر ارتفاع ‏cm‏40 ‏است كه در ارتفاعي بالاتر از سطح زمين قرار مي گيرد . ‏

جدول مقايسه خواص گازهاي با بيوگاز

نوع گاز

هواي مورد نياز m3

سرعت فشار در هوا cm/s

وزن مخصوص نسبت به هوا

ارزش حرارتي

تركيبات

درصد

عناصر

متان

5/9

43

55%

94/9

100

CH4

پروپان

8/23

57

56/1

94/25

100

C4Hg

بوتان

9/3

45

07/2

02/34

100

CH4H10

گاز طبيعي

7

60

38%

52/7

35 و 65

CH4H2

گاز شهري

7/3

82

41%

07/4

24 و 26 و 50

CH4O2N2

بيوگاز

7/5

40

94%

96/5

40 و 6

CH4CO2

جدول مقايسه بيوگاز با ساير مواد سوختي دستگاه بيوگاز‏

ماده حرارتي

واحد e

ارزش حرارتي

بازده

ارزش حرارتي خالصkwh/e

يك متر مكعب بيوگاز e/m3

كودگاوي

kg

5/2

12%

3/0

11/11

چوب

kg

5

12%

6/0

56/5

زغال

kg

8

25%

2

64/1

زغالسنگ

kg

9

25%

25/2

45/1

بوتان

kg

6/13

60%

16/8

4/0

پروپان

kg

9/13

60%

34/8

39/0

گازوئيل

kg

L ليتر

12

12

آشپزي 50%

موتور 30%

6

4

55/0

36/0

برق

kwh

1

روشنايي 9%

موتور 80%

9%

80/0

2

79/1

بيوگاز

m3

96/5

55%

28/3

1

حوضچه خروجي ‏

‏ اين حوضچه در طرف مقابل حوضچه ورودي به نحوي ساخته مي شود تا سطح فوقاني آن هم سطح زمين باشد تا ‏هنگام ورود مواد اوليه از حوضچه ورودي بنا به قوانين فشار مايعات و ظروف مرتبطه مواد تخمير شده از كف ‏مخزن تخمير به طرف مجراي خروجي و حوضچه خروجي هدايت گردد . مجراي خروجي ‏cm‏20 از سطح زمين ‏قرار مي گيرد و مجراي ورودي در 50 سانتيمتري عمق زمين تا مواد تخمير شده پس از ورود مواد اوليه از طريق ‏مجراي خروجي خارج گردد . ‏

تانك تخمير ‏

‏ تانك تخمير كه به مخزن يا محفظــه تخمير يا ‏digester‏ يا هــاضم معروف است . اساسي ترين قسمت يك ‏دستگاه بيوگاز است . در اين محفظه پس از ورود مواد اوليه و تثبيت درجه حرارت و رطوبت (عدم نفوذ آب) و ‏عدم نفوذ هوا ، تخمير يا تجزيه غيرهوازي توسط باكتريهاي متان زا صورت مي گيرد و بدين ترتيب گاز در اين ‏مخزن توليد مي شود . ساختمان اين مخزن با توجه به شرايط آب و هوايي و امكانات فني و اقتصادي متفاوت است ‏
مثلاً در مناطق سردسير در عمــق زمين قــرار مي گيرد و ديـواره هاي آن عايق بندي مي شود و يا در مناطقي كه ‏باران زا و احتمال نفوذ آب به داخل آن مي باشد بدنه آن را براي جلوگيري از نفوذ آب ، آب بندي و قيراندود مي ‏كنند تا هم مانع نفوذ آب گردد و هم درجه حرارت آن ثابت بماند . مجراهاي ورودي و خروجي در داخل مخزن ‏بايد به طريقي طراحي و اجرا شود تا با ورود مواد جديد ، مواد تخمير شده از كف مخزن به بالاي آن منتقل شده و ‏به داخل حوضچه خروجي هدايت گردد . در بعضي مواقع در داخل مخزن يك همزن نيز تعبيه مي كنند كه اين امر ‏نقش مهمي در توليد گاز دارد . ‏

محفظه گاز

‏ اين محفظه كه محل تجمع گازهاي ايجاد شده ، در اثر تخمير مواد مي باشد ، اصولاً از يك استوانه ته بسته با ورقه ‏هاي فولادي به ضخامت 1 تا 3 ميليمتر ساخته مي شود . سقف آن را به صورت مخروطي مي سازند تا هم مقدار ‏بيشتري گاز در آن ذخيره شود و هم آب باران روي آن جمع آوري نگردد و پوسيدگي ايجاد نكند . در مركز رأس ‏آن يك لوله فلزي را از داخل آن جوشكاري مي كنند تا پايين رفتن و بالا رفتن آن در هنگام مصرف گاز يا توليد ‏گاز كنترل شود . به طــوري كه هرگاه گاز بيشتري توليد شد . محفظــه به طرف بالا حركت مي كند و در روي ‏سرپوش مخزن نيز شيري جهت تخليه گاز نصب مي گردد تا به وسيله باز و بسته كردن آن گاز به طرف محل ‏مصرف هدايت گردد . مخزن گاز بايد زنگ زدايي شده و پوشش رنگ از بروز زنگ زدگي در آن جلوگيري شود و ‏همواره سطوح داخلي و خارجي آن از نظر زنگ زدگي كنترل شود . ‏
قسمت هاي اصلي بيوگاز با مخزن شناور را مواردي كه در بالا ذكر شد ، تشكيل مي دهد كه بايد در ساخت آن ‏كليه نكات ايمني را از لحاظ ساخت دستگاه ، عدم نفوذ آب و هوا ، عدم نشت گاز ، به كار بردن مصالح خوب و ‏‏… رعايت كرد تا دستگاهي مطمئن داشته باشيم . امروزه با رشد تكنولوژي ، توليد اين دستگاهها نيز دچار تغييرات ‏اساسي گرديده و در بعضي جاها مخزن گاز را به وسيله حائل هايي كنترل كرده و يا اطراف آن را با توري مي ‏پوشانند تا جانوران و حيوانات در داخل آن نيفتند ولي اساس كار آن و قسمتهاي اصلي و مورد نياز مواردي است ‏كه در بالا ذكر شده است و قطعات ديگر براي ايمني و بهره برداري بيشتر به آن اضافه شده است . ‏

دستگاه بيوگاز با سرپوش گاز و مخزن تخميري به صورت واحد و با حجم ثابت (مدل چيني) ‏

با توجه به اينكه چيني ها مبتكر اوليه اين دستگاه مي باشند به مدل چيني مشهور شده و به صورت مخزن گنبدي ‏شكل و در عمق زمين ساخته مي شود . مخزن گاز و تخمير مشترك مي باشد و به علت جاي گيري دستگاه در ‏عمق زمين از نظر صرفه جويي در مكان و فضاي مورد نياز و تثبيت حرارت و مقاومت دستگاه در مناطق سردسيري ‏باعث شده كه به اهميت و كارآيي آن افزوده شود . طرح اصلي دستگاه مانند شكل زير مي باشد . ‏
بدين ترتيب كه محفظه گاز و خمير در ارتباط با يكديگر و در يك مخزن مشخص ساخته شده و محفظه گاز با ‏پوششي آجري يا بتني به صورت گنبدي شكل ساخته مي شود كه روي محفظه گاز يك دريچه تعبيه مي شود و ‏اساس كار آن مانند دستگاه قبلي است ولي در اين حالت گاز توليدي به طرف گنبد صعود كرده و فشار گاز توليدي ‏هم گاز را به محل هدايت مصرف مي كند و هم مواد تخمير شده را به داخل محفظه خروجي مي راند كه خروج ‏اين مواد به طرف حوضچه خروجي فشار گاز داخل گنبد را تنظيم كرده و در اثر ازدياد فشار ، مواد بيشتري خارج ‏مي شود و چنانچه در حين مصرف فشار داخلي كم شود ، مواد از دريچه خروجي به داخل مخزن تخمير برمي ‏گردند تا فشار نقصاني را جبران كند . همانطوري كه قبلاً بيان شد در بالاي مخزن گاز ، دهانه اي تعبيه مي شود كه ‏براي آن دهانه كه قطر آن حدود ‏cm‏50 مي باشد بايد يك دريچه بتني ساخته شود و در اين دريچه بايد محلي ‏براي عبور لوله گاز در نظر گرفته شود (بايد قطر دهانه به حدي باشد تا انسان بتواند به راحتي از آن عبور كند ) ‏پس از ساخت دستگاه بايد دريچه آب بندي گردد تا نشت گاز از اطراف آن صورت نگيرد . ضمناً به هنگام فعاليت ‏دستگاه بايد دريچه به وسيله وزنه هايي كنترل گردد تا فشار گاز داخل مخزن باعث تكان دادن دريچه نگردد . تنها ‏تفاوت اين دستگاه با مدل هندي ثابت بودن حجم مخزن گاز است و از كاربرد آهن و فنر در آن اثري ديده نمي ‏شود . اگرچه طراحي اين مدل به محاسبات مهندسي نياز دارد ولي ساخت آن خيلي راحت بوده و اين راحتي ‏ساخت روستاييان را به استفاده از اين دستگاه راغب مي كند . دستگاههاي بيوگاز (مدل هندي و چيني ) از جنبه ‏هاي مختلف در جدول زير مورد مقايسه قرار گرفته اند . ‏


دستگاه بيوگاز در مدل تايواني

اين دستگاه مي تواند ار جنسهاي مختلفي همچون فلزات، ‏PVC‏ و فايبرگلاس ساخته شود. نسبت طول به عرض ‏در اين سيستم زياد مي باشد. نوع جريان در آن ‏Plug Flow‏ مي باشد و زمان ماند ميکروبي و هيدروليکي آن به ‏دليل نداشتن لجن برگشتي با يکديگر برابر مي باشد و حدود 60 روز است.‏

جدول مقايسه ساخت و تكنولوژي دستگاههاي بيوگاز (مدل هندي وچيني)‏

مورد مدل چيني مدل هندي
اولويت كود ـ گاز گاز ـ كود
ساختمان ساختمان يكپارچه بوده و ايجاد آن در همه جا امكانپذير است مصالح و روش ساختمان ساده مي باشد
مواد ورودي عمــوماً از مخلوط كردن فضولات گياهي و حيواني و انساني بهره برداري مي شود عموماً از كود گاوي استفاده مي شود
مواد خروجي در بسياري از موارد به وسيله پمپ يا سطــل خــارج مي شوند مواد به صورت اتوماتيك خارج مي شوند
جمع آوري گاز نياز به سرپوش جداگانه ندارد و مقدار گاز از طريق فشار گاز و خروج مــواد از حوضچه خــروجي تعيين مي شود در سرپوشهاي شناور ارتفاع مخزن گاز نشان دهنده ميزان گاز است
فشار گاز ميزان فشار زياد است (ماكزيمم آن حدود 1000 ميليمتر ستون آب) فشار زياد نيست (150-70 ميليمتر ستون آب)
هزينه نياز به هزينه كم است به علت نياز به اجراي فلزي هزينه زيادي لازم دارد
ظاهر قسمت اعظم دستگاه در عمق خاك است و محل دستگاه تميز است قسمت زيادي از دستگاه نمايان بوده و اطراف دستگاه غيربهداشتي است

پايان بخش دوم

گردآوري : امير رضا طلايي

منتظر بخش سوم باشيد!

Share

چاپ اين مطلب

       تعداد بازديد:32063       

ارسالي از سوي: مدير سايت    به بخش : زيست شناسي

51 مطلب تكميلي/درخواست»


استاد ، پژوهشگر و دانشجوي عزيز:

با اميد به اينكه مطلب ارائه شده مفيد بوده باشد ، تقاضايي از شما داريم و آن اينكه :
اگر منبع ديگري (شامل : كتاب ، سايت ، مقاله و ...) مي شناسيد و يا مقاله اي داريد كه به هر چه تكميل تر شدن اين مطلب كمك مي كند آنرا معرفي نماييد. اينكار بيش از چند دقيقه وقت شما را نمي گيرد، اما مطمئن باشيد كه ساعتها در وقتتان صرفه جويي مي كنيد !! زيرا بار ديگر كه براي مطلبي به اين سايت مراجعه كنيد ، منبع عظيمي از اطلاعات مي بينيد كه ديگر عزيزان به جهت اين نيك انديشي ، به شما هديه داده اند.

ارتقاء علمي؛ در گرو كمك ما به يكديگر است

 • رحیم می‌گه:

  سلام در داخل تهران جای برای اموزش ودرست کردن دستگاه استفاده از گاز توالت وجود داریه یا نه لطفا از طریق اس ام اس یا ایمیل خبر بدید تشکر.۰۹۳۵۷۵۶۰۳۵۸

  [پاسخ]

 • رحیم می‌گه:

  سلام ببخشید میشه از چاه توالتم گاز گرفت برا اجاق گاز یا بخاری ۰۹۳۵۷۵۶۰۳۵۸

  [پاسخ]

 • سکینه می‌گه:

  سلام و خسته نباشید ببخشید اگه میشه برا من در مورد این که چطوری حجم هاضم رو محاسبه کنم معلومات بدین

  [پاسخ]

 • ابوالفضل امینی پور می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما می خواستم بدونم آیا برای ایجاد طرحهای بیوگاز به روش دانمارکی-آلمانی تحقیقی صورت گرفته است یا خیر ؟ چون در حال حاظر پیشرفته ترین سیستم در این زمینه این سیستم است، که دارای قابلیت ایجاد سیکل مداوم و تغییر در فشار گاز مخزن است و این بدان معناست که این گاز را میتوان درون سیلندر ذخیره کرد و در ادامه باید عرض کنم که کلیه طرهایی که من تا حالا از بیوگاز دیدم بیشتر جنبه ویترینی داشتن تا عملی لطفا منابعی رو معرفی کنید که این طرح ها رو به صورت عملی- مهندسی بیان کنندو مثلا مشکلاتی مثل آب بندی ، مصالح استاندارد و… دستگاه رو حل کنند. با تشکر09216752969

  [پاسخ]

 • محمد ماکویی می‌گه:

  با تشکر از مطالب قید شده فقط خواستم این نکته را تذکر بدهم که از بهترین فضولات برای تولید بیوگاز فضولات اسب است که به دلیل داشتن نسبت کربن به ازت 30 به یک نیازمند اختلاط با موادی نیست که موجبات نسبت مناسب کربن به ازت را فراهم نمایند

  [پاسخ]

 • نرمین می‌گه:

  لطفا بگید نسبت فضولات انسانی و ادرار مواد اولیه ورودی به سیستم بیوگاز چنده؟؟؟؟

  [پاسخ]

  محمد ماکویی پاسخ:

  کلا به دلایل اقتصادی بهتر است ادرار را وارد سیستم بیوگاز نکنید چون ازت ادرار بالا است و در نسبت کربن به ازت مشکل ایجاد می کند!با حذف ادرار و بصورت سر انگشتی نیز به ازای فاضلاب انسانی(فقط مدفوع) حدود 1000 نفر خاک اره ای به میزان 1000 کیلوگرم مورد نیاز است تا نسبت مناسب کربن به ازت را فراهم نماید.

  [پاسخ]

  محمد ماکویی پاسخ:

  با وجودیکه می توان از فضولات انسانی نیز بیوگاز تهیه کرد اما از آنجا که یکی از فواید تولید بیوگاز اینست که از لجن باقیمانده به عنوان کود استفاده شود,توصیه می شود که جز در برخی موارد از فضولات انسانی برای تولید بیوگاز استفاده نشود زیرا در این صورت ممکن است خدای ناکرده با استفاده از کود حاصله از فضولات انسانی به گسترش بیماری هایی مثل وبا و ژیاردیا کمک شود.

  [پاسخ]

 • ارزم می‌گه:

  سلام برادرای خوبم اگه کسی میتونه مرا کمک کنه و این سوالا را جواب بده: 1-بفرمایید برای یه مرغداری که حدود سی تن در دوماه (یک دوره) تولید کود داره اگه بیوگاز اجرا بشه چقد هزینه داره 2-و چقد گاز تولید میشه؟ 3- و با این گاز چقد میشه برق تولید کرد؟ از جوابتون پیشاپیش ممنونم

  [پاسخ]

 • مجید پوراکبری می‌گه:

  درود و خسته نباشید بر شما من در گیلان زندگی میکنم و چون زباله تبدیل به معزلی شده در استان من.میخواهم در چندین مرغداری و گاوداری و همچنین در شهرداری،این سیستم رو پیاده کنم.لطفن مرا راهنمایی کنید تا شروع بکار کنم و وارد مذاکره با افراد و ارگانهای مربوطه شوم.مذاکره اولیه انجام شده و منتظر مابقی طرح هستن.هزینه ها…..نحوه عمل و….. مجید پوراکبری 09119338768 majidpourakbari@gmail.com

  [پاسخ]

 • اکبری می‌گه:

  سلام به همه دوستان

  حداقل 30 طرح بیوگاز راه اندازی شده توسط اینجانب وجود دارد در صورت تمایل به راه اندازی با شماره 09372784760 و یا با ایمیل ipen_1@yahoo.com تماس بگیرید .

  [پاسخ]

 • مژگان می‌گه:

  سلام خواهرم کلاس پنجمه برای شرکت تو پروژه جابر بن حیان نمونه ساده دستگاه بیوگاز رو میخواد بسازه که ضمن ساده بودن نشون بده از زباله های تجزیه پذیر میشه انرژی تولید کرداما نمیدونه چه جوری وبا چه وسایلی بسازه به خیلی از سایت ها سر زدیم اما دستگاههای اونا خیلی پیشرفته لطفا راهنمایی کنید ممنون

  [پاسخ]

  مژگان پاسخ:

  سلام من یه سوال از شما پرسیده بودم درباره ی پروژه ی خواهرم ولی شما جواب ندادید لطفا به سوالم درباره ی ساخت دستگاه بیوگاز پاسخ دید.

  [پاسخ]

  ali پاسخ:

  man khodam dastgah ro vase porozhe ba ja nooshabe dorostkardam bem zan bezan bet tozih bedam 09336248508

  [پاسخ]

 • مهدي می‌گه:

  ُسلام از توضيحاتي كه نوشته بودين خيلي خوشم اومد. قبلاً اطلاعاتي در اين باره داشتم ولي با اطلاعاتي كه شما در اختيارم قرار داديد خيلي مسائل رو بهتر فهميدم. حالا سوالم اينه كه آيا در ايران جايي از اين روش جهت استفاده به صورت گسترده استفاده ميشه؟ آيا امكان اينكه در يك خونه يا چند خونه به صورت مشترك استفاده بشه وجود داره؟ كسي هست يا شركتي هست كه اين تأسيسات رو راه اندازي كنه؟ هزينه راه‌اندازي يه همچين سيستمي چقدره؟ پيشاپيش از ارسال جواب سؤالها متشكرم

  [پاسخ]

  محمد ماکویی پاسخ:

  در مورد اینکه از بیوگاز برای یک یا چند خانه استفاده شود باید بگویم که هر چند این امکان وجود دارد باید دقت کرد زیرا ممکن است بیوگاز تولیدی کفاف نیازمندی های انرژِی (مثل پخت و پز) را ندهد!به عبارت ساده اول باید نیاز به گاز بررسی شود و بعد با محاسبه , میزان تولید بیوگاز را با توجه به موادی که در تولید آن به کار می رود(فضولات,زباله و …)بررسی کرد!اینکه اصولا بیشتر بیوگاز را برای روستاها بکار میبرند به خاطر این است که در این مناطق فضولات حیوانی زیادی وجود دارد و بنابراین امکان تولید بالقوه بیوگاز فراهم تر است!

  [پاسخ]

 • jaber می‌گه:

  باسلام عزیزانی که خواستار اجرای طرح بیوگاز در مرغداری یا دامداری و مناطق روستایی می باشند می توانند به اینجانب ایمیل نموده و قیمت پروژه ها را در یافت نمایند

  [پاسخ]

  سروش پاسخ:

  سلام برای مرغداری و منزل قیمت آن چقدر است؟ ممنون

  [پاسخ]

  مجتبی پاسخ:

  سلام من میخواهم این سیستم را تو گاوداری درست کنم هزینه اش چند است این هم موبایلم است09171267392

  [پاسخ]

 • ehsan می‌گه:

  سلام. کاری نداره . من با یه قوطی روغن و با فضولات گوسفند ساختم که کار داد( البته مقدار گاز کم بود اما اگه از چندتا بشکه ی فایبر گلاشس استفاده کنیمباید خروجیش بیشتر می شه)خیلی راحتهفقط باید به دماو راه خروج گاز را ببندیم و فقط یه لوله جهت استفاده از گاز داشته باشیم امتحان کنید خیلی باحاله . احتیاط هم که جای خودشو داره

  [پاسخ]

 • جواد می‌گه:

  gبا سلام وعرض خسته نباشیدخدمت شما.اگر امکان داره می خواستم در مورد دستگاه تولید بیوگاز مدل تایوانی وروش تبدیل بیوگاز به برق اطلاعات دقیقی در اختیار من قرار دهید.

                      باتشکر
  

  [پاسخ]

 • رضا می‌گه:

  کسی نیست توضیحات بیشتر بده در مورد بیو گاز؟؟؟ مثل اینکه اینقدر ها هم طرح ساده ایی نیست، که بتونم توی مرغداری اجرایی کنم. در هر حال اگه کسی لطف کنه لینک بده و منو بیشتر آشنا کنه با روش های تولید انرژی( :D ) از بیوگاز برای زمستون های مرغداری خیلی ممنون میشم.

  [پاسخ]

  محمد ماکویی پاسخ:

  در تولید بیوگاز اصلا مهم نیست که طرح برای مرغداری اجرای بشه یا گاوداری و یا اصلا بخواهیم بیوگاز را از فضولات انسانی بدست بیاریم!زیرا آنچه مهم است نسبت کربن به ازت است که باید حدود 30 به یک باشد و چون این نسبت در فضولات مختلف متفاوت است باید در استفاده از فضولات مختلف مواددارای کربن (مثل برگ و شاخه درختان و خاک اره)را در مقادیر مختلفی به کار بگیریم!بنابراین در درجه اول مهم است که نسبت کربن به ازت را در فضولاتی که می خواهیم ازشان بیوگاز تولید کنیم بدانیم!

  [پاسخ]

  منصور پاسخ:

  میتوانید از طریق این لینک سوالاتتون را بپرسین.موفق باشیدmansorahmadi1991@gmail.com

  [پاسخ]

 • عباسی گیسور می‌گه:

  اگه امکان داره اطلاعاتی در مورد نقشه ساخت دسگاه بیوگاز برای فضولات حیوانی وفاصله زمانی آن در داخل مخزن برای تخمیر ومقدار مواد نسبت به همدیکر ارسال نمایید .باتشکر.

  [پاسخ]

 • مهرداد می‌گه:

  دوستان عزیز من مایلم در مورد ساخت دستگاههای بیوگاز بخصوص با استفاده از فضولات مرغداری اطلاعات بگیرم چنانچه در این مورد عکس یا مطلبی داشتید ممنون میشوم برایم ایمیل کنید mdaneshpou@yahoo.com

  [پاسخ]

 • علی می‌گه:

  من میخواهم بیوگاز را در مجتمع مسکونی ام احداث نمایم و با استفاده از فضولات انسانی توالت ها بیوگاز تولید نمایم ایا نصب بیوگاز در مجتمع های مسکونی با استفاده از کود انسانی امکان پذیر است و ایا مقرون به صرفه می باشد ایا فشار گاز حاصل از بیو گاز کافی می باشد و نیاز به دستگاه افزایش فشار ندارد و ایا اب موجود در داخل چاه توالت مانع تخمیر نمی شود? ایا با گاز حاصله میتوان شوفاز مجتمع را گرم کرد.

  [پاسخ]

 • mohamad می‌گه:

  با عرض سلام و خسته نباشی من برای اجرای یک دستگاه بیوگاز در گاوداری ام نیاز به راهنمایی شما دارم

  [پاسخ]

 • رضا می‌گه:

  سلام با تشکر. من دارم در مورد قیمت ساخت کارخانه بیو گاز تحقیق میکنم لطفا کمکم کنید. ممنون

  [پاسخ]

 • reza می‌گه:

  با سلام وخسته نباشيد خدمت شما دوست عزيز.خيلی ممنون از مطلبی که در اينجا بيان کرديد.ميخواستم بدونم کسی رو سراغ داری که مخزن بيوگاز رو بصورت عملی کار کرده باشه و درستش کرده باشه؟ اگه ميتونی کمکم کنی بهم ايميل بزن.ممنون.پول خوبی نصيبش ميشه.

  [پاسخ]

  آرمان بهسازان پاسخ:

  با سلام خدمت شما سروران گرامی . در حال حاضر حداقل 35 پروژه تولید بیوگاز رو به اتمام رسانده ام و دوستانی که تمایل دارند نحوه اجرای کار رو از نزدیک و در محل پروژه مشاهده نمایند با شماره 09158889722 یا ایمیل :Armanbhesazan@yahoo.com مکاتبه نمایند تا آدرس محل پروژه در دست اجرا رو دریافت نمایند . با تشکر شرکت آرمان بهسازان

  [پاسخ]

  محمد پاسخ:

  دوست عزیز آقای آرمان اگر ممکن است یک نمونه کاربردی را با اندازه های واقعی درج شده روی نقشه وجزئیات دیگر درهمین سایت بگذارید تا دیگران هم استفاده کنند چون مطالبی که درسایتها وجود دارد بیشتر بصورت کلی گویی است وبرای بسیاری عملی نمی باشد لطفا” در این مورد مارا یاری نمایید انشاءالله موفق باشید .

  [پاسخ]

  رضا بحرینی پاسخ:

  لطفا در مورد راه اندازی سایت های بیو گاز با من تماس بگیرید 09173027810

  [پاسخ]

 • peyman می‌گه:

  سلام دوست عزیز ممنون از سایت خوبتون ما یک پروژه در مورد بیگاز داریم .میتونم از اطلاعات شما استفاده کنم؟اگه امکانش باشه تلفنی با هم در ارتباط باشیم. متشکرم

  [پاسخ]

 • amir reza talaie می‌گه:

  برای تصفیه بیوگاز راهکارهای مختلفی وجود دارد. برخی از آنها ساده و برخی بسیار پیچیده است. بطور مثال می توان با عبو بیوگاز از براده آهن سولفید هیدروژن موجود در بیوگاز را تا حدودی حذف نمود و یا با کمک عبو آن از تانک آب آهک یا سنگ آهک برخی از ناخالصیهای بیوگاز را حذف نمود.

  [پاسخ]

  سعيد پاسخ:

  ميزان مورد نياز آب آهک يا سنگ آهک برای تصفيه يک متر مکعب بيوگاز چه مقدار است؟

  [پاسخ]

 • amir reza talaie می‌گه:

  برای راه اندازی یک سیستم بیوگاز توجه به درصد آب موجود در آن، دما و pH مناسب خیلی مهم هست. بنابر این عدم رعایت این موارد می تونه منجر به ناکارآمدی سیستم بشه. همون طور که در مقاله گفته شد باکتریهای بی هوازی در مرحله اول مواد آلی سنگین رو به اسیدهای آلی تبدیل می کنن که این مرحله را مرحله اسید سازی می گویند و باکتریهای درگیر در آن را باکتریهای اسیدساز می نامند. با تولید اسیدهای آلی pH محیط کاهش می یابد. لازم به ذکر است که حساسیت این باکتری ها نسبت به مرحله بعد یعنی فعال شدن باکتریهای متان ساز خیلی کمتر است. در مرحله متان سازی باکتریهای متانوژنز با مصرف اسیدهای آلی متان تولید می نمایند که این امر باعث افزایش pH می گردد. باکترهای متان ساز نسبت به تغییرات pH و وجود مواد سمی به شدت حساس هستند. بنابراین برای جلوگیری از کاهش pH در مرحله اسید سازی باید محیط بافری نمود. تا تغییرات pH را کنترل کرد. بدین منظور در مناطق روستایی می توان از ترکیباتی همچون جوش شیرین استفاده کرد. بی کربنات سدیم یا جوش شیرین می تواند منجر به ایجاد محیطی بافری شود و جلوی غیر فعال شدن باکتریهای متان ساز در اثر تغییرات ناگهانی pH را بگیرد. همان

  [پاسخ]

 • amir reza talaie می‌گه:

  دوستان عزیزی که می خواهند مطالب بیشتری درباره بیوگاز بدانند می توانند به کتاب مواد زائد جامد نوسته استاد بزرگوار دکتر قاسم علی عمرانی و یا کتاب مقدمه ای بر مواد زائد جامد نوشته دکتر جنیدی جعفری و امیر رضا طلایی مراجعه نمایند.

  [پاسخ]

 • سعید می‌گه:

  انجانب سعید پاینده اماده انجام پروژههای تولید گاز مصرفی یا حتی برق با استفاده از فضولات حیوانی با نازلترین قیمت در روستاها و مزاری به صورت کاملا تضمینی می باشم در صورت داشتن هرگونه سوالی در bojnourd65@gmail.com یاbojnourd_65@yahoo.com پیغام بگذارید

  [پاسخ]

 • مهدی می‌گه:

  دستتون درد نکنه اگه میشه بگین نمونه طرح رو کجا میشه گیر آورد

  [پاسخ]

 • حسینی می‌گه:

  حجم بیوگاز و مراحل ساخت بیوگاز و جدول زمان بندی و هزینه های ساخت متوسط برزای ساخت بیوگاز

  [پاسخ]

  amir reza talaie پاسخ:

  دوست عزیز سیستم بیوگاز برای مناطق روستایی و دور افتاده طراحی شده و معمولاً توسط افراد محلی ساخته می شه. فکر نکنم بتونید توی اینترنت به این راحتی نقشه های اجرایی و یا جداول زمان بندی ساخت اونو پیدا کنید. ساخت سیستم های بیوگاز بسیار ساده بوده و نیازی به اطلاعات پیچیده ندارد.

  [پاسخ]

 • سحر صادقی می‌گه:

  نام علمی باکتری های متان ساز و اسید ساز

  [پاسخ]

 • shamsodin می‌گه:

  سلام مدتی است دنبال یک طرح کامل بیو گاز به روش هندی می گردم ولی به بن بست می خورم آیا بهتر نیست این طرح به آسانی در اختیار روستاییان عزیز قرار گیرد تا شاهدشکوفا شدن هر چه بهتر روستا هایمان باشیم یااینکه همیشه یک طرح خوب را در هاله ای از ابهام نگه داریم وبه قول معروف انحصاری کنیم .

  [پاسخ]

 • مهدي می‌گه:

  با سلام اينجانب خواهان توليد برق در يكي از نقاط دور افتاده جهت گاوداري مي باشم . ميخواستم بدانم هزينه احتمالي و مدت زمان اجراي اين پروژه براي تآمين گاز يك ژنراتور ديزل چقدر خواهد بود . دسترسي به فضولات حيواني و گياهي مي باشد .

  [پاسخ]

 • سید محمد هاشمی می‌گه:

  با سلام من در حدود 3 ماه می شود که تلاش دارم تا طرح بیوگاز چینی را عملی نمایم تمامی مراحل را بر اساس طرح مذکور در فوق اجرا نمود ام ولی از گاز و فشار خبری نیست اکه امکان داره یه را ه حلی برایم .اگه جزییات کامل طرح رو بیان کنید ممنون میشم در ضمن من در روستایی زندگی می کنم که فضولات حیوانی به طور مستقیم به عنوان سوخت استفاده می شود بیوگاز چند در صد سوخت اصلی فضولات را تولید میکند با تشکر فراوان سید محمد هاشمی

  [پاسخ]

 • فرشاد محمودي عالمي می‌گه:

  با سلام من در شهر صنعتي كاوه واقع در ساوه كار ميكنم مسئول محيط زيشت شهر صنعتي هستم مي خواهيم از 40 تن زباله مواد غذايي و لجن ته نشيني اوليه تصفيه خانه مركزي شهر صنعتي با روش بيو گاز برق توليد كنيم. ما بزرگترين شهر صنعتي كشور هستيم

  [پاسخ]

  amir reza talaie پاسخ:

  با سلام به شما. شما می خواستید اطلاعاتی در باره تولید برق از 40 تن زباله صنعتی داشته باشید. درصورتی که این میزان تولید زباله را به صورت روزانه داشته باشید باید این عمل را در لند فیلهای زباله انجام دهید زیرا ساخت یک بیوگاز با این ظرفیت ممکن است خیلی گران قیمت باشد.لیکن مطالعات اولیه در این زمینه می تواند نشان دهنده اقتصادی بودن یا غیر اقتصادی بودن طرح باشد. لازم به ذکر است که دفن و یا استفاده از زباله های صنعتی به دلیل وجود برخی ترکیبات سمی، فلزات سنگین و… معمولاً غیر ممکن و یا بعضاً با مشکلات زیادی همراه است. فرایند جداسازی و تفکیک زباله در این فرایند می تواند بسیار راهگشا بوده و منجر به جداسازی ترکیبات سمی گردد. لازم به ذکر است باکتریهای متان ساز نسب به وجود ترکیبات سمی بسیار حساس هستند.

  [پاسخ]

 • مدير سايت می‌گه:

  ما پيشنهاد مي کنيم از سايت : اکسون بهره بگيريد.

  [پاسخ]

 • با سلام من مدتی قبل در فکر این بودم که چطور میشه از فضولات حیوانی گاز متان تولید کرد.بعد از کلی مطالعه یه دستگاه رو کاغذ کشیدم.دستگاه از یک مخزن تشکیل شده بود که از یک طرف فضولات وارد می شد و داخل مخزنی قرار می گرفت بعد توسط یه موتور فضولات به هم زده می شد تا گاز بیشتری خارج بشه و بعد گاز خارج شده از طرف دیگه دستگاه خارج می شد.بعد از تحقیق فهمیدم که گاز خارج شده تشکیل میشه از متان ,آمونیاک و اسید سولفوریک .منتها باید متان را از بقیه جدا میکردم که نمی دونستم چه جوری.در ضمن خود دستگاه هم ایرادات بسیاری داشت.به خاطر همین هنوز دنبال یه راه می گردم تا بتونم کارم رو ادامه بدم.خواهش می کنم اگه می تونید منو راهنمایی کنید. میثم شاه محمدی 09133708343 sarguruhban@yahoo.com با تشکر

  [پاسخ]

  مهسا محمدی پاسخ:

  سلام سوال من اینکه چه فضایی در نظر بگیریم برای این کار تو یه ساختمان به مساحت حدودا 1500mاستفاده کنیم.

  [پاسخ]

 • ارسال درخواست /مطلب تكميلي

  دوست عزيز: اگر درخواست مقاله، پروژه، كتاب، جزوه و... داريد به بخش نيازمنديهاي علمي (كليك كنيد) مراجعه نماييد؛ چون در اينجا ثبت نخواهد شد.اما اگر مطلبي داريد كه به هرچه تكميلتر شدن مطلب بالا كمك مي كند يا سوالي در همين رابطه داريد، فرم زير را پر كنيد.

  دوست عزيز: مطلب شما پس از تاييد مدير سايت قابل ديدن براي عموم است.