با كودكان لجباز چگونه رفتار كنيم؟

اگرچه والدين امروزي از نظر تحصيلات و اطلاعات در مقايسه با گذشته نمونه اند ولي هنوز پرسش هاي زيادي وجود دارد. وقتي بچه اي هميشه از سرويس مدرسه جامي ماند، يا هر چه دلش مي خواهد مي پوشد و گوشش به حرف كسي بدهكار نيست، شما به عنوان مادر يا پدر چه بايد بكنيد؟ راهكارهايي كه اينجا مطرح مي شود در مورد بعضي از بچه ها جواب مي دهد و در مورد بعضي ها هم نه. بعد از مطالعه مطلب از ميان راهكارها يكي را انتخاب كنيد و به مرحله عمل برسانيد البته با صبر و حوصله، و انتظار نداشته باشيد خيلي زود جواب بگيريد چه بسا روشهايي هستند كه در برابر آنها ابتدا كودك حالت تدافعي به خود مي گيرد و بدتر مي شود اما به مرور زمان به حالت عادي برمي گردد. مطمئن باشيد فقط فرزند شما مشكل ندارد بلكه همه بچه ها با والدين در روشهاي تربيتي مشكل دارند. با توجه به اينكه همه افراد يك جور نيستند و موقعيت ها نيز منحصر به فرد است پس براي حل مشكل يك راه حل قطعي و مستقل وجود نخواهد داشت.

گاهي شما به عنوان مادر يا پدر راه حلي بهتر از كارشناسان پيدا مي كنيد. جلوي كودكي كه در خيابان گريه مي كرد و مادرش دست او را مي كشيد و با خود مي برد ايستادم و گفتم: «ببخشيد، دخترتان چرا گريه مي كند؟!»

«به خدا ديگر خسته شدم. هر چه را كه مي بيند مي گويد برايم بخر. من چطوري به او بفهمانم كه پول ندارم.» خانم ديگري كه خود را صبوري معرفي مي كرد گفت: «من سعي مي كنم با بچه هايم زياد حرف بزنم و آنها هم خوب حرفهاي مرا مي فهمند و مشكل زيادي ندارم. البته هيچ بچه اي نيست كه مشكل نداشته باشد.»

 يادتان باشد مشكلات يك شبه حل نمي شود.

اگر كودكي كاري را تا به حال انجام نمي داد اما حالا يك بار حتي از روي اكراه انجام مي دهد او را خيلي تشويق كنيد زيرا اين نشانه يك پيشرفت واقعي است. به جاي مأيوس شدن از دست نيافتن به انتظارات زياد خود، از پيشرفت هاي كوچك و تدريجي كودكتان خوشحال باشيد. شما و همسرتان بايد در مورد مشكلتان صحبت كنيد و هر دو تصميم به اصلاح اخلاق فرزندتان بگيريد. اگر حرفي مي زنيد هر دو با هم توافق داشته باشيد، طبق تجربه، والدين خيلي زود خسته مي شوند و بچه ها اين را مي دانند. اگر والدين مقاوم نباشند بچه ها به خواسته هاي آنها احترام نمي گذارند و خود را موظف به انجام وظايف محوله نمي دانند.

سعي كنيد رفتار عمومي فرزندتان را با ديد مثبت نگاه كنيد. برخي رفتارهاي او از ديد شما آزاردهنده است. پس از همه رفتارهاي او ناراضي نباشيد. وقتي روي يك خصوصيت ناپسند او كار مي كنيد و در حال اصلاح آن هستيد به او اطمينان دهيد كه دوستش داريد. هرگز تحسين را در مورد كودكان، كم ارزش تلقي نكنيد. كودك در هر مرحله سني كه باشد تمايل شديدي دارد كه والدينش او را بپسندند. تربيت در نظر بعضي از والدين فقط تنبيه است ولي واژه تربيت درواقع به معناي تعليم و پرورش، شامل مجموعه اي از روشهاي مثبت و منفي است. تربيت صحيح آن است كه وقتي فرزند شما نيم نگاهي به شما مي اندازد تا مطمئن شود عملي كه انجام داده درست است يا غلط، به او توجه كنيد يا وقتي در حال تلفن زدن كودكتان مي خواهد مكالمه شما را قطع كند و با شما صحبت كند. تربيت صحيح آن است كه به او توجه نكنيد. اما اگر ديديد كه تصميم گرفت منتظر تمام شدن مكالمه شما شود، بهتر است به او توجه كنيد و نگاهي مهربان به او بيندازيد.

وقتي كودكي روي موضوع خاصي پافشاري دارد به او بگوييد كه قصد لجبازي دارد و شما به آن اهميت نمي دهيد. از آن دسته والديني نباشيم كه وقتي از كودكمان عمل خوبي سر زد آن را به سادگي و بديهي تلقي كنيم و هيچ واكنشي نشان ندهيم ولي برعكس هر وقت عمل بدي از او سر زد تمام اشتباهاتش را به رخ او بكشيم. انتقاد همراه با تشويق نتايج بهتري به بار مي آورد. كودك مي خواهد كه شما به او توجه كنيد. اگر ديدگاه شما منفي باشد او از راه هاي منفي به هدفش مي رسد اما اگر شما روي نكات مثبت تمركز كنيد در مقابل، رفتارهاي خوب بيشتري دريافت خواهيد كرد زيرا در اين حالت كودك با رفتارهاي مثبت سعي در جلب توجه شما خواهد داشت.

رفتار كودك را تحسين كنيد نه شخصيت او را. همچنان كه وقتي از او انتقاد مي كنيد شخصيت او را زير سؤال نبريد. به جاي اين كه به او بگوييم خيلي بچه بدي هستي مي توان گفت: «من از طرز حرف زدن تو خوشم نمي آيد.»

مؤثرترين راه براي آموزش رفتار خوب ، شكل دادن رفتار با تحسين است. اين روش تربيتي بايد به طور مداوم استفاده شود تا رضايت شما را از رفتارهاي جديد فرزندتان نشان دهد. خيلي خوب است يادداشتي از كارهاي روزانه كودك تهيه كنيد و در انتهاي روز اين يادداشت را به او نشان دهيد. اين كار روش خوبي براي صحبت كردن در مورد وقايع هر روز است و با اين كار هر دوي شما احساس خوبي خواهيد داشت.

هر چند وقت يك بار مخصوصاً در روزهايي كه يادداشت پر از كارهاي خوب مي شود او را تشويق كنيد يا هر چه كه دوست دارد برايش تهيه كنيد و عنوان كنيد كه اين جايزه كارهاي خوب است. اگر ديديد تعريف هاي شما را ناديده مي گيرد ولي بعداً در رفتار خود آن را تكرار مي كند دريابيد كه ستايش مؤثر بوده است. هميشه از يك شيوه براي انتقاد استفاده نكنيد مثلاً يك بار يادداشتي را در كيفش بگذاريد و از يك رفتار بدش شكايت كنيد.

يكي ديگر از راه هاي مؤثر در برطرف كردن رفتارهاي آزاردهنده ناديده گرفتن آنهاست. در اين روش احساس مي كنيد كه درواقع كاري براي بهبود وضعيت انجام نمي دهيد اما بعداً درمي يابيد كه با ناديده گرفتن، رفتار ناشايست ترك مي شود. برخي از والدين، اين روش را دوست دارند و مي توانند به طور مؤثري از آن استفاده كنند اما براي برخي به علت پايين بودن ظرفيتشان، اين روش فقط فشار رواني و تنش را زياد مي كند. اگر شما هم چنين احساسي داشتيد از اين راه صرفنظر كنيد. اگر تصميم گرفتيد كه در مورد يك رفتار از روش ناديده گرفتن سنجيده استفاده كنيد به هيچ وجه به آن واكنش نشان ندهيد. چه زباني و چه غيرزباني. وقتي كودك همان رفتار را انجام مي دهد با حركات صورت به او اشاره نكرده، حتي نگاهش نكنيد. وانمود كنيد كه متوجه او نيستيد. مي توانيد اتاق را ترك كنيد يا رويتان را به سمت ديگري برگردانيد تا وقتي كه او به عملش ادامه مي دهد شما نيز اين روش را ادامه دهيد. اين خود نوعي توجه است. به او لبخند نزنيد. زيرا اين عمل او را جسورتر مي كند . فقط آن قدر به كارتان مشغول شويد كه به نظر آيد به هيچ چيز در اطرافتان توجه نداريد.

گاهي مي توانيد در حضور كودك ديگر، از رفتار مثبت آن كودك ستايش كنيد. اين كار ممكن است به تقليد كودك شما از كودك خوش اخلاق بينجامد. سعي كنيد عصباني نشويد! زيرا عصبانيت به احساس بدي مي انجامد . به علاوه هيچگاه تسليم نشويد. اگر قبل از ناهار گفتيد كه خوراكي نمي دهم بايد صبر كني موقع ناهار شود و اگر او گريه و زاري سرداد اصلاً به او اهميت ندهيد و محكم بگوييد قبل از غذا خوراكي نمي دهم. هر چند كه او سماجت كند. اگر كوتاه بياييد كودك ياد مي گيرد كه با گريه حرفش را به كرسي بنشاند و ديگر براي حرفهاي شما اهميتي قائل نيست.

هميشه به قولتان عمل كنيد. يك كودك مخصوصاً اگر خيلي كوچك باشد به تكميل نشدن يا به تأخير افتادن پاداش وعده داده شده بسيار حساس است. كاري را كه از عهده انجامش برنمي آييد تعهد نكنيد. وقتي قول چيزي را داديد پاي آن بايستيد. سعي كنيد مشكلات فرزندتان را يكي يكي حل كنيد نه اينكه همه را يك جا از او بخواهيد. مثلاً اول مشكل مسواك زدن و بعد مشكل وقت خوابش را حل كنيد. كودك را به تنبيهي كه آن را انجام نمي دهيد تهديد نكنيد. تهديد هاي پوچ و ناپايدار به رفتارهاي نادرستي مي انجامد كه تثبيت شده و در برابر تغيير مقاوم تر مي شوند.

يكي از مشكلات بزرگ مادران مسواك زدن بچه هاست. اگر شما به طور مرتب دندان هاي خود را مسواك بزنيد او نيز مشتاق خواهد شد تا چنين كند. مدت ها قبل از اين كه كودك واقعاً بتواند دندانش را مسواك بزند، به او مسواك بدهيد. بگذاريد با مسواك و خميردندان و دندانهايش بازي كند. اگر ديديد باز هم به طرف مسواك نمي رود با كلمات و جملات زيبا در موقع مسواك زدن اين كار را براي او لذت بخش كنيد. حتي مي توانيد با دندانپزشك براي انگيزه دادن به كودك مشاوره كنيد. هميشه به كودك بفهمانيد كه دقيقاً چه انتظاري از او داريد و به جاي اينكه شخصيتش را مورد انتقاد قرار دهيد اعمالش را مورد انتقاد قرار دهيد.

به او نگوييد «دست و پا جلفتي هستي» بگوييد: «وقتي كه شلوار و لباست را روي زمين مي بينم خيلي ناراحت مي شوم.» به او برچسب نزنيد. چون او زودباور مي كند كه واقعاً اين طور است. معمولاً در نظر والدين كارهاي منزل كارهايي كوچك و تكراري هستند كه هميشه در خانه انجام مي گيرند ولي در نظر بچه ها اين كارها بسيار مشكل و ناخوشايندند. صرفنظر از اين كه اين كارها چقدر بي اهميت اند، به ويژه در هنگامي كه انجام آنها مستلزم يادآوري هاي مكرر وبحث طولاني باشد مي تواند آرامش منزل را برهم بريزد.

يكي از شكايات والدين، بي مسئوليت بودن كودكان است. كارهايي كه بردوش آنها گذاشته مي شود انجام نمي دهند حتي با چند بار تذكر هم تن به انجام آن نمي دهند. خلاصه نافرمان و گستاخ مي شوند. سعي كنيد مسئوليت دادن را در كودكان زود شروع كنيد و با افزايش سن وظايف او را تغيير دهيد و وقتي از وظايفش سرباز زد از تدابير منفي استفاده كنيد.

مثلاً او را از اسباب بازي مورد علاقه اش محروم كنيد يا پول توجيبي اش را كم كنيد يا مثلاً وقتي لباسش را در سبد لباسهاي كثيف نمي گذارد لباسهايش را نشوييد و بگوييد: «چون لباسهايت در سبد نبود، من آنها را نديدم.»

ديگر از مشكلات مادران شب اداري كودكان است. اكثر كودكان در حدود ۲ تا ۳ سالگي رختخواب خود را خيس نمي كنند. قطع شب ادراري يك روند پيشرفت طبيعي است كه نشان دهنده تكامل مثانه كودك در نگه داشتن ادرار و ايجاد تحريكات ادراري است. خيس كردن اتفاقي در كودكان بزرگتر انتظار مي رود و نبايد آن را جدي تلقي كرد. هرگز به علت شب ادراري كودك را مسخره و شرم زده نكنيد. اين كار نه تنها به او كمكي نمي كند به ايجاد مشكلات جدي احساسي و رواني مي انجامد. در حدود ۷۵ درصد از كودكان ۴ ساله و ۸۵ درصد از كوكان ۵ ساله رختخوابشان را خيس نمي كنند مگر گاه و بيگاه، ولي عده بسيار كمي تا زمان بلوغ يا حتي بزرگسالي هم شب ادراري دارند. اگرچه نبايد كودك را به خاطر شب ادراري مسخره كرد اما نبايد آن را ناديده گرفت.

اگر پزشك دلايل عفونت ادراري و … را رد كرد بهتر است قبل از اين كه به درمان هاي غيرپزشكي بپردازيم با يك متخصص مجاري ادراري مشورت كنيم. اگر مشكل پزشكي باشد مطمئن باشيد كودك تحت نظر پزشك مشكلش حل مي شود اما اگر كودك پس از يك دوره چند هفته اي يا طولاني تر دوباره شروع به شب ادراري كرد شايد علت، هيجان و مشكلات عاطفي باشد.

سعي كنيد تشنج را در خانه كم كنيد. جلوي كودك با همسرتان بگومگو نكنيد. در هنگام خواب موزيك آرام بگذاريد يا او را به طور ملايم ماساژ دهيد، قصه مورد علاقه اش را تعريف كنيد تا با آرامش بخوابد. ساعت هاي پاياني روز به او آب ندهيد يا كمتر آب بدهيد. كودكي را كه پزشكان گفته اند مثانه كوچكي دارد تشويق كنيد مايعات زيادي در طول روز بنوشد تا حجم مثانه اش بزرگ شود. از مشكلات مهم ديگر بددهني و ناسزا گفتن كودكان است.

توجه بيش از حد به اين رفتارها باعث ترغيب كودك به اين اعمال زشت مي شود. در اين مورد، بيش از حد واكنش نشان ندهيد.

به كودكتان به طور جدي بگوييد كه اصلاً دوست نداريد او چنين كلماتي را كه مناسب شخصيت او نيست به كار ببرد. ولي اگر واكنش شديد نشان دهيد چه با ترساندن چه با خنديدن به اين حرف ها، ممكن است انگيزه او را براي دشنام دادن بيشتر كنيد. اين مطلب به ويژه در مورد بچه هاي كوچك تر كه به كار بردن بعضي كلمه ها را نوعي بازي مي دانند، صادق است. در حالي كه اصلاً معناي اين كلمات را نمي دانند. شما بايد به كلمه هاي بي ضرر بي اعتنايي كنيد.

بعضي كلمه ها فقط بي معني و احمقانه اند. بهترين برخورد ناديده گرفتن و توجه نكردن به آنهاست. البته به كار گرفتن كلمه هاي زشت و ناسزا نبايد ناديده گرفته شود چون به كاربردن آنها در بيرون منزل مي تواند دردسرساز باشد. وقتي كودك شما يك كلمه بد را به كار مي برد بي خود جيغ و داد نكنيد. اداي شوكه شدن را درنياوريد. بي ترديد شما قبلاً آن را شنيده ايد. براي او توضيح دهيد كه وقتي كسي به او ناسزا مي گويد در واقع فقط يك حرف ناجور شنيده و حرف نمي تواند به انسان آسيبي برساند.

در مورد فحش با او صحبت كنيد. به او بگوييد فحش دقيقاً چه معنايي دارد و چرا نبايد از آن استفاده كند. روش هاي جايگزين را به او بياموزيد. براي او بگوييد به جاي فحش دادن مي تواند احساساتش را به مخاطبش بيان كند.

كودك را به استفاده از واژه هاي ديگر ترغيب كنيد. كودك شما به واژه هايي نياز دارد كه از آن طريق عصبانيت يا احساسات شديدش را بيرون بريزد. او را تشويق كنيد كه به جاي استفاده از كلمات ركيك از كلمات بي ضرر استفاده كند و درصورت درست صحبت كردن او را تشوق كنيد و نشان دهيد كه چقدر از او راضي هستيد و اگر باز هم به فحش دادن و ناسزاگفتن ادامه داد مي توانيد از روشهاي محروم كردن استفاده كنيد. يعني بعضي امتيازها را از او بگيريد. مثلاً هر وقت كه فحش مي دهد او را به مكاني بفرستيد كه دوست ندارد.

يك موضوع مهم؛ اگر كودك بداند كه شما سرانجام پاسخ مثبت خواهيد داد ديگر مهم نيست كه ده بار هم «نه» گفته باشيد.

چنين كودكي به تجربه آموخته است بداخلاقي كند تا سرانجام تسليم شويد و او به هدفش برسد. تنها راه حل اين است كه كودك دريابد كه نظر شما تغيير نمي كند و با كسي شوخي نداريد. اگر «نه» گفتن شما هميشه باعث دردسر مي شود و كودك عادت كرد در مقابل «نه» شما گريه كند تأكيد مي كنم به عقب برگرديد و اعمال خودتان را مرور كنيد و آنجا كه اشكالي يافتيد آن را اصلاح كنيد. اين عادت در بزرگسالي مي تواند باعث ايجاد مشكلات جدي براي فرزند شما بشود. از همين رو كودكتان در هر سني كه هست از همين امروز به اصلاح رفتار او بپردازيد.

محمدرضا هاديلو

منبع : ايران مانيا

Share

187 دیدگاه در “با كودكان لجباز چگونه رفتار كنيم؟”

 1. سلام من وقتی نه سالم بود چند بار تحت کتک شدیییییییید قرار گرفتم(البته چند سال ادامه داشت) و حالا بعد این همه سال جای زخم هایم خوب نمیشود و فقط گودتر و قرمز شده به نظرتون چیکار کنم؟ خواهش می کنم جواب بدید درضمن من دخترم

  [پاسخ]

 2. سلام پسر 17 ماهه ای دارم همش گاز میگیره حتی موقع شیر خوردن البته موقع دندون درآوردنش بیشتر، موهامونا میکشه خوشش میاد بزنه وقتی هم میگی نکن بیشتر خوشش میاد انجام بده ، زیراجاق گازم خاموش میکنه میخواستم ببینم چگونه باهاش رفتار کنم که اینکارا را نکنه

  [پاسخ]

 3. پسر 3 سال و سه ماهه دارم که گاهی خیلی لجباز میشه، البته بگم هنوز درست صحبت نمیکنه و نمیتونه با حرف منظورش رو برسونه، اغلب اوقات یه راهی پیدا میکنم که بتونم از پس بر بیام، مثلا وقتی میخواد بره مهد اگر از مسری بره که راهش نمیخورد محکم می ایستم، اما اگر از مسیری بخواد بره که پیچاپیچ اما در نهایت به مهد میرسه باهاش راه میام، بعد خودش هم آروم میشه و راحت میره مهد، اما تنها جایی که واقعا مستاصل میشم وقتیه که وسط خیابون میخوابه زمین، بلند میکنم، ماچش میکنم، آرومش میکنم اما بعد چند قدم دوباره همینکارو تکرار میکنه، اینجا دیگه فقط مجبورم دستشو محکم بگیرم و با خودم بکشم و ببرمش، باباش میگه دستش در میره اما بنظرم بهتر از آینه که بره زیر ماشین. لطفا دقیقا بهم بگین تو این موقعیت چیکار کنم.

  [پاسخ]

  مدير سايت پاسخ:

  دوست گرامی , شما دلیل رفتار کودکتان را ذکر نکرده اید. اگر تنهابرای برای رفتن به مهد با این وضعیت روبرو هستید , باید بررسی کنید که فرزندتان در مهد با موضوع آزار دهنده ای روبرو نباشد. اما اگر بطور کلی , بی دلیل و همواره با این مشکل روبرو هستید, ( برای موقعیتهایی اینچنینی) بهتر است از اسباب بازی هایی که او علاقه بیشتری به بازی کردن با آنها دارد بهره بگیرید. مثلا ماشینکی را که بیشتر در منزل با ان بازی می کند به او نشان دهید یا خواراکی ای که بیشتر دوست دارد را به او بدهید و اگر موثر نبود کمی تند خویی با بچه ممکن است موثر واقع شود و اگر هیچیک موثر نبود با مشاور مشورت نمایید.

  [پاسخ]

 4. سلام پسری سه ساله دارم که خواهر یک سالش رو کتک میزنه گاز میگیره منو باباش رو هم میزنه.وقتی هم از جایی میهواهیم برگردیم منزل خیلی گریه میکنه و راضی نمیشه بیاد خونه جیغ میزنه خودش رو خیس میکنه کتک میزنه منم خیلی عصبانی میشم معمولا وکتکش میزنم .وناراحتم از این بابت لطفا منو راهنمایی کنید که چکار کنم که این رفتار هاشو ترک کنه

  [پاسخ]

 5. سلام دو فرزند دارم دختر 8 ساله و پسر 2 ساله ما در استرالبا زندگی می کنیم متاسفانه دخترم بسیار لجباز و تقریبا والدین آزار هست و دقیقا می داند چه کارهایی رو دوست نداریم و با شدت هر روز انجام می دهد با توجه به تفاوت فرهنگی ما و آموزشی اینجا بسیار گستاخ شده و در قبال تذکرات ما می گوید که مجبور به انجام آن کار نیست لطفا راهنمایی کنید در برابر این رفتارهای نادرست چگونه با او برخورد کنم متشکرم

  [پاسخ]

  مدير سايت پاسخ:

  با سلام توصیه می کنم سی دی های دکتر هولاکویی را ببینید.

  [پاسخ]

 6. باسلام من یه دختر۸ساله دارم که به هیچ عنوان وتحت هیچ شرایطی مشق نمینویسه،حتی برا درس خوندن هم تلاش نمکنه،به هرراهی متوسل شدم فایده ای نداشته،دخترم توی خوندن ونوشتن هم مشکل داره،۴ساله جدا شدم ویکی از دلایلی که دخترم نسبت به همه چیز سرد شده جداییم هست ،روز به روز اخلاقش بدترمیشه ،توروخدا بگید چیکارکنم

  [پاسخ]

  مدير سايت پاسخ:

  ار حس می کنید واکنش دختر تان ناشی از جدایی شماست, به مشاور مراجعه نمایید. به احتمال زیاد او شما را الگویی مناسب نمی داند.

  [پاسخ]

 7. با سلام ،دختر سه ساله اي دارم که فوق العاده عاليه و زبانزده تو هر زمينه اي ،اما 10 روزي،هست که رو لباسهاش خيلي حساس شده و اصلا لباس نميپوشه ،بخاطر لباس نپوشيدن حاضر نيست که بيرون ببريمش . چند دست لباس بيروني و راحتي واسش تهيه کرديم اما باز هم توجهي نميکنه و نميپوشتشون . چند روز بيخيال شدم و بي اثر بود تا اينکه تو اتاقش حبسش کردم ،و رو حساب ترس ،کوتاه مياد و لباس ميپوشه.البته همينم کوتاه مدته و باز بيرون مياره .دوست ندارم اين روشم رو ادامه بدم ،لطفا راه حل بديد بهم . در ضمن دخترم خيلي عاقل و حرف گوش کنه ،اما تو اين زمينه خيلي سماجت ميکنه . ممنونم

  [پاسخ]

 8. با سلا پسری ۳ساله دارم که حس میکنم عصبی شده خیلی ناراحتم داد میزنه همش میخپاد دعوا کنه.زور میگه،خودش میدونه کارش اشتباه هس معذرت خواهی میکنه اگه من بگم نمیبخشمت شروع میکنه به فحش دادن تازگیا زیاد فحش میده،حتی با خودشم که حرف میزنه فحش میده،شعرم که میخونه به فحشاش آهنگ میده،خیلی ناراحتم ،چیکار کنم فحش دادنش و ترک کنه،هرجا میرم با دادو بیداداش خجالتم میده

  [پاسخ]

 9. سلام دختر 2.5ساله ای دارم که فوق العاده جنب و جوش داره اصلا به حرفم گوش نمیده خیلی اذیتم کرده الانم ناخواسته باردار شده ام و بینهایت بدویارم و این موضوع خیلی نگرانم کرده ترخدا راهنماییم کنید که چیکار کنم؟چطوری با دخترم برخورد کنم که آروم باشه انقدر اذیت نکنه؟اسباب بازی زیادی داره اما سمتشون نمیره بیشتر به وسایل خونه علاقه داره و دوست داره تو کار خونه کمکم کنه

  [پاسخ]

 10. با سلام من دو پسر 5ساله و شش ماهه دارم. پسربزرگم از تولد برادرش خیلی خوشحال است و در رفتارش هم هیچگونه حسادتی دیده نمی شود درضمن با كسی از فامیل رفت و امد نداریم جدیدا خیلی لجبازی میکنه و به هیچ حرفی گوش نمی دهد. چند روز پیش متوجه شدیم در اتاق خواب روی اسباب بازیش جیش کرده و فرش اتاقش نجس شده سعی کردیم به روش نیاریم و با ایما و اشاره بهش بفهمونیم کار اشتباهی است اما امروز دوباره متوجه شدم که در اتاق دیگر اینکار رو تکرار کرده است بهش گفتم اول انکار کرد ولی بعد گفت این چار رو کرده پدرش عصبانی شد و با به شدت برخورد کرد مطمن هستم این روش درستی نیست اما چه کاری درست است نمیدانم لطفا راهنمایی کنید چگونه با او برخورد کنم ممنون

  [پاسخ]

 11. سلام مادری هستم دارای دو فرزند اولین دختر 9 ساله ودومی پسر 6.5 ساله چند ماهی است دررابطه با دخترم دچار مشکل شدم دخترم جدیدا نسبت به همه چیز بی تفاوت شده حتی در مقابل ناراحتی من هیچ کدام از کارهایش را انجام نمی دهد شوهرمن مردی حساس است و هر وقت از سرکار خانه می آید ببیند خانه به هم ریخته باشد ناراحت و عصبانی می شود ولی دختر من هیچ اهمیتی به خواسته پدرش نمی دهد و من مجبور می شوم خودم جمع کنم تو رو خدا من را راهنمایی کنید ممنون

  [پاسخ]

 12. من دختری دو ساله دارم به خاطر بیماری ای که داشت مورد توجه همه اعضای خانوادست همین موضوع باعث لجبازی فرزند ما شده طوری که دست بزن پیدا کرده و گاز میگیره و خیلی سخت حر ف گوش میده.نمیدونم چه جوری باهاش رفتار کنم که نه خودم اذیت بشم نه بچه عصبانی لطفا راهنماییم کنید

  [پاسخ]

 13. از گیاه صبر زرد استفاده کن از عطاری بگیر! یا موقعی که شیر میخواد حواسشو به جای دیگه پرت کن من امتحان کردم جواب میده

  [پاسخ]

 14. س. من از همسرم جدا شدم وقتی سه سالش بود الان 9 ماه گذشته اصلا به حرفم گوش نمیده به مادرم وابسته شده نق نق زیاد میکنه هر چی میخواد باید براش فراهم کرد. پدرش زندانه ریاد نمیبینتش چه کار کنم تا دختر سه سالونیمه من رفتاراش درست بشه .و وقتی بازی میکنه لخت میشه ؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

 15. سلام ممنون از مطالب خوبتون من پسر 3ساله ای دارم که هروقت من اونو میبوسم و بهش محبت میکنم اون هم منو بوس میکنه اما درانتها فقط لباسمو گاز میگیره این کار رو فقط با لباس من وپتوی خودش که خیلی دوست دارهانجام میده . در ضمن کارتون زیاد میبینه و قدرت تخیل بالایی داره گاهی هم خودشو جای شخصیت های کارتونی فرض میکنه به نطرشما این کار مشکلی نداره هرکاری میکنم این کارشوترک نمی کنه ومن از این موضوع خیلی ناراحتم

  [پاسخ]

 16. سلام.خسته نباشید شیوههای برخورد با لجبازی کودکان به چه صورته؟ ممنونم

  [پاسخ]

 17. سلام من و همسرم ساعات زیادی را سر کار هستیم و متاسفانه دخترمان هم در آن ساعت ها در منزل تنها. دخترم 8 ساله است بسیار مهربان وحساس و پرحرف همسری دارم بسیار کم حرف و کم حوصله با وجود علاقه شدید قلبی ایندو به هم ولی تفاوت رفتاری ساعات با هم بودنمان در منزل و میهمانی و یا حتی در اتومبیل متاسفانه توام با ناراحتی برای هر 3 نفر ماست عاجزانه از شما درخواست کمک دارم عاشق هر دو عزیزانم هستم و نمیتوانم آرامش نداشتنشان رو ببینم

  [پاسخ]

  تینا پاسخ:

  من هم لجبازی دخترم خیلی اذیتم میکنه و نمیدونم که باید چیکار بکنم

  [پاسخ]

  محبوبه پاسخ:

  سلام. من هم دقیقا شرایط شما را دارم. همسرم و خودم ساعات کاری زیاد داریم و پسر 3 ساله ام در ساعات حضور ما به دلیل ساکتی زیاد پدرش (همیشه همین جوریه)راغب به او نبوده و خانه دایی و پدربزرگش رو ترجیح میده.نمی دونم چیکار کنم .خواهشا راهنمایم کنین.

  [پاسخ]

 18. سلام من دحتری 5/2ساله دارم عادت بدی که پیدا کرده این است که یکدفعه بی هوا گاز می گیرد ودست بزن پیدا کرده لطفا راهنماییم کنید چه رفتاری با او داشته باشم . متشکرم

  [پاسخ]

 19. پدریک دختر 10 ساله بسیارآرام وحرف گوش کن وپسر2.5 ساله بسیار حسود نسبت به تمام اطرافیان (بچه و بزرگسال)و بسیار عصبانی و کج خلق و یک ابر قهرکننده به تمام معنا می باشم که با کوچکترین عمل یا تذکری آرام از طرف بنده ویا مادرش قهر میکند و با پرخاشگری و فریاد زدن اعتراض خود را نسبت به تذکر ما بیان کرده و تحت هیچ شرایطی چه با آرامش یا تشویق حاضر به معذرت خواهی نمی شود خواهش مندیم نسبت به نوع تربیت اینگونه کودکان توضیح دهید .

  [پاسخ]

 20. باسلام من پسر47 ماه دارم که زیاد بهانه میگیره وبه سرو صورت خودش چنگ میزنه و به حرف ما گوش نمیده و لجبازی میکنه مامانشو خیلی خسته کرده لطفا ما رو راهنمایی کنید با تشکر.

  [پاسخ]

 21. با سلام من یک پسر 3 ساله دارم که برای لباس پوشیدن و حمام رفتن باهاش خیلی مشکل داریم و زمان عوض کردن لباس های کثیفش مشکل داریم یا برای پوشیدن لباس برای بیرون رفتن هم خیلی گریه می کنه و مشکل ساز شده به حدی که در رابطه من و همسرم هم مشکل ایجاد کردمخصوصا این که من اصلا امادگی برای بزرگ کردن و اصلا بچه رو هم نداشتم و این باعث ایجاد مشکل رابطه ای ما شده است اطفا من را راهنمایی کنید چون به جای اینکه ما بتونیم روی پسرمون اعمال نفوذ کنیم اون ما ها را داره کنترل می کنه

  [پاسخ]

  افسانه پاسخ:

  با سلام پسر 2.5 ساله من با حمام رفتن مشکل دارد لطفا من را راهنمایی کنید

  [پاسخ]

 22. سلام

  پسرم بست ماهش هست ومشکلی که من دارم اینست هروقت میبینه گاز روشن هست وغذا می پزم سریع خاموش می کنه وچندین بارمیگم دست نزن دست نه ولی بازتکرار می کنه واین باعث شده من سرش داد بزنم وعصبانی بشم وهمین باعث ناراحتی وعذاب وجدانم میشه

  دراین مواقع چکاری کنیم بهتره نادیده بگیرم ودوباره روشن کنم یا وقت بزارم حواسشو پرت کنم؟؟؟

  باور کنید خسته شدم ازبس سرچنین موضوعی باهاش کل کل کردم!!

  [پاسخ]

  نسرین پاسخ:

  سلام من یه دختر دو ساله دارم که الان حدود دو ماهه که مدام جبازی می کنه و کارمن شده کل کل کردن باهاش که البته بیشتر مواقع ناچار می شم سرش داد بزنم تا حرف منو گوش کنه قبلا به راحتی می گذاشت من به حام و دستشویی برم ولی حالا تا وقتی من کار داشته باشم گریه می کنه خواهش می کنم راهنماییم کنید واقعا از دستش خسته شدم

  [پاسخ]

 23. سلام . من فرزندی لجبازی دارم که البته فرزند همسرم هست. او کلاس سوم است و من دو سال هست که مادرشان هستم. بخاطر لجبازی اش هرگونه رفتاری که فکر میکردیم با او داشتیم. گوشزد کردیم. یاداوری کردیم. محروم کردیم از بیرون بردن از بازی کردن و خیلی چیزهایی که بنظر برایش مهم می آمد.. حتی تنبیه هم شده اما او لجبازی میکند. در مقابل رفتار ما او شاید به اندازه ی دقایقی کم ناراحت بنظر میرسد و دیگر اثری از ناراحتی در او نمیبینیم و او به کارهایش ادامه میدهد. بدون اینکه تاثیری داشته باشد. در حقیقت بی خیال است و خیلی زود فراموش میکند و یادش میرود و رفتار بد و لجبازش را بارها تکرار میکند. هم در مقابل من هم پدرش همینگونه است. با او چه کنیم؟

  [پاسخ]

  مهشيد حسيني پاسخ:

  پسر ٥ ساله من دو ماه به مدرسه زبان رفته و يك شب كه دير خوابيده صبح بيدارش كرديم كه بره ولي خسته بوده از رفتن سر باز زده از اون روز دو روز رفت بعدش ديگه نميره ، ما هم محدوديت هايي براش قائل شديم ولي تأثيري نداشته لطفا بگيد چه كنيم ، بچه با هوش و حساسي هم هست و از سن خودش بزرگتره

  [پاسخ]

  مدير سايت پاسخ:

  لطفا سعی کنید دلیل نرفتن را متوجه شوید. دقت نمایید که در محیط آموزشگاه مورد ناپسندی از نظر فرزندتان وجود دارد یا خیر. اگر همه چیز بر وفق مراد بود , سعی نمایید هدیه ای تهیه کرده و از مربی آموزشگاه بخواهید که آنرا به فرزندتان بدهد.

  [پاسخ]

 24. سلام خسته نباشید دختری4ساله دارم که مدتیه یک کلمه بسیار زشت رو به کار میبره اولش خودم رو به نفهمی می زدم اما بعددر قالب قصه بهش میگفتم وقتی از دست کسی ناراحت میشیم باید به او بگیه کارت بده یاتو بچه بدی هستی وازاین جور حرف ها اما متاسفانه این روش جواب ندادودور از چشم من این حرف رو به داداشش میزنه شب براش قصه نگفتم وبهش بی محلی کردم اما بازم جواب نداد تورا خدا راهنماییم کنید

  [پاسخ]

 25. سلام خواهر زاده ی من یک سال ونیمه است و جدیدا یاد گرفته شلوارشو جلوی جمع در میاره و وقتی میگیم بدتر لج میکنه ما نمی دونیم باید چیکار کنیم با این بچه ممنون میشیم راهنمایی کنین باتشکر

  [پاسخ]

 26. سلام من پسری یک سال و نیمه دارم که به هر دلیلی سرش رو به زمین می کوبه یا با دست می زنه تو سر خودش یا موهای خودش رو می کشه اصلا حرف من رو گوش نمی ده چه با مهربونی بگم چه دعواش کنم کاری که خودش دوست داره انجام می ده میگن که نباید وسایلی که دوست ندارم دست بزنه جلوی دستش باشه چون کنجکاو هستن اما من نمی تونم تمام کشوها و کمد ها رو خالی کنم یا تو جا کفشی کفش نذارم اینطوری خونه بقیه این کارهارو انجام میده بعضی وقت ها واقعا گریه ام می گیره و خسته می شم با توجه به اینکه واقعا می دونه چاکار می کنه و همه چیز رو کامل می فهمه اما به حرفم گوش نمی ده خواهش می کنم کمکم کنید که چه رفتاری باهاشش داشته باشم. ضمنا فقط با شیر خوردن از سینه می خوابه چیکار کنم که این عادت رو ترک کنه؟ من می خوام که خودش تو اتاق خودش بخوابه ایا الان زوده یا نه و چجوری این کار رو انجام بدم؟ خیلی سوال کردم ممنون که کمکم می کنید.

  [پاسخ]

 27. با سلام پسری 11ساله کلاس پنجم دارم.که اصلا به هیچ چیز توجه ندارد.در مورد درس ومدرسه بی اهمیت است وبه اصرار وکمک من تکالیفش را انجام میدهددر مدرسه حرف شنوی ندارد کلاس را به هم می زندپرخاشگری میکند.بارهاوبارها به او تذکر داده ایم وقول داده ولی بعد از چند روز همه چیز دوباره تکرار شده بعضی وقتها انچنان نمره هایی میگیرد که اشک مرا در می اورددر صورتی که همان درس را مثلا هفته ی پیش 19 یا 20 گرفته بسیار نگرانم ونمی دانم با او چه کنم از همه روشها استفاده کردم .نصیحت.تشویق تنبیه.فرصت…………..لطفا مرا راهنمایی کنیدجواب لطفا به ایمیل بفرستید

  [پاسخ]

 28. با سلام و عرض خسته نباشید من هم پسری 8ساله دارم که بسیار خجالتی و بدون کلام است و جواب پرسش معلم را نمیدهد و یا بسیار آهسته صحبت می کند که هیچ کس صدایش را نمیشنود. و حتی درسلام کردن هم مشکل دارد.

  [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *