با كودكان لجباز چگونه رفتار كنيم؟

اگرچه والدين امروزي از نظر تحصيلات و اطلاعات در مقايسه با گذشته نمونه اند ولي هنوز پرسش هاي زيادي وجود دارد. وقتي بچه اي هميشه از سرويس مدرسه جامي ماند، يا هر چه دلش مي خواهد مي پوشد و گوشش به حرف كسي بدهكار نيست، شما به عنوان مادر يا پدر چه بايد بكنيد؟ راهكارهايي كه اينجا مطرح مي شود در مورد بعضي از بچه ها جواب مي دهد و در مورد بعضي ها هم نه. بعد از مطالعه مطلب از ميان راهكارها يكي را انتخاب كنيد و به مرحله عمل برسانيد البته با صبر و حوصله، و انتظار نداشته باشيد خيلي زود جواب بگيريد چه بسا روشهايي هستند كه در برابر آنها ابتدا كودك حالت تدافعي به خود مي گيرد و بدتر مي شود اما به مرور زمان به حالت عادي برمي گردد. مطمئن باشيد فقط فرزند شما مشكل ندارد بلكه همه بچه ها با والدين در روشهاي تربيتي مشكل دارند. با توجه به اينكه همه افراد يك جور نيستند و موقعيت ها نيز منحصر به فرد است پس براي حل مشكل يك راه حل قطعي و مستقل وجود نخواهد داشت.

گاهي شما به عنوان مادر يا پدر راه حلي بهتر از كارشناسان پيدا مي كنيد. جلوي كودكي كه در خيابان گريه مي كرد و مادرش دست او را مي كشيد و با خود مي برد ايستادم و گفتم: «ببخشيد، دخترتان چرا گريه مي كند؟!»

«به خدا ديگر خسته شدم. هر چه را كه مي بيند مي گويد برايم بخر. من چطوري به او بفهمانم كه پول ندارم.» خانم ديگري كه خود را صبوري معرفي مي كرد گفت: «من سعي مي كنم با بچه هايم زياد حرف بزنم و آنها هم خوب حرفهاي مرا مي فهمند و مشكل زيادي ندارم. البته هيچ بچه اي نيست كه مشكل نداشته باشد.»

 يادتان باشد مشكلات يك شبه حل نمي شود.

اگر كودكي كاري را تا به حال انجام نمي داد اما حالا يك بار حتي از روي اكراه انجام مي دهد او را خيلي تشويق كنيد زيرا اين نشانه يك پيشرفت واقعي است. به جاي مأيوس شدن از دست نيافتن به انتظارات زياد خود، از پيشرفت هاي كوچك و تدريجي كودكتان خوشحال باشيد. شما و همسرتان بايد در مورد مشكلتان صحبت كنيد و هر دو تصميم به اصلاح اخلاق فرزندتان بگيريد. اگر حرفي مي زنيد هر دو با هم توافق داشته باشيد، طبق تجربه، والدين خيلي زود خسته مي شوند و بچه ها اين را مي دانند. اگر والدين مقاوم نباشند بچه ها به خواسته هاي آنها احترام نمي گذارند و خود را موظف به انجام وظايف محوله نمي دانند.

سعي كنيد رفتار عمومي فرزندتان را با ديد مثبت نگاه كنيد. برخي رفتارهاي او از ديد شما آزاردهنده است. پس از همه رفتارهاي او ناراضي نباشيد. وقتي روي يك خصوصيت ناپسند او كار مي كنيد و در حال اصلاح آن هستيد به او اطمينان دهيد كه دوستش داريد. هرگز تحسين را در مورد كودكان، كم ارزش تلقي نكنيد. كودك در هر مرحله سني كه باشد تمايل شديدي دارد كه والدينش او را بپسندند. تربيت در نظر بعضي از والدين فقط تنبيه است ولي واژه تربيت درواقع به معناي تعليم و پرورش، شامل مجموعه اي از روشهاي مثبت و منفي است. تربيت صحيح آن است كه وقتي فرزند شما نيم نگاهي به شما مي اندازد تا مطمئن شود عملي كه انجام داده درست است يا غلط، به او توجه كنيد يا وقتي در حال تلفن زدن كودكتان مي خواهد مكالمه شما را قطع كند و با شما صحبت كند. تربيت صحيح آن است كه به او توجه نكنيد. اما اگر ديديد كه تصميم گرفت منتظر تمام شدن مكالمه شما شود، بهتر است به او توجه كنيد و نگاهي مهربان به او بيندازيد.

وقتي كودكي روي موضوع خاصي پافشاري دارد به او بگوييد كه قصد لجبازي دارد و شما به آن اهميت نمي دهيد. از آن دسته والديني نباشيم كه وقتي از كودكمان عمل خوبي سر زد آن را به سادگي و بديهي تلقي كنيم و هيچ واكنشي نشان ندهيم ولي برعكس هر وقت عمل بدي از او سر زد تمام اشتباهاتش را به رخ او بكشيم. انتقاد همراه با تشويق نتايج بهتري به بار مي آورد. كودك مي خواهد كه شما به او توجه كنيد. اگر ديدگاه شما منفي باشد او از راه هاي منفي به هدفش مي رسد اما اگر شما روي نكات مثبت تمركز كنيد در مقابل، رفتارهاي خوب بيشتري دريافت خواهيد كرد زيرا در اين حالت كودك با رفتارهاي مثبت سعي در جلب توجه شما خواهد داشت.

رفتار كودك را تحسين كنيد نه شخصيت او را. همچنان كه وقتي از او انتقاد مي كنيد شخصيت او را زير سؤال نبريد. به جاي اين كه به او بگوييم خيلي بچه بدي هستي مي توان گفت: «من از طرز حرف زدن تو خوشم نمي آيد.»

مؤثرترين راه براي آموزش رفتار خوب ، شكل دادن رفتار با تحسين است. اين روش تربيتي بايد به طور مداوم استفاده شود تا رضايت شما را از رفتارهاي جديد فرزندتان نشان دهد. خيلي خوب است يادداشتي از كارهاي روزانه كودك تهيه كنيد و در انتهاي روز اين يادداشت را به او نشان دهيد. اين كار روش خوبي براي صحبت كردن در مورد وقايع هر روز است و با اين كار هر دوي شما احساس خوبي خواهيد داشت.

هر چند وقت يك بار مخصوصاً در روزهايي كه يادداشت پر از كارهاي خوب مي شود او را تشويق كنيد يا هر چه كه دوست دارد برايش تهيه كنيد و عنوان كنيد كه اين جايزه كارهاي خوب است. اگر ديديد تعريف هاي شما را ناديده مي گيرد ولي بعداً در رفتار خود آن را تكرار مي كند دريابيد كه ستايش مؤثر بوده است. هميشه از يك شيوه براي انتقاد استفاده نكنيد مثلاً يك بار يادداشتي را در كيفش بگذاريد و از يك رفتار بدش شكايت كنيد.

يكي ديگر از راه هاي مؤثر در برطرف كردن رفتارهاي آزاردهنده ناديده گرفتن آنهاست. در اين روش احساس مي كنيد كه درواقع كاري براي بهبود وضعيت انجام نمي دهيد اما بعداً درمي يابيد كه با ناديده گرفتن، رفتار ناشايست ترك مي شود. برخي از والدين، اين روش را دوست دارند و مي توانند به طور مؤثري از آن استفاده كنند اما براي برخي به علت پايين بودن ظرفيتشان، اين روش فقط فشار رواني و تنش را زياد مي كند. اگر شما هم چنين احساسي داشتيد از اين راه صرفنظر كنيد. اگر تصميم گرفتيد كه در مورد يك رفتار از روش ناديده گرفتن سنجيده استفاده كنيد به هيچ وجه به آن واكنش نشان ندهيد. چه زباني و چه غيرزباني. وقتي كودك همان رفتار را انجام مي دهد با حركات صورت به او اشاره نكرده، حتي نگاهش نكنيد. وانمود كنيد كه متوجه او نيستيد. مي توانيد اتاق را ترك كنيد يا رويتان را به سمت ديگري برگردانيد تا وقتي كه او به عملش ادامه مي دهد شما نيز اين روش را ادامه دهيد. اين خود نوعي توجه است. به او لبخند نزنيد. زيرا اين عمل او را جسورتر مي كند . فقط آن قدر به كارتان مشغول شويد كه به نظر آيد به هيچ چيز در اطرافتان توجه نداريد.

گاهي مي توانيد در حضور كودك ديگر، از رفتار مثبت آن كودك ستايش كنيد. اين كار ممكن است به تقليد كودك شما از كودك خوش اخلاق بينجامد. سعي كنيد عصباني نشويد! زيرا عصبانيت به احساس بدي مي انجامد . به علاوه هيچگاه تسليم نشويد. اگر قبل از ناهار گفتيد كه خوراكي نمي دهم بايد صبر كني موقع ناهار شود و اگر او گريه و زاري سرداد اصلاً به او اهميت ندهيد و محكم بگوييد قبل از غذا خوراكي نمي دهم. هر چند كه او سماجت كند. اگر كوتاه بياييد كودك ياد مي گيرد كه با گريه حرفش را به كرسي بنشاند و ديگر براي حرفهاي شما اهميتي قائل نيست.

هميشه به قولتان عمل كنيد. يك كودك مخصوصاً اگر خيلي كوچك باشد به تكميل نشدن يا به تأخير افتادن پاداش وعده داده شده بسيار حساس است. كاري را كه از عهده انجامش برنمي آييد تعهد نكنيد. وقتي قول چيزي را داديد پاي آن بايستيد. سعي كنيد مشكلات فرزندتان را يكي يكي حل كنيد نه اينكه همه را يك جا از او بخواهيد. مثلاً اول مشكل مسواك زدن و بعد مشكل وقت خوابش را حل كنيد. كودك را به تنبيهي كه آن را انجام نمي دهيد تهديد نكنيد. تهديد هاي پوچ و ناپايدار به رفتارهاي نادرستي مي انجامد كه تثبيت شده و در برابر تغيير مقاوم تر مي شوند.

يكي از مشكلات بزرگ مادران مسواك زدن بچه هاست. اگر شما به طور مرتب دندان هاي خود را مسواك بزنيد او نيز مشتاق خواهد شد تا چنين كند. مدت ها قبل از اين كه كودك واقعاً بتواند دندانش را مسواك بزند، به او مسواك بدهيد. بگذاريد با مسواك و خميردندان و دندانهايش بازي كند. اگر ديديد باز هم به طرف مسواك نمي رود با كلمات و جملات زيبا در موقع مسواك زدن اين كار را براي او لذت بخش كنيد. حتي مي توانيد با دندانپزشك براي انگيزه دادن به كودك مشاوره كنيد. هميشه به كودك بفهمانيد كه دقيقاً چه انتظاري از او داريد و به جاي اينكه شخصيتش را مورد انتقاد قرار دهيد اعمالش را مورد انتقاد قرار دهيد.

به او نگوييد «دست و پا جلفتي هستي» بگوييد: «وقتي كه شلوار و لباست را روي زمين مي بينم خيلي ناراحت مي شوم.» به او برچسب نزنيد. چون او زودباور مي كند كه واقعاً اين طور است. معمولاً در نظر والدين كارهاي منزل كارهايي كوچك و تكراري هستند كه هميشه در خانه انجام مي گيرند ولي در نظر بچه ها اين كارها بسيار مشكل و ناخوشايندند. صرفنظر از اين كه اين كارها چقدر بي اهميت اند، به ويژه در هنگامي كه انجام آنها مستلزم يادآوري هاي مكرر وبحث طولاني باشد مي تواند آرامش منزل را برهم بريزد.

يكي از شكايات والدين، بي مسئوليت بودن كودكان است. كارهايي كه بردوش آنها گذاشته مي شود انجام نمي دهند حتي با چند بار تذكر هم تن به انجام آن نمي دهند. خلاصه نافرمان و گستاخ مي شوند. سعي كنيد مسئوليت دادن را در كودكان زود شروع كنيد و با افزايش سن وظايف او را تغيير دهيد و وقتي از وظايفش سرباز زد از تدابير منفي استفاده كنيد.

مثلاً او را از اسباب بازي مورد علاقه اش محروم كنيد يا پول توجيبي اش را كم كنيد يا مثلاً وقتي لباسش را در سبد لباسهاي كثيف نمي گذارد لباسهايش را نشوييد و بگوييد: «چون لباسهايت در سبد نبود، من آنها را نديدم.»

ديگر از مشكلات مادران شب اداري كودكان است. اكثر كودكان در حدود ۲ تا ۳ سالگي رختخواب خود را خيس نمي كنند. قطع شب ادراري يك روند پيشرفت طبيعي است كه نشان دهنده تكامل مثانه كودك در نگه داشتن ادرار و ايجاد تحريكات ادراري است. خيس كردن اتفاقي در كودكان بزرگتر انتظار مي رود و نبايد آن را جدي تلقي كرد. هرگز به علت شب ادراري كودك را مسخره و شرم زده نكنيد. اين كار نه تنها به او كمكي نمي كند به ايجاد مشكلات جدي احساسي و رواني مي انجامد. در حدود ۷۵ درصد از كودكان ۴ ساله و ۸۵ درصد از كوكان ۵ ساله رختخوابشان را خيس نمي كنند مگر گاه و بيگاه، ولي عده بسيار كمي تا زمان بلوغ يا حتي بزرگسالي هم شب ادراري دارند. اگرچه نبايد كودك را به خاطر شب ادراري مسخره كرد اما نبايد آن را ناديده گرفت.

اگر پزشك دلايل عفونت ادراري و … را رد كرد بهتر است قبل از اين كه به درمان هاي غيرپزشكي بپردازيم با يك متخصص مجاري ادراري مشورت كنيم. اگر مشكل پزشكي باشد مطمئن باشيد كودك تحت نظر پزشك مشكلش حل مي شود اما اگر كودك پس از يك دوره چند هفته اي يا طولاني تر دوباره شروع به شب ادراري كرد شايد علت، هيجان و مشكلات عاطفي باشد.

سعي كنيد تشنج را در خانه كم كنيد. جلوي كودك با همسرتان بگومگو نكنيد. در هنگام خواب موزيك آرام بگذاريد يا او را به طور ملايم ماساژ دهيد، قصه مورد علاقه اش را تعريف كنيد تا با آرامش بخوابد. ساعت هاي پاياني روز به او آب ندهيد يا كمتر آب بدهيد. كودكي را كه پزشكان گفته اند مثانه كوچكي دارد تشويق كنيد مايعات زيادي در طول روز بنوشد تا حجم مثانه اش بزرگ شود. از مشكلات مهم ديگر بددهني و ناسزا گفتن كودكان است.

توجه بيش از حد به اين رفتارها باعث ترغيب كودك به اين اعمال زشت مي شود. در اين مورد، بيش از حد واكنش نشان ندهيد.

به كودكتان به طور جدي بگوييد كه اصلاً دوست نداريد او چنين كلماتي را كه مناسب شخصيت او نيست به كار ببرد. ولي اگر واكنش شديد نشان دهيد چه با ترساندن چه با خنديدن به اين حرف ها، ممكن است انگيزه او را براي دشنام دادن بيشتر كنيد. اين مطلب به ويژه در مورد بچه هاي كوچك تر كه به كار بردن بعضي كلمه ها را نوعي بازي مي دانند، صادق است. در حالي كه اصلاً معناي اين كلمات را نمي دانند. شما بايد به كلمه هاي بي ضرر بي اعتنايي كنيد.

بعضي كلمه ها فقط بي معني و احمقانه اند. بهترين برخورد ناديده گرفتن و توجه نكردن به آنهاست. البته به كار گرفتن كلمه هاي زشت و ناسزا نبايد ناديده گرفته شود چون به كاربردن آنها در بيرون منزل مي تواند دردسرساز باشد. وقتي كودك شما يك كلمه بد را به كار مي برد بي خود جيغ و داد نكنيد. اداي شوكه شدن را درنياوريد. بي ترديد شما قبلاً آن را شنيده ايد. براي او توضيح دهيد كه وقتي كسي به او ناسزا مي گويد در واقع فقط يك حرف ناجور شنيده و حرف نمي تواند به انسان آسيبي برساند.

در مورد فحش با او صحبت كنيد. به او بگوييد فحش دقيقاً چه معنايي دارد و چرا نبايد از آن استفاده كند. روش هاي جايگزين را به او بياموزيد. براي او بگوييد به جاي فحش دادن مي تواند احساساتش را به مخاطبش بيان كند.

كودك را به استفاده از واژه هاي ديگر ترغيب كنيد. كودك شما به واژه هايي نياز دارد كه از آن طريق عصبانيت يا احساسات شديدش را بيرون بريزد. او را تشويق كنيد كه به جاي استفاده از كلمات ركيك از كلمات بي ضرر استفاده كند و درصورت درست صحبت كردن او را تشوق كنيد و نشان دهيد كه چقدر از او راضي هستيد و اگر باز هم به فحش دادن و ناسزاگفتن ادامه داد مي توانيد از روشهاي محروم كردن استفاده كنيد. يعني بعضي امتيازها را از او بگيريد. مثلاً هر وقت كه فحش مي دهد او را به مكاني بفرستيد كه دوست ندارد.

يك موضوع مهم؛ اگر كودك بداند كه شما سرانجام پاسخ مثبت خواهيد داد ديگر مهم نيست كه ده بار هم «نه» گفته باشيد.

چنين كودكي به تجربه آموخته است بداخلاقي كند تا سرانجام تسليم شويد و او به هدفش برسد. تنها راه حل اين است كه كودك دريابد كه نظر شما تغيير نمي كند و با كسي شوخي نداريد. اگر «نه» گفتن شما هميشه باعث دردسر مي شود و كودك عادت كرد در مقابل «نه» شما گريه كند تأكيد مي كنم به عقب برگرديد و اعمال خودتان را مرور كنيد و آنجا كه اشكالي يافتيد آن را اصلاح كنيد. اين عادت در بزرگسالي مي تواند باعث ايجاد مشكلات جدي براي فرزند شما بشود. از همين رو كودكتان در هر سني كه هست از همين امروز به اصلاح رفتار او بپردازيد.

محمدرضا هاديلو

منبع : ايران مانيا

Share

187 دیدگاه در “با كودكان لجباز چگونه رفتار كنيم؟”

 1. سلام کودکم 2ساله است جیش خود را نمی گویدو از طرفی نمی خواهد پوشک شود واقعا سخت است نمی دانم چکار کنم . شلوارش را در می آورد وبه محل ناحیه تناسلی خود دست می زندهر وقت دعوایش کنم از لجبازی در خانه جیش می کند .لطفا راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

 2. سلام.خسته نباشید.من پسری سه سال و هفت ماه ای دارم که خیلی زود عصبی میشه و داد میزنه.خیلی احساس قدرت داره و بصورت لات حرف میزنه راه میره و…از همه بیشتر بخاطر عصبی بودن و حاضر جواب بودنش ناراحتم.الان حدود هفت هشت ماه که موسسه خلاقیت میبرمش.اونجا که میپرسم میگن خیلی اروم خوب.حتی خجالتی ولی واسه ما و نزدیکان اینجوری.تک فرزند ونوه خانواده ماست وبسیارم مورد توجه مامان جونش اینا.لطفا من راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

 3. سلام پسری دو سال وسه ماهه دارم خیلی کنجکاو و باهوشه همون اندازه هم خرابکار وشلوغه کل روز به جز ساعات خواب شاید در جمع یه ساعت هم نشینه خوب هم نمیتونه حرف بزنه مثل به خاله میگه یاخا ولی بعضی کلمه ها رو هم خوب میگه بچه های دیگه رو هم میزنه ممکنه پسر من بیش فعال باشه نمیدونم چیکار کنم

  [پاسخ]

 4. باسلام پسری دارم8ساله درمنزل خوب ولی جایی میروم فوق العاده بدمیشود کارهای زشت وناپسند انجام میدهد بااینکه خودش هم اقرار میکندهمه به او تذکر میدن ولی گوش نمیدهد من هم تذکرمیدهم

  درضمن هرچی نصیحت میکنم انگار نه انگار منزل میگه چشم ولی مکان دیگر حرص مرا در می اورد همه نوع تنبیه وتشویق هم کردم ولی کار خودش را میکند **چکارکنم خسته شدم؟؟؟*

  به ایمیلم پاسخ دهید لطفا

  [پاسخ]

 5. سلام دختري 9 ساله دارم كه هر وقت عصباني مي شود چاقو برمي دارد حتي چاقوي ميوه خوري چاقو را كه از او مي گيريم شروع به پرتاب كردن وسائل به اين طرف و آن طرف مي كند محيط خانه آرام و پدر و مادر اهل پرتاب كردن وسائل يا داد و بيداد نيستند چه كنم جواب را به ايميل بفرستيد

  [پاسخ]

 6. با عرض سلام خسته نباشید من یک پسر1ساله5ماهه دارم خیلی زود عصبانی میشه سرشو میکوبه زمین یاهر چیزی باشه به سرش میکوبه وهرچه هم ازیه کار بد زخمی میشه بازمواون کارو تکرار میکنه لطفا راهنمایم کنید

  [پاسخ]

  مینا پاسخ:

  دختر 19 ماهه ی منم همین مشکل رو داره دنبال راهحل این مشکل بودم می گن چون نمی تونه حرف بزنه اینطوری می خواد احساساتشو نشون بده

  [پاسخ]

 7. سلام دختری دارم 5ساله که بسیاربهم وابسته میباشدخیلی نگرانم برای مدرسه رفتنش هروقت اوراازخودم جدامیکنم شب ادراری میگیردلطفابگوی چگونه بااورفتارکنم

  [پاسخ]

 8. سلام.من یه دختر2 سالو 4 ماهه دارم.خیلی لجبازی میکنه و همه جیز رو با زور و جیغ میگیره.من توی مهمونیها واقعا از این رفتار آیدا خجالت میکشم.از وقتی از شیر گرفتمش پرخاشگرشده.هر ازگاهی هم وقتی سرگرم بازی میشه کنترل ادرار نداره و خودشوخیس میکنه.وقتی میریم مهمونی باید دایم دنبالش باشم که خودشو خیس نکنه.خواهش میکنم منو راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  النا پاسخ:

  سلام،من 3تا سوال داشتم.اول اینکه النا کوچولو ما 2 سال و 2 ماه داره من هنوز موفق نشدم اونو از شیر بگیرم در حقیقت میترسمچون او خیلی به شیر وابسته شده غذا هم خوب می خوره ولی شیر هم حتما باید بخوره لطفا من را راهنمایی کنید با این مشکلم چه کنم.دوم اینکه او با گریه و داد زدن کار خودشو پیش میبره من هنوز نتونستم در مقابلش ایستادگی کنم.و آخرین سوالم اینه که اون خیلی دختر باهوشی است و نسبت به هم سن و سالهای خودش خیلی جولوتر است من جگونه از این موقعیت استفاده کنم.

  [پاسخ]

 9. لطفا در مورد مشکلاتی که اغلب کودکان دوساله دارند ازجمله لجبازی ، گازگرفتن ،حس مالکیت و برخورد نامناسب با دیگر کودکان بیشتر راهنمایی بفرمایید با تشکر

  [پاسخ]

 10. سلام پسری 5 ساله دارم در کل روحیه ارومی داره ولی خیلی زود گریه میکنه وقتی با هم سن و سالانش بازی میکنه. همیشه پیرو دوستاش میشه و از خودش هیچ اعتماد به نفسی نداره… این مسئله خیلی منو آزار میده. لطفا راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  مرادی پاسخ:

  باسلام پسری 5ساله دارم که بسیاراکتیو وفعال است خیلی با الت تناسلی خودش بازی میکند هرچه توضیح میدهیم که کار زشتی است دوباره این کار راپنهانی انجام میدهددر ضمن خیلی ناخنهای دست وپاهایش را میخوره حتی پوست انگشتهایش را هم میخوردو همه این کارها زمانی که هیجانی می شه به اوج خود میرسدودر موقع انجام کارهایش خیلی بی حوصله است وازتنها خوابیدن خیلی می ترسه.لطفا مارا راهنمایی کنید خیلی ممنون.

  [پاسخ]

 11. باسلام. من يك دختر 4 ساله دارم . دختر خيلي خوب و حرف گوش كني هست و خدا را از اين بابت شاكرم. ولي متاسفانه مدت زمان كوتاهي است كه دستشوييش را نگه ميدارد هر دو را . و همين مطلب باعث مشكل يبوست او شده و تشويق و قصه گفتن هاي من برا دسشويي رفتن تاكنون فايده اي نكرده است و گاهي اوقات برخلاف ميل باطني ام و به خاطر خطرات بيماري مجبورم برا دسشويي رفتنش به تهديد متوسل شوم تا چاره لجبازيش را بكنم و مطلب ديگر هنوز قادر به نشستن بر روي سنگ دسشويي نيست و سريع خسته مي شود . چه كنم كه ديگر روي صندلي كوچكش ننشيند.با تشكر

  [پاسخ]

 12. باسلام من دختری دارم 2سالو3ماهشه بابچه های هم سن وسال خودش دعوامیکنه لجباز میگه همه چیز باید مال خودش باشه من از این رفتار دخترم خیلی ناراحتم چون بخاطر این رفتارش نمیتونم زیاد جایی برم اگه امکانش هست کمی راهنمایی کنید.ممنون

  [پاسخ]

  مامان غزل پاسخ:

  باسلام دختر من هم مشکلات دختر خانم عاطفه را دارد علاوه بر آن بسیار به من وابسته است طوری که من نمی توانم براحتی کارهای خانه راانجام دهم.باتشکر.

  [پاسخ]

  مامان سحر پاسخ:

  با عرض سلام دختري دارم 8ساله وبسيار لجباز ودر عين حال خجالتي به طوري كه هم در مدرسه وهم در خانه با مشكل روبه رو مي شويم تا جايي كه معلم مدرسه از او در مورد لجاجتش شكايت ميكند ودر خانه هم به لجبازي ادامه ميدهد وراجع به همين مساله هم من وپدرش با هم به توافق نميرسيم وپدرش با من هماهنگ نيست در مورد خجالتي بودنش هم اينكه چه در مدرسه وچه در جمع فاميل اول اينكه حتي يك سلام ساده نميكند چه برسد به اينكه جواب سوالات فاميل ويا معلمش را بدهد ووقتي به او ميگويم پاسخ ميدهد كه خجالت ميكشم تا جايي كه اشكالات درس را هم به دليل همين خجالتي بودن نمي پرسد راهنمايي كنيد

  [پاسخ]

 13. سلام از یک سالگی اتاق بچم را جدا کردم ولی هنوز که 2.5 سالش هست باهاش مشکل دارم خیلی شیطون هست باخوابیدن کلا مشکل داره همه راهها رو امتحان کردم. برای توالت رفتن هم با اینکه یک هفته کاملاکنترل داشت و میگفت دیگه ول کرد و مجبور شدم دوباره پوشک پوشیدم.لطفا کمکم کنید

  [پاسخ]

 14. باسلام دخترم چهارسالشه كه متاسفانه خيلي عصبي وپرخاشگر شده كافيه اسم دختربچه ديگه اي به ميون بيارم كه باجيغ وداد حسادتش رونسبت به اون شخص بيان ميكنه . دخترم متاسفانه شاهد دعواي مكرر من وپدرش بوده تمام الفاظي كه پدرش بكارميبره رويادگرفته ووقتي كسي باهاش حرف ميزنه بابددهني وكلمات زشت جواب ميده چندين باربه پدرش گوشزدكردم كه جلوي دخترم دعوانكنيم ولي متاسفانه گوش نميده وباعث شده دخترم ازلحاظ روحي ورواني خيلي عصبي وترسو باربياد ومتاسفانه دست بزن داره الان خيلي براي دخترم ميترسم نمي دونم چكاركنم ؟

  [پاسخ]

 15. سلام. من دختر6ساله دارم حرفهای بزرگتراز سنش میزنه چه طور باهاش رفتار کنم . لج باز هم هست . درکش خیلی بالاست. کسی بیاد یا ادم جدید ببینه رفتارش یه جوری میشه.احساس میکنم میخواد خودشو نشون بده چه طور باهاش کنار بیام ممنون میشم کمکم کنین. تشکر

  [پاسخ]

 16. سلام دختري٣/٥ساله دارم كه عادت كرده هرجي ميخواد داشته باشه جون بدرش تمام خواسته هاي خوب وبدشو انجام ميده وهرجيزي ميخواد فقط جون دادوبيداد نكنه بهش ميده وميخره و جديداًخيلي عصبي شده منو هم بارقات رش خيلي ناراحت ميكنه ولي من نميزنمش فقط خيلي سرش داد ميزنم لطفآ كمكم كنيد باهاش جكار كنم

  [پاسخ]

 17. سلام دختری 8 ساله دارم که در کلاس دوم درس می خواند از همان ابتدای درس برای انجام تکالیفش لجباری می کند و چون ذاتا کند نویس است زمان بسیاری برای انجام درسهایش صرف می کنیم و از آنجایی که شاغل هستم و او را در محیط کارم نگه می دارم بسیار مرا خسته و عصبانی می کند تا جایی که از قرص آرام بخش استفاده می کنم تا کمتر بااو درگیر شوم یا احیانا او را بزنم ولی گاهی علیرغم میل باطنی مرا مجبور به این کار می کند که بسیار مرا عذاب می دهد چکار کنم که خودش مستقل شود و در زمینه انجام تکالیفش اینقدر اذیت نکند راهنمایی ام کنید. پیشاپیش سپاسگزارم.

  [پاسخ]

  محمد رضا پاسخ:

  سلام با عرض خسته نیاشید ، ما هم چنین مشکلی داریم لطفا مشکل ما را نیز حل بفرمائید

  [پاسخ]

 18. سلام پسر من تازه پنج ساله شده است. توی مدرسه معلم و بچه ها را میزند. قبلا اینطوری نبود. من باید چه کار کنم.

  [پاسخ]

 19. با سلام پسری سه سال و نیمه دارم که خیلی خجالتیه وتوی حمع با کسی صحبت نمیکنه حتی اگر کسی بهش سلام کنه پشت من یا باباش قایم میشه ودر خانه هم با خودش بازی میکنه خیلی تخیلی بازی میکنه ومن خیلی نگرانشم راهنمایم کنیدمتشکرم

  [پاسخ]

 20. پسر4ساله دارم که خیلی ورجه وورجه میکنه شیطونه غذاش هم خوبه ولی مشکلی اینجاهست اینه که من جدیداشاغل شدم وپسرم حاضر نیست به مهدکودک بره قبلا2الی 3هفته سال پیش بردمش مهدکودک نمی دونم اونجاچی چطوری باهاش رفتارکردندکه الان ازمهدکودک گریزان اینم بگم سال پیش هم ایشان دستشویی خودشون خبر نمی دادند وگاهی بااعتراض مربی هامواجه میشدم توی مهدکه می بردم باکسی درگیرنمی شدیامشکل خاص دیگه ایی نداشن

  [پاسخ]

 21. سلام خواهش میکنم کمکم کنید پسر 3ساله دارم از کلمه میترسم زیاد استفاده میکنه یک روز برادر شوهرم خواست گوسفند قربانی کنه که اونم دیده که داره سرش رو میبره و ترسش زیاد تر شده قبلا جدا میخوابید الان که اتاقش هم عوض شده دیگه نمی خوابه خواش میکنم کمکم کنید

  [پاسخ]

  مهرانه پاسخ:

  با سلام دوست عزيزم من ميتونم راهنمايتان ولي ميترسم اشتباه اين كار را انجام بدين نتيجه عكس بكيريد حنما ببريد روانبزشك كه باهاش صحبت كنه يا اينكه ميتونيد خود شما واسش توضيح بديد و واسش موضوع را باز كنيد بكوييد مامان جان اينا ادم نيستند حيوونند ما اكه اونارو نكشيم نمينونيم غذا بخوريم ما كشنه ميمونيم طوري باهاش صحبت كنيد كه از جيزي كه ديده حرفي نزنيد حرفتان فقط راجع به دليل ذبح كوسفند باشه كمي هم با شوخي كنيد كه خندش بكيره مثلا صداي كوسفند واداشو در بياريد كه فكرش راجع به كاراي كوسفند باشه نه عملي كه ديده است مهرانه

  [پاسخ]

 22. شاید دختر شما حسودی خواهر کوچکش را می کند بیشتر توجه کنید بهتر می شود چون یکی از دلایل لجبازی معمولا حسادت است

  [پاسخ]

 23. دختر2سال و سه ماهای دارم که جدیدا هنگام خواب لجبازی می کند وتا زمانی که به حرفش گوش ندهی گریه می کند و نمی خوابد. درضمن می خواهم از پوشک هم بگیرم ولی وقتی که بازش می کنم تا جایی که ممکن است خودش را نگه می دارد وهنگامی که در دستشویی ادرار می کند گریه می کند در صورتی خودش عروسک هایش را به دستشویی میبرد وحرکاتی که ما برای ادرار کردنش انجام می دهیم تکرار میکند.

  [پاسخ]

  مهرانه پاسخ:

  با سلام فاطمه جان من بچه هامو از دوسالگی میبرم توالت فرنگی الان هردو بچه ام 3 و 5 ساله هستند خودشان میروند دستشویی کاری به من ندارند.قابل توجه مادران وقتی بچه ها خودشان به توالت میروند و معذرت میخواهم مدفوع میکنند لطفا برای جلوگیری از عفونت در کودکان مخصوصا دختران انها را خودتان بشورید در غیر اینصورت اجازه دهیدو یادشان بدهید انها خودشان راوبعد دستهایشان را با صابون بشورند .هر چند استینهاشونو خیس میکنند ولی مادران گرامی حوصله کنیدمن روزی 5-6بار لباس بچه هامو در طول روز عوض میکنم .برای اینکه کودک از توالت نترسد به کودک نگوییدوقتی من اینجام زشته نباید تو بیایی (با عرض معذرت باید کودک ببیند در توالت چه میگذرد 2-3 بار اینکار را انجام دهید )چون کودک میترسد که نکند چیز خطرناکی توی انجاست من خیلی از مادران را دیده ام میگویند نیا نیا زشته بعد بچه با دلهره دستشویی میره یا خودشو نگه میداره.در کل اجازه بدهید کودکانتان مستقل بار بیایند.

  هر شب این عمل را تکرار کنید نتیجه بگیرید .هر شب بدون استثنا چه مهمونی باشید چه مهمون خونتون باشه چه بیرون باشید حتی مسافرت ساعت خواب کودک را معین کنید بچه هام هر شب ساعت هشت ونیم شام میخورند تا نه وبعدش مسواک میزنندو دستشویی تا نه و نیم اجازه دارن هر کاری را انجام بدن”این نیم ساعت بعدها به درد اماده کردن کتاب و برنامه های مدرسه فردا” بعدش رو تخت واسشون یک قصه میگم و یک اهنگ میذارم همین اصلا هم باهاشون حرف نمیزنم اگرم سوالی داشتن جواب نمیدم میگم جوابشو صبح میدم .یعنی اهنگ که تموم شد دوتاشون خوابن البته چند روز اول تا بچه عادت کنه کمی سخته ولی کم کم خوب میشه اینم والدین گرامی بدانند خونه پادگان نیست که بخواهیم سخت بگیریم شبهای تعطیل اجازه دارند تا هر وقت میخوان بیدار باشند حتی باهاشون فیلم نگاه میکنم ولی چون عادت کردن سرساعت خوابشون میبره.

  [پاسخ]

 24. ممنون از اينكه براي ما وقت ميگذاريد و پاسخ سوالهاي ما را ميدهيد اجرتان با خداي متعال.راستش من يه كارهايي را به بچه هايم ياد داده ام با اينكه هنوز به سني نرسيده اند كه از انها انتظاري داشت نمي دانم درست است يا خير ولي من نتيجه خوبي گرفتم شما هم امتحان كنيد بعضي از دسرها يا غذاها كه احتياج به فر و گاز ندارد به انها بياموزيد مثلا بسكويت را در شير بزنيد بعد در ظرف بچينيد سپس روي انرا با خامه دنت شكلاتي يا وانيلي بپوشانيد چند بار اين عمل را تكرار كنيد يك عصرانه مفيد و مقوي است در ضمن اين به كودكان يه حس اعتماد به نفس ميدهد يا اينكه وقتي جارو برقي ميكشم تمام كه شد اجازه ميدهم بچه 3.5 من اينكار رامثل من انجام بدهد.به بچه ها كمك كنيد تا ذهنشان بازتر شود.قفسه هاي كتاب را بهم بريزيد كمكش كنيد تا بتواند كتابها را از هم تشخيص داده و خودش بچيند كودك ميپرسد اين كتاب پزشكي يا اشپزي يا غيره است اگر توجه كنيد كودك به كلمه هاي روي كتاب خيره ميشود و سوال ميكند اين چي نوشته برايش حروفها را بخوانيد اين مسئله هم اموزش است هم بازي از گريه كردن بيجا و تا حدودي لج بازي دست ميكشد.

  [پاسخ]

 25. با سلام اولا از سايت خوبتان خيلي خيلي متشكرم واقعا سايت خوب و مفيدي براي خانواده هاست.ثانيا اگه ممكن است جواب سوالها را در همينجا بگذاريد يا حداقل بقيه هم بتوانند از پاسخ به سوالهاي بقيه نيز استفاده كنند.ايا ميتوانيم راجع به مشكلات چگونگي برخورد با همسران سوال كرد .متشكرم

  [پاسخ]

  مدير سايت پاسخ:

  كاربرگرامي سوال پيشين تان چون هماهنگ با موضوع مقاله ارائه شده نبود ، حذف گرديد (پوزش ما را بپذيريد). در اين بخش از كانون بطور تخصصي به سوالات مرتبط با موضوع مقاله ها پاسخ داده مي شود . لذا چنانچه موضوع سوال با موضوع مقاله هم خواني نداشته باشد، سوال حذف مي گردد. اما در بخش همفكران – بخش كلوبها – مشاوراني هستند كه مي توانند پاسخگوي سوالات شما باشند. شما مي توانيد در ان بخش سوالات تان را براي مشاوران ارسال نماييد. با سپاس

  [پاسخ]

 26. سلاسلام من دو دختر 5/3 و5 ساله دارم.با وجود اينكه هميشه برايشان هر چي بخواهند در حد بهترين امكانات خريداري ميكنيم باز هم مبينم كه خيلي وقتها از وسايل مردم بر ميدارد يا وقتي از سوپر ماركت مياييم يه چيزاي بدون اجازه تو جيبش قايم كرده است .هر چند بارها با قصه و صحبت اينكار را بد و نادرست برايش جلوه داديم بازهم اين عمل تكرار شده است.من و پدرش اصلا بين بچه ها فرقي نمي گذاريم .هر چي بخواهند برايشان ميگيريم نه فقط جنبه مادي حتي جنبه معنوي وروحي رواني را نيز در نظر ميگيريم. مثلا از مهد كودك جعبه خمير بازي همكلاسيش را اورده بود خونه چه برخوردي بايد باهاش داشته باشم.لطفا راهنمايي كنيد متشكرم

  [پاسخ]

  مدير سايت پاسخ:

  با سلام در اینباره مطلبی در آدرس : http://www.knowclub.com/paper/?p=1361 برایتان گذاشته ایم.لطفا مطالعه بفرمایید. با سپاس

  [پاسخ]

 27. سلام پسری دوساله دارم که تازگی ها الفاظ بدی از بعضی از دور و بری ها یاد گرفته است ، هر کار می کنم تند تند این الفاظ زشت را تکرار می کند ، بی محلی کردم بدتر شده ، دعوایش هم کرده ام ، لطفا راهنمایی ام کنید.

  [پاسخ]

 28. تاراخیلی دخترمهربونی هست و در کارها هم کمک میکنه بدون درخواست من تنها در اتاقش میخوابه.اما این رفتارها تا وقتی ادامه داره که درمورد چیزی باهاش مخالفت نکنیم بعدازاینکه نه بهش گفتیم هیچ حرفی گوش نمیده و فقط و فقط جیغ میکشه و کلمه پدرسگ رو پشت سرهم تکرار میکنه و انقدرگریه میکنه که از حال میره اما دست از فحش دادن برنمیداره البته فقط همین یک کلمه رو تکرار میکنه.هرچقدرهم توضیح میدم به گوشش نمیره و این کاررو با غریبه و اشنا میکنه الان دیگه نمیدونم با گریه هاش و در برخورد با فحشش چه کنم

  [پاسخ]

 29. سلام من دو پسر دوقلویی دو سال و نه ماهه دارم که کاملا” شیوه رفتارشون حتی علاقه مندیهاشون باهم فرق میکنه یکیشون خیلی لجبازه میخواد با گریه هرچی که میخاد بدست بیاره تازه گیها هم چند کلمه ای از بچه های خواهرم حرف بد یاد گرفته که هر چی میگم حرف بد رانزنه فایده ای داره خودش هم میدونه چون اگر داداشش اون حرفو تکرار کنه سریع میاد به من میگه مامان داداش حرف بد زده چکارکنم که به حرفام گوش بده و حرفای بدشو تکرار نکنه

  [پاسخ]

 30. پسرم2 سال 10 ماهشه .با همه چيز و همه كار لجبازي مي كنه .شب كه پدرش مي ياد خونه از نظر اخلاقي خيلي بد مي شه و همش مي خواد منو يا بزنه يا گاز بگيره در صورتيكه از صبح تا شب اصلا اين كارهارو نمي كنه .لطفا راهنمايي كنيد چرا اينجوريه و بايد چيكارش كنم؟

  [پاسخ]

 31. دختر3سال و5ماهه ای دارم؛که تازه 3ماهه خواهرکوچکش بدنیااومده؛ازاول بچه گریه ای؛بدخواب؛ناآرام بود؛اماحالانسبت به خواهرش حسادت شدیدی داردالبته ظاهرامیگویددوستش داره اماشواهدبرعکسه؛مثلاهروقت بچه دست من یاپدرشه انقداونودستکاری واذیت میکنه که آخرش یاسرش دادمیزنیم یاکتک؛بسیارپرتوقع؛وابسته به من؛پرسروصدا؛است؛برای مدت3روزبه مهدرفت که دگه گفت نمیرم یه پسره منو زده وسایلموگرفته؛خلاصه هرکارکردم نرفت که نرفت؛برای رسیدگی به بچه بایددروبه روش قفل کنم که کلی دادوبیدادمیکنه وگریه والتماس؛وقتی اینکارومیکنم یامیزنمش خیلی اعصابم بهم میریزه ودلم واسش میسوزه؛لطفاراهنماییم کنید.

  [پاسخ]

  مامان یسنا پاسخ:

  ناگفته نماندمن دردوره بارداری و2سال اول زندگی دختراولم استرس بسیار شدیدی داشتم وچه بساباصدای دعواوگریه بعضی شبهاازخواب میپرید؛الان هم متاسفانه اذیت کردن بیش ازحدش باعث این میشه ماسرش دادبزنیم ویاتنبیه بدنی؛متاسفانه پدرعصبی هم داره که تحمل سروصدای بچه درحدکم راهم نداردوسراوباصدای بسیاربلندفریادمیزند؛میخواستم ضمن تشکرپیشاپیش ازپاسخ شما؛بدونم باوجوداذیت کردن فراوان ولجبازی شدیدحتی درمورددست زدن به چاقو؛میشه گفت بیش فعاله؛

  [پاسخ]

 32. من پسری 8 ساله دارم .زود عصبی میشه با دوستاش دعوا میکنه درسش خیلی خوبه.مغرور است وبا بچه های همکلاسیش بازی نمیکنه میگه اونا تنبلن . همه اش میخواد ازش درس بپرسن اگر نپرسن عصبی میشه. دوست داره همیشه تو درس اول باشه.ورزش هم دوست نداره.

  [پاسخ]

 33. من پسری دوسال ونیمه دارم مدت زیادیست که وقتی غذایی به او میدهم تا شب در دستانش مشت میکند وبه هیچ وجه حاضر به به بازکردن نیست وقتی که ازدستش بگیرم ساعت ها بدون توقف گریه میکند من نگران انگشتانش هستم.پسرم روز به روز لاغر تر میشودروزی سه بار هرباری دو سه ساعت گریه می کنه منو بابای یاسین واقعا نگرن سلامتی بچمون هستیم خواهش می کنم به ما کمک کنید

  [پاسخ]

 34. پسری 8 ساله دارم.همیشه از این نگران است که وقتی من بیرون میروم دیگر به خانه برنگردم.البته ناگفته نماند که در سن 5 سالگی با شوهرم قهر کردم و 10 روز از خانه رفتم.لطفا مرا راهنمایی کنید چگونه میتوانم اعتماد پسرم را جلب کنم؟

  [پاسخ]

 35. باسلام دختر 5ساله اي دارم كه در صورت كوچكترين مخالفتي با كارهايش گريه كرده و تحت هيچ شرايطي ساكت نميشود و با لباس پوشيدن مشكل دارد هر لباسي را يك يا دو بار بيشتر پوشيد مي گويد اذيتم ميكند ديگر نمي پوشد كمكم كنيد چكار كنم ؟

  [پاسخ]

 36. سلام پسری 5/4 ساله دارم اون قدر لجباز وکم توجهه که روانشناس کودک نتونست ازش تست هوش بگیره تو مهد کودک بچه خوبیه اما یادگیری وتمرکزش کمه اکثر اوقات برای چیزهای کم اهمیت و بی ربط عصبانی میشه وگریه میکنه ولی کارهای عملی وهوشش خوبه روانپزشک کودک گفته اگه یادگیریش پیشرفت نکنه باید ریتالین شروع کنیم چون گفت پسرم بیش فعالی از نوع کم توجهی داره من چه باید بکنم لجبازوعصبیه بایدتمام خواسته هاش انجام بشه وگرنه عصبی شده گریه خواهد کردوپدر ومنومیزنه وهرچی دم دستشه پرت میکنه من چکارکنم؟ واقعا دیگه نمیتونم ادامه بدم

  [پاسخ]

  شیخ ستاری پاسخ:

  آیا دارو درمانی خوبه یا سعی در تغیر رفتارش داشته باشیم ضمنا روانشناس به اوتیسم شک کرده بود که روانپزشکش اونو رد کرد حدود یک ماهیه که دائما انگشتاشو میخواره

  [پاسخ]

 37. با سلام پسر 2ساله 4ماهه دارم که تا یک هفته پیش دستشوییشو میگفت اما الان تا میتونه دستشوییشو نگه میداره که کم کم شورتش خیس میشه وقتی ازش میخوام بیاد دستشویی مقاومت میکنه قبلا شبها برای دستشویی رفتن بیدار میشود اما حالا دیگه شب هم خودشو خیس میکنه باید چیکار کنم

  [پاسخ]

 38. با سلام و خسته نباشید یک دختر سه سال و هفت ماهه دارم که هنوز تو پوشک مدفوع میکند هر کاری میکنیم فایده ندارد جایزه – با حرف -حتی 5 روز پوشکش نکردیم از دل درد به خودش می پیچید ولی فایده نداشت اضطراب داره چیکار کنیم خواهش میکنم راهنمایی کنید

  [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *