دانشنامه ليزر

کاربرد ليزردرماني در طب سوزني ( بخش چهارم دانشنامه ليزر( پاياني))

دکتر قدير محمدي – آکوپانکچريست 

براي ليزر آکوپانچر از دستگاههاي کلاس IIIb استفاده مي شود که توان آنها بين 5 تا 500 ميلي وات است .مي دانيم که توان بالاتر از 500 ميلي وات شروع به سوزاند ن پوست مي کند جهت ليزر آکوپانچر از طول موجهاي قرمزnm 600 -700 استفاده مي شود و گاهاً طول موج نزديک اينفرارد با طول موج800-1000nm مورد استفاده قرار مي گيرد. ليزر طول موج قرمز عمق نفوذ کمتري دارد و تا0.8 ميلي متر نفوذ مي کند که با اين عمق نفوذ فقط براي طب سوزني دست- پا ( غير از پاشنه ) صورت و گوشها ميتوان استفاده کرد. ليزر قرمز براي نقاط سطحي طب سوزني Jing-well مثل UB.67 مناسب وخوب است.براي اصلاح وضعيت بريچ به مدت 5 دقيقه روزانه در چند هفته آخر حاملگي در 85% موارد براي تغيير پوزيسيون جنين مفيد است. ليزر قرمز معمولاً در طول موج600-700nm و کمتر از 500mw به کار مي رود، اما بايد دانست که چند ژول براي درمان ما لازم است. چند ژول بر cm2 ؟ 
قبل از شروع به ليزر تراپي دانستن آن مهم است . مثال: ليزر 5mw با پوينتري به قطر 5mm حد اقل 3 دقيقه تابش به نقطه طب سوزني نياز دارد. در اين صورت براي هر سانتي متر مربع 4.59 ژول وارد ميشود. 

بعضي از تحقيقات نشان ميدهد که اين دوز اثر ضد التهابي دارد و بهبود جريان خون از حد اقل 4 ژول بر سانتي متر مربع به بالا شزوع مي شود.و در سطح بالاتر از اين دوز براي بهبودي زخمها ، درمان نورالژي پست هرپتيک و مراحل اوليه آلوپسي آرآ تا مفيد است. اما براي اينکه بتوانيم نقاط طب سوزني عميق در اندامها و پشت و شکم را ليزر تراپي بکنيم بايد از ليزر هاي اينفرارد باطول موج (800-1000nm ) استفاده کنيم. ليزر هاي اينفرارد اثرات عمقي دارند و عمق نفوذ آنها بيش از يک اينچ است. 
در جدول زيربراي درمان يکسري از بيماريها با توجه به Pulse Rate اشاره شده است. 
F (Setting) Pulse Rate (PPS) Indication 
F1 73 درد حاد – شکستگي جوش نخورده استخوان – tonipy نقاط طب سوزني – بهبودي زخمها 
F2 146 آسيب هاي تحت حاد – بافت اسکار زرد 
F3 292 براي ليزر خارجي پوست – بيماريهاي پوستي – موارد مزمن آرتريت ها – بافت اسکار 
F4 584 براي ليزر لايه دروني (اندودرم) پوست – سيستم گردش خون 
F5 1168 براي بافتهاي با منشا مزودرم – نقاط طب سوزني اندامها – بافت اسکار 
F6 3500 براي حالت هاي مزمن – براي sedate نمودن نقاط طب سوزني – کنترل درد 
———  
 
 پروتکل درماني در خار پاشنه :  

از ليزر هاي پالس دار اينفرارد استفاده ميشود. وقتي براساس تشخيص TCM بيماري از نوع کمبود تشخيص داده شد نبايد از F6 استفاده شود. معمولاً بر اساس TCM ، خار پاشنه نشانگر کمبود کانال کليه است، لذا ما از F4 براي مدت 5 تا 10 دقيقه استفاده مي کنيم. در مراحل بعدي 5 دقيقه از F3 وسپس F2 و بعد از F1 استفاده مي کنيم. مدت زمان درمان واقعاً مشخص نيست، اما به نظر مي رسد که در موارد کمبودها براساس TCM استفاده ازF4 تا F1 مهم باشد. فرکانس هاي بالا مثل F6 اثرات درماني خوبي در موارد کمبود ندارند. طول درمان ممکن است 12 جلسه يا کمتر باشد.دستگاههاي اينفرارد IR با طول موج 904nm و موج مداوم با پراب منفرد ، قدرت خروجي بيشتري دارند. دستگاهي که 500mw قدرت دارد هر 2 ثانيه 1ژول بر 1 سانتي متر مربع انرژي مي دهد.10ثانيه با ليزر موج مداوم با قدرت 500mw ممکن است به سيرکولاسيون نقاط تندرفاسيا در خار پاشنه کمک کند. ابتدا از پروب IR 500mw استفاده مي شود و سپس در ادامه از ليزر پالس دار براي چند دقيقه استفاده مي کنيم. در کمر درد ها نيز استفاده از ليزر ممتد به مدت 10 ثانيه با قدرت 500mw قبل از استفاده ليزر پالس دار مفيد است .  
 
 

اثر ليزر کم توان در فتق ديسک کمری ( HLD) 
 
گروزکا – م و همکارانشان 15 بيمار دارای HLD را با ليزر گاليم آرسنايد 904 نانو متر با دوز 9 ژول در هر نقطه و به تعداد 20 تا 25 نقطه روی ستون مهره ها و بر روی نقاط درد ارجاعي (Radicular pain) هفته ای سه بار طي 4 ماه درمان کردند. درد در 100درصد موارد بهبود يافت . gait و علايم نرولوژيک در تمام بيماران بهبود يافت. E M G بهتر شده وCAT scan نشاندهنده ی بيرون زدگي کمتر ديسک ها بود. 
جايگزينی PLDD بجای عمل جراحی فتق ديسک بين مهره ای 
هدف از PLDD يا کاستن از فشار درون ديسک بين مهره ها با استفاده از ليزر ،از طريق عبور فيبر حامل نور ليزر از خلال پوست کمر، تبخير قسمت کوچکی از بخش مرکزی (مغز) ديسک بين مهره ای است که خود باعث کاهش حجم ديسک بيمار و کاهش فشار درون آن ميگردد. همين قسمت کوچک که از بخش مرکزی ديسک بين مهره ای برداشته شده باعث بداخل برگشتن بيرون زدگی ديسک در حال فشار بر ريشه عصب نخاعی ميگردد . يک تغيير کوچک در حجم مرکزی ديسک بطرز عجيبی باعث تغيير زيادی در کل ديسک ميگردد. چوی و آلتمن(1995) با محاسبه هندسی مجرای ايجاد شده توسط ليزر تخمين ميزنند که انرژی يک ليزر 1000 ژولیNd:YAG باعث تبخير 98.52 ميلی گرم از ديسک ميگردد. از آنجا که در اين روش تمام نمونه کاسته شده از ديسک تبخير ميشود و چيزی از آن نمونه بدست درمانگر نمیرسد بنا براين همه مقادير بر محاسبه براساس حدس و گمان استوار است. آشر و چوی و همکارانش اولين عمل ديسک را با استفاده از ليزر Nd:YAG در اواسط دهه 1980 انجام دادند. در موقع عمل ،بخش مرکزی ديسک که تبخير شده است ،از طريق پوسته فيبر نوری ليزر به بيرون هدايت ميشود و پس از بيرون آوردن فيبر ، دهانه سوراخ را با يک بانداژ چسبی ميپوشانند و بيمار را مرخص ميکنند. بهبودی دراز مدت بيماران در اين روش در 70 تا 80% بيماران ديده ميشود. جذابيت عمل در بهوش بودن بيمار و بصورت عمل سرپايی با بيحسی موضعی ميباشد .ممنوعيت نسبی عمل در افرادی است که مشکل پيشرونده عصبی دارند ، يا مواردی که فرد با اين بيماری سازگاری پيدا نموده اند و نيز افرادی که قبلا در همان ناحيه عمل ديسک انجام داده اند.  
  
كارايي باليني درمان با ليزر كم توان در استئوارتريت گردني 

درد علامت اصلي در استئوارتريت گردني ميباشد (COA) . مشخص شده است كه درمان باليزر كم توان (LPL) باعث كاهش درد در پاتولوژيهاي ماهيچه اي استخواني ميشود . هدف از اين مطالعه ارزيابي اثرات ضد درد درمان با ليزر كم توان و تغييرات عملكردي مربوط به استئوارتريت گردني است . 60 بيمار بين سنين 20 تا 65 سال با تشخيص باليني و راديولوژيكي COA در مطالعه حضور داشتند . اين افراد بصورت تصادفي به دو گروه مساوي بر اساس درمان با ليزر يا پلاسبو تقسيم شدند. بيماران در هر دو گروه بصورت كور مورد تحقيق قرار گرفتند . در اين تحقيق درد و درد مربوط به فعاليت مثل اسپاسم ماهيچه هاي پاراورتبرال و فقدان لوردوز و محدوديت دامنه حركت قبل و بعد از درمان مورد بررسي قرار گرفت. بهبودي عملكردي يا فانكشنال نيز ارزيابي شد . درد ، اسپاسم ماهيچه هاي پاراورتبرال ، زاويه لوردوز، دامنه حركت وعملكرد گردن در گروه درمان شده با ليزر به ميزان زيادي بهبود يافت ولي در گروه پلاسبو بهبودي مشاهده نشد. بنظر ميرسد درمان با ليزر كم توان در بهبود درد و كارايي گردن در بيماران دچاراستئوارتريت موفقيت اميز باشد. 

 •  خبرگزاري دانشجويان ايران – واحد علوم پزشكي تهران 
  سرويس علمی – پژوهشی 
  نتایج یک پژوهش در دانشگاه علوم پزشكي تهران نشان داده است که ليزر كم‌توان گاليم- آلومينيوم- آرسنيك درماني مؤثر در تسكين درد و كاهش حساسيت به لمس عضلات جونده درگير در بيماران مبتلا به MPDS است. 
  به گزارش ایسنا واحد علوم پزشکی تهران ، بسياري از بيماران از درد، حساسيت به لمس يك يا چند عضله جونده و محدوديت عملكرد ناشي از سندرم اختلال عمل دردناك عضلاني (Myofascial Pain Dysfunction Syndrome “MPDS”) رنج مي‌برند. و تاكنون روش ويژه‌ و مورد توافق اكثر صاحب‌نظران جهت مواجهه با اين بيماران و درمان آنها پيشنهاد نگرديده است .  
  در این پژوهش یا توجه به اثرات ضد دردي و ضدالتهابي ليزرهاي كم‌توان، اثر ليزر كم‌توان گاليم- آلومينيوم- آرسنيك در درمان بيماران MPDS مراجعه‌كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، مورد بررسي قرار گرفته است. 
  بنابر این گزارش 22 بيمار MPDS (با ميانگين سني 32/33 سال) در طي 4 هفته (12 جلسه) تحت درمان با ليزر كم‌توان قرار گرفتند و معاينات باليني طي 6 مرحله انجام گرفت. طبق نتايج به دست آمده، در مرحله پاياني درمان متغيرهاي شدت درد، درد ناحيه گونه، تناوب درد، حساسيت به لمس عضلات ماضغه، گيجگاهي، رجلي داخلي، رجلي خارجي از لحاظ آماري بهبود معني‌داري را نسبت به قبل از درمان نشان دادند و اين بهبودي تا 3 ماه پس از قطع درمان (دوره پيگيري) نيز تداوم داشت (05/0 P< ). 
  گفتنی است این پزوهش توسط آرش عزیزی و نادر معروفی تحت نظر دکتر مهناز صاحب‌جمعي و دکتر فريدون جمالی ، اساتید دانکده دندانپزشکی دانشگاه انجام گرفته است. 
  انتهای پیام  

ليزر به کمک افراد چاق می آيد 

تحقیقات جدید دانشمندان درهای امید تازه ای به روی افراد چاقی که از رژیم و روش های دیگر برای لاغر کردن نا امید شده اند گشود و آن هم ذوب کردن چربی بدن بوسیله لیزر بدون شکافتن بدن است.  

 • به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست اعلام کرد: محققان دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد و دانشگاه توماس جفرسون به این نتیجه رسیده اند که با استفاده از لیزر می توان بافت چربی مازاد بدن را ذوب کرده و از بین برد بدون اینکه به پوست یا بافتهای مجاور آسیبی برسد.  
  محققان در آزمایشات خود از ضخیم ترین و فشرده ترین بافت چربی که به واسطه جراحی از بدن بیماران خارج شده بود استفاده کرده و آن را تحت تابش اشعه لیزر(800-2600نانومتر ) قرار دادند وشاهد ذوب و از بین بردن کامل آن بودند.  
  شیوه فوق بسیار بهتر از روش استفاده از لیزر در از بین بردن چربی های اطراف قلب است که در آن روش باید، پوست و گوشت به واسطه جراحی به کناری زده شود تا اشعه مستقیما به بافت چربی مورد نظر تابیده شود.   
  دانشمندان امیدوارند بتوانند از این روش در از بین بردن توده های چربی اطراف مغز و قلب که عدم خروج آنها ممکن است با سکته های مکرر عامل مرگ میلیونها انسان در روی کره زمین می شود استفاده کنند.  

 تازه های لیزر 

 • شانه ليزری HairMax مجوز استاندارد ايمنی بازار اروپا را گرفت .
  شانه ليزری HairMax اولين وسيله نوردرمانی دستی مجوز استاندارد ايمنی اروپا را پس از آنکه درطبقه بندی وسايل پزشکی سنگاپور در کلاس 2a قرارگرفت ،دريافت نمود. اين وسيله که قبلا نيز در کانادا به عنوان وسيله ليزری پزشکی در کلاس 2 طبقه بندی شده بود باعث تقويت مو ، جلوگيری از ريزش مو و تحريک رشد مجدد موی سر سبب ميشود.اين وسيله که مدارک مؤثر بودن آن در مجلات معتبر علمی آمريکا نيز بچاپ رسيده است هنوز نتوانسته است از انجمن دارو و غذای امريکا FDA که قوانين بسيار سخت گيرانه ای دارد مجوز بگيرد.  

 • دستگاه ترميم زخم با ليزر و ربات در دانشگاه اميركبير ساخته شد 
   دستگاه ترميم پوست و عصب به كمك ليزر ديود و ربات توسط عضو هيات علمي دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیر کبیر طراحي و ساخته شد. 
  به گزارش روز شنبه روابط عمومي دانشگاه صنعتي اميركبير، دكتر “سيد محمد عترتي 
  خسروشاهي” مجري اين طرح گفت: در اين طرح تمام اطلاعات فيزيولوژيكي و اپتيكي لازم مربوط به بافت مورد نظر را با يك دسته تجهيزات سخت افزاري دريافت و با برنامه نرم افزاراز طريق كامپيوتر به ربات منتقل مي‌كنيم و ربات ليزر ديود را به‌صورت عرضی و یا طولي به منظور لحيم كاري پوست و عصب مورد استفاده قرار مي‌دهد. 
  عمل لحیم کاری با استفاده از یک ماده بیولوزیکی بنام( آی سی جی) صورت می گیرد که در اثر پرتو دهی لیزر پيوندي مناسب در محل جراحت ايجاد مي‌كند.  
  وي در مورد ويژگي‌هاي ليزر به كار رفته گفت: ليزر به كار گرفته شده يك ليزر ديود: با طول موج ‪ ۸۱۰‬نانومتر است كه مي‌تواند در صورت لزوم هم به صورت پالسي و هم به صورت پيوسته عمل كند و زخم را بهبود بخشد.  
  دانشيار و مدير گروه بيومتريال دانشكده مهندسي پزشكي افزود: اين پروژه ما بين دانشگاه و صنايع نوين به عنوان حامي منعقد شد و در حال حاضر مرحله آزمايشگاهي خود مي‌گذراند و اميدواريم پس از كسب نتايج مطلوب و مناسب ، آن را در مرحله باليني بسط دهيم 
  خسروشاهي همچنين در مورد كتاب جديد خود با عنوان ليزر و كاربردهاي آن در پزشكي گفت: تاليف اين كتاب حدود ‪ ۷‬سال به طول انجاميد و در ‪ ۲۲‬فصل نگارش شده كه داراي تمام ويژگي‌هاي خاص يك كتاب استاندارد است و مي‌تواند در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا به عنوان يك مرجع مورد استفاده قرار گيرد 
  اين كتاب در چهاردهمين دوره انتخاب كتاب برتر دانشگاهي به عنوان كتاب برتر دربخش علوم پايه گروه پزشكي در دانشگاه تهران مورد تقدير قرار گرفت. 

اثرات لیزر روی بدن  

• تحریک سلولی: لیزر باعث تشدید رشد و ترمیم مجدد سلول در پوست ، اتصالات ، مفاصل ، بافتها و … می‌گردد. 
• افزایش فعالیت بافتها: تولید سلولهای زایا افزایش تولید آنزیمها و پروستا گلاندینها و … را باعث می‌شود. 
• ترمیم و تشدید فعالیت DNA : لیزر در RNA بافت کلاژن تغییراتی را ایجاد می‌نماید. 
آثار ضد التهابی لیزر  
• کاهش بافت فیبروز: درمان زخمها توسط لیزر امکان پذیر می‌باشد.  
• آثار استریلیزاسیون و میکروب کشی  
• اثرات ضد ویروسی  
• تحریک فعالیتهای بافت عصبی 
• افزایش قدرت دفاعی بدن: تولید اینترفرون (مولکول واسطه در سیستم ایمنی) را باعث می‌شود.  
• تقویت نمودن رشد مجدد موها  
• کاهش دادن رشد موها و محو موهای ناخواسته 
• ایجاد واسکولاریزاسیون: شکل گیری عروق جدید خونی که باعث خونگیری بهتر بافتها می‌گردد را باعث شده که این خاصیت لیزر عامل اساسی در جوان شدن مجدد پوست می‌باشد. 
• افزایش تراکم بافتی با لیزر 
موارد منع استفاده از لیزر در پزشکی  
• تقریبا هیچ موردی در منع استفاده از لیزر وجود نداشته و فقط به هنگام حاملگی به علت عدم وجود اطلاعات کافی بهتر است این وسیله با احتیاط استفاده شود. 
• در مورد انواع مختلف پوست و یا داروهایی که فرد مورد استفاده قرار می‌دهد باید لیزر را با احتیاط بیشتری بکار برد. برای مثال استفاده از هپارین و وارفارین (داروهایی که معمولا برای رقیق کردن خون بکار می‌روند) منعی در استفاده از لیزر ندارند. 
• پس از کشف پنی سیلین کشف لیزر و شناخت قابلیتهای آن در طب بزرگترین انقلاب می‌تواند باشد.  


ایمنی در لیزر 

لیزر منبع نوریست که می‌تواند برای اشخاصی که با آن در تماسند خطرناک باشد. حتی لیزرهای با نور کم هم می‌تواند برای بینایی اشخاص مخاطره آمیز باشد. لنسجام ذاتی و پخش اندک نور لیزر به این معناست که این پرتو قادر است در نقطهٔ بسیار کوچکی در شبکیهٔ چشم متمرکز گردد که نتیجتا در عرض چند ثانیه منجر به سوختگی موضعی و آسیبهای دایمی خواهد شد. طول موجهای خاصی از لیزر قادرند ایجاد آب مروارید یا کاتاراکت کرده و حتی منجر به جوش آمدن مایع زجاجیه گردند. علاوه بر این لیزرهای مادن قرمز و فرابنفش خطر بیشتری را متوجه فرد می‌کنند چرا که واکنش بسته شدن پلک در انسان در مواقع خطر احتمالی برای چشم تنها در مواقعی که نور مرئی باشد انجام می‌شود. 

رهنمودها 

استفاده از پوشش محافظتی برای لیزرهای دستهٔ سوم ثانویه و دستهٔ چهارم قویا توصیه می‌شود و طبق نظر سازمان مدیریت خطرات و ایمنی شغلی ایالات متحده الزامیست. با اینهمه تحقیقات صورت گرفته نشان داده‌اند که دانشمندان محقق حتی در شرایطی که با لیزرهای گروه چهارم سر و کار دارند معمولا از پوششهای محافظ چشمی استفاده نمیکنند. مشکل اینجاست که محافظهایی همچون عینکها پس از مدت کوتاهی ناخوشایند و عذاب آور خواهند بود. برای مثال در طیف سنجی آرایش تجربی دائما تغییر کرده و تنظیم آن مستلزم اینست که شخص مسیر طیف گسیل شده را ببیند. اینکار به اسانی با چشم غیر مسلح قابل انجام است ولی انجام آن با دوربین به مراتب مشکل تر است. در این شرایط افراد بیش از آنکه به ایمنی اهمیت دهند به سادگی و راحتی کار اولویت می‌دهند و معمولا قوانین ایمنی را نقض می‌کنند. گاهی اوقات هم رعایت موازین غیر قابل اجتناب است. برای مثال زمان کار کردن با لیزر RGB از نظر فنی به استفاده از عینکهای ایمنی کاملا مشکی نیاز است. 
 
با اینکه شاید تمامی افرادی که در این زمینه مشغول به کارند با رهنمودهای زیر موافق نباشند ولی قطعا اکثر دانشمندان این رهنمودها را در عرصهٔ کاری رعایت می‌کنند: 
 
هر کسی که با لیزر تماس دارد باید از خطرات آن بطور کامل مطلع باشد. این آگاهی نباید بسته به زمان تماس باشد بلکه بایستی توجه داشت که کارکرد طولانی با خطرات غیر قابل دیدن(مثل خطرات مربوط به پرتوهای لیزر مادون قرمز) معمولا باعث کاهش هشیاری و سهل انگاری افراد می‌گردند. 
 
بسیاری از افرادی که در شرایطی کار می‌کنند که کارشان بر روی میزهای نوری انجام می‌شود و تمامی طیف لیزر در یک سطح افقی حرکت می‌کند و در لبهٔ میز متوقف می‌گردد احساس کاذب ایمنی در برابر لیزر دارند. این افراد تنها به این امر بسنده می‌کنند که اگر چشمانشان در امتداد طیف افقی لیزر قرار نگیرد کاملا ایمن هستند ولی باید دانست که بشکل تصادفی امکان منعکس شدن این طیف در همه حال وجود دارد. رهنمودهای زیر ممکن است در کاهش خطراتن نقش زیادی داشته باشد ولی باید دانست که هنوز هم بسیاری از خطرات تنها بدلیل استفاده نکردن عینکهای محافظ است. 
 
در یک تنظیم نوری مهم، اطمینان از اینکه تمامی آینه ها، فیلترها، و عدسی ها کاملا در حالت عمودی قرار گرفته‌اند مشکل است. این حالت خصوصا زمانی که شرایط کار تغییر می‌کند اهمیت بیشتری میابد. انعکاسهای اتفاقی رو به بالا ممکن است توسط ساعت و یا جواهرات ایجاد شوند. حتی اگر استفاده از زیور آلات ممنوع باشد باز هم امکان انعکاس از وسایل و ابزار شخص که وارد محدودهٔ باریکهٔ نور شده‌اند مثلا توسط پیچ گوشتی امکانپذیر است. بایستی توجه داشت که معمولا انعکاس ها تا زمانی که منجر به آسیب نشده‌اند ناشناخته باقی میمانند. 
 
زمانی که چیزی را از سطح زمین بلند میکنید با بستن پلک چشم نمیتوانید جلوی خطر لیزرهای چند واتی را بگیرید و بایستی از پوشش معمولا کدر چشمی استفاده کنید. این حالت خصوصا زمانی که لیزرها پرتوهای مادون قرمز باشند بیشتر موضوعیت دارد. بستن هر دو چشم در زمین زانو زدن می‌تواند بعنوان یک روش طبیعی برای محافظت از چشم برای کارگرانی که در محدوده کار می‌کنند مطرح باشد. 
 
هیچکس نمیتواند بدون استفاده از محافظهای چشمی از تمامی خطرات ذکر شده جلوگیری کند. خصوصا که در برخی محیطهای کاری از پرتوهای نامرئی مادون قرمز استفاده می‌شود که هیچ نشانهٔ ظاهری هم ندارند. به این ترتیب کار کردن بدون عینک در چنین شرایطی مترادف با معاوظهٔ سلامتی با راحت طلبییست. عدم استفاده از عینک با اینکه معمول است ولی در هیچ قانون حرفه‌ای و مستدلی نگاشته نشده است. 
 
محافظ چشمی مناسب برای هر کسی که در اتاق هست الزامیست و نباید فقط برای کسی که مشغول کار است الزامی در نظر گرفته شود. 
 
مسیر پرتوهای با شدت بالا( بالای 200mW) که معمولا تعدیل نمیشوند با یستی به لولهٔ سیاهی هدایت شوند. این موضوع در خصوص پرتوهای فرابنفش ضعیفتر هم بواسطهٔ احتمال سرطان پوست صدق می‌کند. زمانی که عمل تعدیل و میزان کردن بر روی پرتو لیزر انجام می‌شود این امکان که انرژی آن تا حد بی خطر کاهش یافته و سپس بطور ناگهانی به حد بسیار شدید برسد وجود دارد. 
 
احتیاط خاصی بایستی در رابطه با وارد کردن و خارج کردن آینه ها در مسیر طیف پرتو انجام پذیرد. میزان کردن پرتو هم می‌تواند در جای خود خطرناک باشد چرا که ممکن است در این بین پرتو به تیرکهای فلزی محل تابیده و منعکس گردد. سبکهای بی احتیاط کار کردن ممکن است بواسطهٔ دلایل زیر ایجاد شده و یا تسریع گردد: 
سخت بودن دسترسی به حفاظهای چشمی مناسب( خصوصا زمانی که کارگران با طول موجهای مختلف کار می‌کنند) ابزارهای محافظ بسیار ناراحت و آزار دهنده ارزیابی غیر منطقی خطرات قوانین ایمنی بسیار سختگیرانه که باعث تشویق کارگران به نقض کردن آنها می‌شود. نداشتن دانش کلی در خصوص موضوعات مربوط به ایمنی 
 
ایمنی الکتریکی 

بحث در مورد ایمنی لیزر را نمیتوان بدون در نظر گرفتن ایمنی الکتریکی در شکل عمومی کامل دانست. لیزرها عموما در ولتاژ بالا هستند. بطور مثال لیزرهای موجی کوچک 5mJ 400 ولت به بالا هستند و این میزان به اندازهٔ چندین کیلوولت برای لیزرهای قوی تر افزوده می‌گردد. این نیرو در کنار آب پر فشاری که برای خنک کردن لیزرها مورد استفاده قرار میگیرد و یا ابزارهای الکتریکی مربوطه باعث ایجاد خطر بیشتری در خصوص لیزرها می‌گردد. بطور کلی این کاملا ضروریست که برای جلوگیری از ایجاد شوک الکتریکی در زمان آب گرفتگی احتمالی محل تمام قطعات الکتریکی حداقل 10 اینچ از زمین فاصله داشته باشند. میز نوری، لیزرها و دیگر تجهیزات بایستی بشکل صحیحی نصب گردند. 
 

پايان

گردآورنده و تدوين کننده گان :

دوستي – زرين پور

Share

4 دیدگاه در “دانشنامه ليزر”

 1. با سلام و تشکر از اطلاعاتی که در اینجا نوشته اید دنبا ل یک سوال از شما هستم آیا اشعه دستگاههای پلاسما که برش فلز انجام میدهد آیا برای چشم زیان دارد یا نه از پاسخ شما سپاسگزار میشوم کریمی نشاط

  [پاسخ]

 2. آیادیسک گردن با لیزر قابل درمان است لطفا” روش عمل و همچنین هزینه عمل را نیز توضیح دهید.

  [پاسخ]

 3. سلام عليكم: با سلام و خسته نباشيد خدمت شما عزيزان آيابيرون زدگي ديسك به وسيله ليزر قابل درمان است يا نه اگر درمان است چند در صد

  تشكر

  [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *