۵۰ كليد طلايي براي انتخاب رشته

آنچه در پي مي آيد توصيه هايي است كه براي انتخاب رشته بهتر داوطلبان توسط دو تن از كارشناسان ارشد امور تحصيلي حسنعلي ميرزابيگي و نوريه شادا لويي تهيه شده است. اهميت انتخاب رشته دقيق و مطالعه شده، كمترين عواقب، كمترين ندامت و بيشترين كارايي را براي شخص داوطلب در وهله نخست و نظام آموزشي، خانواده و جامعه در درجه بعد به همراه دارد.

۱- هنگام انتخاب رشته شما، حتماً والدينتان هم حضور داشته و از انتخاب هايتان با اطلاع باشند. ۲- هرگز به يك انتخاب رشته كامپيوتري اكتفا نكنيد. ۳- كامپيوتر هرگز علاقه مندي و شخصيت شما را نمي تواند در نظر بگيرد. ۴- حتماً اطلاعاتي را در مورد دانشگاه هاي انتخابي خود كسب نمائيد. ۵- رشته هايي را كه انتخاب مي كنيد، حتماً مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد، زيرا انتخاب رشته انتخاب زندگي است. ۶- در انتخاب رشته دقت كنيد زيرا ممكن است هرگز تغيير يا انتقال براي شما مقدور نباشد. ۷- هيچ گاه نگذاريد ديگران براي آينده شما تصميم بگيرند. ۸- انتخاب اول با انتخاب آخر از نظر اولويت نمره فرقي نمي كند. اولويت براساس علاقه مندي به نوع رشته و دانشگاهي است كه انتخاب مي كنيد. ۹- در انتخاب رشته مقيد نباشيد كه تمام رشته هاي روزانه را انتخاب كنيد و بعد به سراغ ديگر رشته ها برويد. ۱۰- انتخاب رشته بايد بر اساس علاقه مندي، نوع دانشگاه و رشته هاي مرغوب باشد. ۱۱- شهري را كه نمي توانيد به آنجا مهاجرت كنيد، انتخاب نكنيد، واقعاً چهار سال دوران كوتاهي نيست. ۱۲- سعي كنيد بعضي از رشته هاي شبانه، غيرانتفاعي و پيام نور شهر خودتان را در اولويت نسبت به شهرهاي دور روزانه قرار دهيد. ۱۳- بايد طوري انتخاب رشته كنيد كه رشته اول بر دوم، رشته دوم بر سوم و به ترتيب تا آخر بر ديگري برتري داشته باشند. ۱۴- با واقعيت هاي موجود و نمرات و رتبه خود تعيين رشته كنيد، زيرا ممكن است انتظارات بالا باعث شود تا موقعيت هايي را از دست دهيد كه ديگر هرگز آنها را به دست نياوريد. ۱۵- سعي كنيد، رشته هاي قطبي، استاني و ناحيه اي شهر خود را بشناسيد و از ميان آنها انتخاب هاي بيشتري داشته باشيد، زيرا حدود ۷۰ درصد سهميه اختصاص يافته مربوط به شما است. ۱۶- حتي المقدور رشته شبانه خود را از شهر خود و يا شهرهاي همجوار انتخاب كنيد، زيرا امكانات خوابگاهي در دانشگاه هايي كه رشته شبانه دارند وجود ندارد و سهميه اختصاص يافته نيز براي شما بيشتر است. ۱۷- در انتخاب رشته هاي كارداني در شهرهايي دور دقت كنيد، اگر قبول شويد حتماً بايد در آن رشته ادامه تحصيل بدهيد، در غير اين صورت دو سال از كنكور محروم مي شويد. ۱۸- هر چه مي خواهيد شانس خود را در رشته هاي شبانه، غيرانتفاعي، پيام نور و نيمه حضوري امتحان كنيد. زيرا در صورت عدم ثبت نام و ادامه تحصيل از كنكور سال آينده محروم نخواهيد شد. ۱۹- در قسمت بالاي كارنامه به منطقه ثبت نام خود توجه كنيد. ۲۰- افرادي كه داراي مدرك كارداني بوده و در كنكور سراسري شركت كرده اند مجاز به انتخاب همه رشته ها نيستند و حتماً بايد مطابق دفترچه انتخاب رشته كنند. ۲۱- هيچ فردي نمي تواند در دو رشته اعم از دولتي يا آزاد ادامه تحصيل دهد. ۲۲- اگر فردي تمايل به انتخاب رشته در دانشگاه هاي پيام نور و غيرانتفاعي را دارد حتماً بايد قبلاً ثبت نام كرده وبا علامت * مجوز انتخاب رشته در كارنامه به او داده شده باشد. ۲۳- كساني كه مجاز به انتخاب رشته در دوره روزانه شده اند حق انتخاب دانشگاه هاي شبانه و نيمه حضوري را دارند. ۲۴- از نظر تنوع رشته ها رشته رياضي شامل ۱۶۶ رشته در دانشگاه هاي مختلف است. ۲۵- از نظر تنوع رشته ها رشته تجربي شامل ۱۲۴ رشته در دانشگاه هاي مختلف است. ۲۶- از نظر تنوع رشته ها رشته انساني شامل ۷۳ رشته در دانشگاه هاي مختلف است. ۲۷- از نظر تنوع رشته ها رشته زبان شامل ۱۵ رشته در دانشگاه هاي مختلف است. ۲۸- از نظر تنوع رشته ها رشته هنر شامل ۳۳ رشته در دانشگاه هاي مختلف است. ۲۹- بعضي از رشته ها گرايش خاصي دارند، حتماً به ملاحظات مربوط به رشته توجه داشته باشيد. ۳۰- در مورد رشته مشاوره ۸۰ درصد ظرفيت مربوط به آموزش و پرورش است. ۳۱- گزينش دانشجو در دانشگاه امام صادق(ع) به طور جداگانه از بين داوطلباني كه قبلاً فرم ارائه كرده اند صورت مي گيرد. ۳۲- پذيرش در رشته هاي نيمه متمركز مثل دانشگاه هاي سراسري روزانه انصراف از تحصيل ندارد. ۳۳- انتقال دانشجو از شبانه، پيام نور، غيرانتفاعي و نيمه حضوري به دانشگاه هاي روزانه ممنوع است. ۳۴- طول مدت تحصيل در مقطع تحصيل در مقطع كارشناسي حداكثر ۷ سال است. ۳۵- اعطاي مأموريت در دوره شبانه براي كارمندان مقدور نيست. ۳۶- در تمام گروه هاي آموزش اعم از تجربي، رياضي، انساني، هنر و زبان دوره شبانه وجود دارد. ۳۷- در تمام گروه هاي آموزش اعم از تجربي، رياضي، انساني، هنر و زبان دوره پيام نور وجود دارد. ۳۸- در تمام گروه هاي آموزش اعم از تجربي، رياضي، انساني، هنر و زبان دوره غيرانتفاعي وجود دارد. ۳۹- در تمام گروه هاي آموزش اعم از تجربي، رياضي، انساني، هنر و زبان دوره نيمه حضوري وجود دارد. ۴۰- افراد داراي سهميه تنها مجاز به يك بار استفاده از سهميه هستند. ۴۱- داوطلبي كه در قسمت پيام نور علامت * دارد و در قسمت روزانه اين علامت را ندارد، فقط مي تواند از ميان رشته هاي مجاز دانشگاه هاي پيام نور انتخاب رشته كند. ۴۲- داوطلبي كه در قسمت غيرانتفاعي علامت * را دارد و در قسمت روزانه فاقد آن است، فقط مي تواند از ميان رشته هاي مجاز دانشگاه هاي غيرانتفاعي انتخاب رشته كند. ۴۳- آن دسته از داوطلباني كه با فوق ديپلم در كنكور شركت كرده اند مستطيل مربوطه مندرج در كارنامه را بايد علامت بگذارند. ۴۴- اتباع خارجي بايد مستطيل مربوطه مندرج در كارنامه را علامت بگذاريد. ۴۵- داوطلبان مؤظف نيستند ۱۰۰ اولويت خود را تكميل نمايند. ۴۶- اگر در انتخاب رشته در سهميه اي مجاز باشيد و انتخاب رشته كنيد، باطل اعلام مي شود. ۴۷- تمام داوطلبان نابينا، نيمه بينا، ناشنوا و معلولين جسمي و حركت جزو منطقه ۳ گزينش خواهند شد. ۴۸- افرادي كه دو سال آخر خود را در خارج از كشور گذرانده باشند جزو منطقه ۳ گزينش خواهند شد. ۴۹- افرادي كه از سهميه مناطق ۲ و ۳ استفاده مي كنند بايد متعهد شوند كه پس از فراغت از تحصيل به مدت يك برابر زمان تحصيل در شهرستانهاي واقع در سهميه خدمت كنند. ۵۰- تكرار انتخاب يك رشته در فرم مربوط هيچ گونه اولويتي را براي فرد ايجاد نمي كند حتي اگر دهها بار تكرار شود.

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *