سفر در زمان از بعد پنجم

شايد سفر زمانى بسيار راحت تر از آن باشد كه تصور مى كنيم

خلاصه مقاله202734.jpg
۱- براساس نظريه ريسمان ها، جهان ما پوسته اى ۴ بعدى است كه در يك فضا- زمان ۱۰ بعدى شناور است.
۲- درصورت انحناى شديد ابعاد فراسوى جهان ما، هر ذره اى كه قادر به خروج از ابعاد چهارگانه اين جهان باشد، مى تواند با ميان بر زدن از ميان بعد پنجم، حتى از نور هم پيشى بگيرد.
۳- حركت سريع تر از نور، از ديد برخى از ناظرهاى اين جهان، به معناى سفر در زمان و بازگشت به گذشته است.
۴- گراويتون ها و نوترينوهاى خنثى ذراتى هستند كه امكان خروج از جهان ما را دارند. بنابراين اين ذرات قادرند در زمان سفر كنند.
۵- بدين ترتيب طى چند دهه آينده و با كمك نوترينوهاى خنثى قادر خواهيم بود ايده سفر در زمان را به طور تجربى بيازماييم.

احتمالاً عنوان جديدترين مقاله علمى «هانريش پاس» ( Pas.H) براى شما بيش از حد عجيب و غريب و نامفهوم به نظر برسد: «منحنى هاى زمان گونه بسته در جهان هاى پوسته اى خميده غيرمتقارن» ! اما براى آنهايى كه به فيزيك نظرى مسلط هستند اين مقاله از يك حقيقت شگفت انگيز پرده بردارى مى كند. براساس اين مقاله، ساخت ماشين زمان، بسيار راحت تر و دردسترس تر از آن چيزى است كه تاكنون تصور مى شد.
پس ديگر كند و كاو طاقت فرسا در جهان براى يافتن سياه چاله هاى چرخان يا كرم چاله هاى عجيب و غريب را ( كه تا پيش از اين به نظر مى رسيد كه تنها راه هاى سفر در زمان باشند) فراموش كنيد. براساس نظر «پاس» و همكارانش در دانشگاه هاوايى، در سفر در زمان، همواره و در همه جا در جهان بر روى ما گشوده است. نكته جالب تر اينكه برخلاف اغلب سناريوهاى قبلى، صحت اين ايده را مى توان همين جا بر روى زمين هم به معرض آزمون گذاشت. «بيل لوئيز» (Louis.B) كه فيزيكدانى از آزمايشگاه ملى لس آلاموس در نيومكزيكو و يكى از مسئولان ارشد آزمايش معروف باريكه نوترينوى MiniBoone در آزمايشگاه شتاب دهنده فرمى است دراين باره مى گويد: «به نظر من ايده اى كه «پاس» ارائه كرده، ايده اى بسيار شگفت انگيز و فوق العاده است. اما هم اكنون مسئله مهم، نشان دادن صحت اين ايده است.»
البته فيزيكدانانى نظير «لوئيز» حق دارند كه كمى محتاط باشند. در واقع بايد گفت كه هرچند هيچ يك از قوانين طبيعت امكان سفر در زمان را عملاً رد نمى كنند، اما فيزيكدان ها از ديرباز با اين مسئله ميانه چندان خوشى نداشته اند، چرا كه سفر در زمان مى تواند فرض پذيرفته شده تقدم علت بر معلول را زير سئوال ببرد. از طرفى نقض قانون موجبيت مى تواند اوضاع جهان را به هم بريزد. به عنوان مثال شما مى توانيد به گذشته سفر كرده و از تولد خودتان جلوگيرى كنيد.
وجود چنين تناقض نماهايى منجر به ارائه حدسى از سوى «استفن هاوكينگ» شد كه اصطلاحاً «حدس حفاظت از تاريخ» ناميده مى شود. براساس اين حدس بايد اصولى در فيزيك (كه هنوز كشف نشده اند) وجود داشته باشند كه از امكان وقوع سفر در زمان جلوگيرى كنند. تا همين سه سال پيش هيچ كس نتوانسته بود جزئيات چنين اصولى را ترسيم كند تا اينكه در سال ۲۰۰۳ گروهى از محققان كه بر روى نظريه ريسمان ها (كه بهترين گزينه براى رسيدن به نظريه اى واحد در فيزيك است) كار مى كردند، مدعى شدند كه براساس اين نظريه، ساز و كارهايى وجود دارند كه مى توانند از سفر در زمان جلوگيرى كنند.
تا به اينجا ظاهراً همه چيز درست بود. اما حتماً مى دانيد كه فيزيكدان ها در قانع نشدن به يك جواب، شهره خاص و عام هستند. اين گونه بود كه «پاس» و دو نفر از همكارانش به نام هاى «سنديپ پاكواسا» (Pakvasa.S) از دانشگاه هاوايى و «توماس ويلر» (Weiler.T) از دانشگاه وندربيلت در تنسى شروع به تجزيه و تحليل مجدد نظريه ريسمان ها كردند. اين نظريه، اجزاى بنيادين جهان را نه به صورت ذرات نقطه اى بلكه به شكل ريسمان هاى مرتعش انرژى مى داند. در اين نظريه، ارتعاش سريع تر اين ريسمان ها معادل جرم بيشتر ذرات است.
اين ريسمان هاى مرتعش مى توانند نحوه هزاران نوع برهم كنش مابين تمامى ذرات بنيادى نظير كوارك ها و الكترون ها را توضيح دهند. اما نكته اى اساسى در مورد اين نظريه وجود دارد: اين نظريه تنها زمانى جواب مى دهد كه اين ريسمان هاى انرژى به جاى چهار بعد معمول، در يك فضا- زمان ۱۰ بعدى در حال ارتعاش باشند. در واقع براساس نظريه ريسمان ها، اين ابعاد اضافى يا فوق العاده كوچك هستند، به طورى كه تاكنون متوجه حضور آنها نشده ايم و يا بسيار بزرگ و به گونه اى خميده هستند كه باز هم تا به حال از ديد ما پنهان مانده اند.
بنابر نظريه ريسمان ها، جهان ما در واقع پوسته اى چهار بعدى است كه در يك فضا- زمان ۱۰ بعدى شناور است. اما از آنجايى كه تمامى ذرات و نيروهاى جهان ما مقيد به پوسته چهار بعدى اين جهان هستند و امكان خروج از آن را ندارند، بنابراين ما نيز تاكنون از وجود ابعاد بالاتر خارج از جهان خود (يعنى همين چهار بعدى كه تجربه هاى ما محدود به آن است) هيچ اطلاعى نداشتيم. «پاس» در اين باره مى گويد: «اگر واقعاً چنين باشد پس امكان ميان بر زدن از ميان اين ابعاد بالاتر نيز وجود خواهد داشت و همين مسيرهاى ميان بر است كه سفر در زمان را ممكن مى سازد.»
تجسم چنين ميان برهايى كار چندان دشوارى نيست. فرض كنيد كه پوسته چهار بعدى جهان ما كه در بعد بالاتر (بعد پنجم) جاى گرفته همانند كاغذى باشد كه از وسط تا شده و دو انتهاى آن بر روى همديگر قرار گرفته است. در اين صورت مى توان از نقطه اى واقع بر پوسته جهان، آن را ترك كرده و وارد بعد بالاتر شد و پس از پيمودن مسيرى كوتاه در بعد پنجم دوباره و در نقطه اى ديگر در مقابل آن به جهان بازگشت. جالب اينجاست كه اگر اين صفحه خم شده (يعنى جهان ما) صفحه اى بسيار بزرگ باشد، در اين صورت براى پيمودن همين مسير از روى خود صفحه (يعنى از درون جهان) مى بايست فاصله اى بسيار طولانى را طى مى كرديم اما با خروج از پوسته جهان و عبور از ميان ابعاد بالاتر عملاً ميان بر خواهيم زد.
اما مسئله اى در ارتباط با تصويرى كه ارائه شد وجود دارد. اگرچه اساساً مى توان جهانى را تصور كرد كه بتوان از يك سوى آن به سوى ديگر ميان بر زد اما مسئله آن است كه جهان ما نمى تواند مشابه چنين جهانى باشد. علت اين امر آن است كه فضا- زمان چنين جهانى به شدت خميده بوده و نتيجتاً با نظريه نسبيت خاص اينشتين (كه هندسه فضا را تخت يا اقليدسى مى داند) ناسازگار خواهد بود. از آنجايى كه آزمون هاى تجربى متعددى تاكنون صحت پيش بينى هاى نسبيت خاص را در حوزه محلى موقعيت ما در جهان تا دقتى بالاتر از يك به يك ميليون تاييد كرده اند، بنابراين بسيار بعيد است كه پوسته چهاربعدى جهان ما همانند يك كاغذ تاشده باشد.
بنابراين پاس، پاكواسا و ويلر از فرض ديگرى استفاده كردند. آنها فضا- زمانى را در نظر گرفتند كه در آن، جهان ما يك پوسته چهاربعدى تخت بوده اما اين پوسته تخت، در ابعاد بالاترى شناور است كه به شدت خميده هستند. از آنجايى كه در اين تصوير، جهان ما تخت است بنابراين نسبيت خاص همچنان در آن معتبر خواهد بود. اما ميزان انحناى ابعاد بالاتر خارج از جهان ما به حدى است كه نسبيت خاص در آن ابعاد ديگر اعتبار خود را از دست خواهد داد. اين امر بدان معناست كه هر چيزى كه بتواند از ابعاد جهان ما خارج شده و وارد بعد پنجم شود قادر خواهد بود يكى از بنيادى ترين اصول نسبيت خاص را زير پا بگذارد: چنين چيزى قادر است با سرعتى فراتر از سرعت نور حركت كند.
اين امر، نتايج خارق العاده اى را براى ساكنان پوسته جهان ما در بر خواهد داشت. در نظر اشخاصى كه در اين جهان زندگى مى كنند، هر چيزى كه مسيرى ميان بر را از ميان ابعاد بالاتر هستى طى كند، ناگهان از نقطه اى از جهان ما غيب شده و در نقطه اى ديگر در جهان ظاهر مى شود. در نظر برخى از ساكنان جهان، هويت مزبور فاصله مابين اين دو نقطه را حتى سريع تر از نور طى خواهد كرد. اما شگفت انگيزتر آن كه در نظر برخى ديگر، آن چيز حتى در زمان سفر كرده و به گذشته باز خواهد گشت. علت اين امر آن است كه براساس نظريه نسبيت خاص، در برخى از چارچوب هاى مرجع، حركت سريع تر از نور معادل سفر در زمان و بازگشت به گذشته است. «پاس» در اين باره مى گويد: «چنين مسيرهاى ميان برى كه از ابعاد بالاتر هستى در خارج از جهان ما عبور مى كنند اصطلاحاً «منحنى هاى زمان گونه بسته» ناميده مى شوند. يافتن چنين مسيرهايى در واقع معادل دستيابى به رمز ماشين زمان است.»
• خروج از رويه
اما اين ايده سفر در زمان نيازمند حل يك مشكل است و آن يافتن راهى است براى خروج از جهان ما و ورود به ابعاد بالاتر هستى. اما انجام چنين كارى چگونه ميسر خواهد بود؟ خوشبختانه نظريه ريسمان ها راهى را براى اين كار در پيش روى ما قرار مى دهد. براساس اين نظريه تقريباً تمامى ريسمان هاى نمايانگر ذرات بنيادى جهان ما ريسمان هايى باز هستند و دو انتهاى اين ريسمان ها همواره مقيد به پوسته جهان ماست. به همين دليل هم اين ذرات هيچ گاه نخواهند توانست از جهان ما خارج شده و با ورود به بعد پنجم، مسير ميان برى را در فضا- زمان بپيمايند. اما در اين ميان دو استثناى مهم نيز وجود دارد: يكى ذره (ريسمان) حامل نيروى گرانش به نام گراويتون و ديگرى نوع چهارمى از نوترينو كه در برابر سه نوع معمول آن اصطلاحاً نوترينوى خنثى ناميده مى شود (منظور از نوترينوى خنثى، خنثى بودن آن به لحاظ الكتريكى نيست چراكه نوترينوهاى معمولى نيز همگى فاقد بار الكتريكى بوده و هيچ يك در برهم كنش الكترومغناطيسى شركت نمى كنند. در واقع منظور از عبارت خنثى آن است كه اين نوترينوها داراى فوق بار ضعيف صفر هستند و بنابراين حتى در برهم كنش ضعيف هم شركت نمى كنند و تنها در برهم كنش گرانشى وارد مى شوند). مطابق نظريه ريسمان، اين دو ذره برخلاف ساير ذرات، ريسمان هاى حلقوى بسته هستند. از آنجايى كه اين ريسمان هاى بسته عملاً هيچ انتهاى مشخصى ندارند كه به پوسته جهان مقيد باشند، بنابراين مى توانند آزادانه از جهان ما خارج شده و به ساير ابعاد هستى سفر كنند.
همين ويژگى گراويتون ها است كه به نظريه پردازان ريسمان كمك مى كند تا ضعيف بودن نيروى گرانش را نسبت به ساير نيروهاى بنيادى نظير الكترومغناطيس تبيين كنند. بر اين اساس، ضعيف بودن نيروى گرانش در واقع بدان علت است كه تعداد بسيارى از گراويتون هاى گسيل شده توسط ذره مبدأ پيش از آنكه فرصت رسيدن به ذره مقصد را پيدا كنند از جهان ما خارج خواهند شد و به ابعاد بالاتر درز مى كنند. اما شگفت انگيزتر آنكه خروج اين ذرات از ابعاد جهان ما و ميان بر زدن آنها از ميان ابعاد بالاتر هستى بدان معنا است كه گراويتون ها و نوترينوهاى خنثى اساساً توانايى سفر در زمان را دارند. بنابراين «پاس» معتقد است كه به كمك اين ذرات مى توان امكان سفر در زمان را به طور تجربى به محك آزمون گذاشت.
اما چنين كارى چندان آسان نخواهد بود چراكه هيچ كس تاكنون موفق به دام اندازى يك گراويتون يا نوترينوى خنثى نشده است، زيرا آشكارسازى اين ذرات بسيار نامحتمل و دشوار است. در هر ثانيه هزاران ميليارد نوترينوى معمولى از بدن ما مى گذرند، اما ما متوجه عبور هيچ يك از آنها نمى شويم چراكه اين ذرات، بسيار به ندرت با الكترون ها و اتم ها برهم كنش انجام مى دهند. اما احتمال برهم كنش نوترينوهاى خنثى با ماده حتى از نوترينوهاى معمولى هم كم تر است چراكه نوترينوهاى خنثى تنها از طريق برهم كنش فوق العاده ضعيف گرانشى و نيز تبادل بوزون هيگز با ماده برهم كنش دارند. (بوزون هيگز، ذره اى است كه هنوز به طور تجربى كشف نشده است. جرم هريك از ذرات بنيادى در واقع ماحصل برهم كنش آنها با اين ذره است.)
با همه اين احوال «پاس» و همكارانش معتقدند كه براساس مكانيك كوانتومى راهى براى اين مسئله وجود دارد. قوانين فيزيك كوانتومى حاكى از آن است كه نوترينوها مى توانند از نوعى به نوع ديگر تبديل شوند. آزمايش هاى انجام شده در ژاپن و ايالات متحده نيز كه براى آشكارسازى نوترينوهاى خورشيدى و نيز نوترينوهاى حاصل از ساير منابع اخترفيزيكى طراحى شده اند، به طور تجربى موفق به تاييد امكان تبديل نوترينوها از نوعى به نوع ديگر شده اند. همين مسئله در مورد نوترينوهاى خنثى هم صادق است به گونه اى كه اين نوترينوها نيز مى توانند به نوترينوهاى معمولى (كه با سهولت بسيار بيشترى قابل آشكارسازى هستند) تبديل شوند و بالعكس. نكته حائز اهميت آنكه احتمال اين تبديل، به تناسب چگالى محيطى كه نوترينوها در حال عبور از آن هستند، افزايش مى يابد.
همين نكته بود كه سبب شد تا «پاس» و همكارانش پيشنهاد انجام آزمايشى را ارائه دهند كه خواهد توانست امكان سفر در زمان را به طور تجربى نشان دهد. در اين آزمايش، باريكه اى از نوترينوهاى معمولى از يك مركز تحقيقاتى واقع در قطب جنوب به سوى آشكارسازى در روى خط استوا ارسال خواهد شد. در هنگام عبور باريكه از ميان كره زمين، بخشى از نوترينوها به نوترينوهاى خنثى بدل خواهند شد. ازآنجايى كه اين نوع نوترينوها قادرند از ميان ابعاد بالاتر فراسوى جهان ما ميان بر بزنند بنابراين زودتر از بقيه به آن سوى كره زمين خواهند رسيد، به گونه اى كه گويى از نور هم سريع تر حركت كرده اند. اما همين كه اين نوترينوها از آن سوى زمين خارج شده و وارد اتمسفر شوند، دوباره تغيير نوع داده و به نوترينوهاى معمولى (كه قابل آشكارسازى هستند) بدل خواهند شد. اما با توجه به چرخش زمين و در كمال تعجب، اين نوترينوها (كه سريع تر از نور حركت كرده بودند) در زمانى پيش از زمان آغاز حركت خود به مقصد خواهند رسيد!
هرچند انجام چنين آزمايشى فراتر از توانمندى هاى فناورى فعلى بشر است، اما همان طور كه «پاس» هم به درستى بدان اشاره دارد، انجام اين آزمايش طى حداكثر۵۰ سال آينده ميسر خواهد شد. البته تحقق چنين آزمايشى پيش از هرچيز نيازمند صحيح بودن دو پيش فرض است. شرط اول، وجود نوترينوهاى خنثى است. اگرچه اكنون بسيارى از فيزيكدان ها معتقدند كه چنين نوترينوهايى بايد وجود داشته باشند، اما اين امر هنوز به طور تجربى تاييد نشده است. و شرط دوم آن است كه همان طور كه «پاس» فرض كرده است ما واقعاً در يك فضا- زمان خميده غيرمتقارن زندگى مى كنيم. اما چنين پيش فرضى تا چه حد قابل قبول است؟
هنگامى كه اينشتين، نظريه نسبيت عام را ارائه كرد، عملاً نشان داد كه فضا- زمان تحت چه شرايطى ممكن است خميده و يا تخت باشد. اما معادلات اينشتين چيزى درباره هندسه واقعى جهان به ما نمى گويد (بلكه صرفاً حالت هاى ممكن اين هندسه را به تصوير مى كشد). بنابراين، به عنوان مثال كيهان شناسان صرفاً با اتكا به اين معادلات نمى توانند بگويند كه آيا جهان ما تا بى نهايت ادامه دارد و يا اينكه اين جهان، جهانى خميده و بسته است. همين امر، در ماشين هاى زمان متفاوتى را بر روى فيزيكدان ها گشوده است، كه برخى قابل قبول تر از بقيه هستند.
به عنوان مثال، يكى از پاسخ هاى مشهور معادلات اينشتين كه براى نخستين بار توسط رياضيدانى به نام «كورت گودل» (Godel. K) ارائه شد، جهانى را توصيف مى كند كه با سرعت به دور خود درحال چرخش است. در چنين جهانى نور به جاى حركت در خط راست، در يك مسير مارپيچى حركت خواهدكرد. «گودل» توانست نشان دهد مسافرى كه در چنين جهانى مسيرى طولانى را در اعماق كيهان طى مى كند، قادر است حتى از نور هم پيشى گرفته و در زمانى پيش از شروع حركت خود از مبدأ، به آنجا بازگردد. به عبارتى جهان چرخنده گودل، همانند يك ماشين زمان عمل مى كند. اما مسئله همان طور كه «پاس» هم بدان اشاره مى كند، اين است كه ما واقعاً در چنين جهانى زندگى نمى كنيم.
يكى ديگر از انواع ماشين زمان را مى توان در درون سياه چاله هاى چرخان جست وجو كرد. در سياه چاله هاى چرخان، فضا- زمان آنچنان انحنا پيدا مى كند كه جاى فضا با زمان عوض مى شود. اگرچه اين نوع ماشين زمان واقعاً در جهان ما وجود دارد اما در اينجا هم مسئله آن است كه اين سياه چاله هاى چرخان عملاً خارج از دسترس ما هستند. اما پس از سياه چاله هاى چرخان، نوبت به نوع ديگرى از ماشين زمان مى رسد كه ايده آن براى اولين بار توسط فيزيكدانى به نام «فرانك تيپلر» ( F.Tipler) مطرح شد. اين نوع ماشين زمان در فضا- زمان اطراف يك جرم استوانه اى چرخان نامتناهى شكل مى گيرد، اما به عقيده «پاس» ساخت چنين ماشينى هم عملاً غيرممكن است، چرا كه نيازمند جرم استوانه اى فوق العاده عظيمى است كه با سرعتى غيرقابل باور در حال چرخش باشد.

يكى ديگر از گزينه هاى مطرح در مورد ماشين زمان، كرم چاله ها هستند. اين تونل هاى ميكروسكوپى در ساختار فضا- زمان، مى توانند يك نقطه از زمان را به نقطه اى ديگر از آن متصل كنند. اما براى عبور از ميان اين تونل ها هم يك مشكل اساسى وجود دارد: تونل كرم چاله ها در يك چشم برهم زدن پس از تشكيل، به طور خود به خود بسته مى شود.
براى باز نگاه داشتن اين تونل ها فقط يك راه وجود دارد و آن استفاده از نوعى ماده ناشناخته است. اين نوع ماده برخلاف ماده معمولى كه در حضور ميدان گرانشى جذب مى شود، بر اثر نيروى گرانش دفع خواهد شد و همين نيروى دافعه است كه مى تواند از بسته شدن دهانه كرم چاله جلوگيرى كند. اما همان طور كه «پاس» هم مى گويد، ما هنوز نمى دانيم كه چنين ماده عجيب و غريبى در جهان وجود دارد يا خير و اگر وجود داشته باشد، آيا پايدار خواهد بود يا نه.
اگرچه «پاس» اذعان مى دارد طرحى كه توسط او و همكارانش براى سفر در زمان ارائه شده نيز، نيازمند وجود ماده عجيبى است كه بتواند به بعد پنجم انحنا بدهد، اما به نظر او، به هر حال اين طرحى، قابل قبول تر از بقيه طرح هاست. علت اين امر آن است كه ماده عجيب ناشناخته در اين طرح ( برخلاف طرح كرم چاله ها) مى تواند در ميان ابعاد بالاتر خارج از جهان ما، پنهان شده باشد. بدين ترتيب طرح «پاس» مى تواند توضيح دهد كه چرا تاكنون ما با چنين ماده عجيب و غريبى در جهان مواجه نشده ايم.
البته ايده «پاس» هم مانند هر ايده ديگرى منتقدانى دارد. يكى از اين اشخاص، «سيدنى دسر» (S.Deser) از دانشگاه برانديس ماساچوست است. دسر كه ايده وجود ماده عجيب و ناشناخته را چندان نمى پسندد، همانند اينشتين معتقد است كه سفر در زمان اساساً ممكن نخواهد بود.
اما «پاس» معتقد است كه با تصويرى كه او و همكارانش از فضا- زمان ارائه داده اند، مى توان تعدادى از مسائل بى پاسخ را كه نسبيت عام با آنها مواجه است حل كرد. به عنوان مثال، برقرارى ارتباطى فراتر از سرعت نور مابين نقاط دوردست كيهان با همديگر در جهان اوليه، مى تواند به تبادل گرمايى اين نقاط با همديگر منجر شده باشد. همين امر قادر خواهد بود كه علت يكنواختى دماى جهان را كه توسط كيهان شناسان مشاهده شده است، توضيح دهد. بدين ترتيب نظريه «پاس» مى تواند جايگزينى براى نظريه تورمى باشد (نظريه تورمى در كيهان شناسى سعى دارد تا با فرض اين كه در لحظات آغازين پيدايش جهان، فضا- زمان دچار انبساط فوق العاده سريع و غيرقابل تصورى شده است، يكنواختى دماى جهان را توضيح دهد). در واقع تا پيش از ارائه نظريه پاس، عمده كيهان شناسان از نظريه تورمى حمايت مى كردند، اما مسئله آن است كه هيچكس تاكنون موفق به ارائه جزئيات فيزيك وراى مسئله تورم كيهانى نشده است.
• جهان خميده
در اين ميان برخى نيز به آن بخش ايده «پاس» كه به فضا- زمان خميده غيرمتقارن مرتبط است با ديده ترديد مى نگرند. «تونى پاديلا» (T.Padilla) از دانشگاه بارسلوناى اسپانيا يكى از اين اشخاص است. وى مى گويد: «اين نظريه قطعاً نظريه جالب توجهى است، اما هنوز زود است كه وجود چنين فضا- زمانى را كه اين نظريه بدان اشاره دارد، طبيعى بدانيم. ابتدا بايد پايدار بودن اين نوع فضا- زمان را ارزيابى كرد و من به شخصه معتقدم كه چنين فضا- زمانى پايدار نخواهد بود ؛ هرچند ممكن است من در اشتباه باشم.»
البته «پاديلا» اذعان مى دارد كه ممكن است در آينده مشخص شود كه يك جهان پوسته اى با همان ويژگى هايى كه گروه «پاس» بدان اشاره دارد، جهان پايدارى خواهد بود؛ اما در نظر «پاديلا» هنوز چنين چيزى روشن نيست.
«جان كرامر» (J.Cramer) نيز از دانشگاه واشينگتن در سياتل معتقد است كه در ايده پاس، نكات جالبى نهفته است؛ اما او نيز مى گويد: «تحقق اين ايده نيازمند وجود يك جهان پوسته اى خميده غيرمتقارن است، اما ممكن است جهان ما مشابه چنين جهانى نباشد.» و ادامه مى دهد: «اما به هر حال اين ايده، ايده اى بسيار شگفت انگيز است.»
البته چنانچه سفر در زمان براساس ايده «پاس» ممكن باشد، تنها ذرات خاصى نظير نوترينوهاى خنثى و گراويتون ها امكان اين سفر را خواهند داشت و بنابراين ما عملاً امكان دخل و تصرف چندانى را در گذشته جهان نخواهيم داشت. اما «پاس» با نگاهى واقع بينانه به بحث مسافرت در زمان نگاه مى كند. او معتقد است تا زمانى كه به لحاظ نظرى احتمال سفر در زمان وجود داشته باشد، انجام آزمايش هاى تجربى در اين زمينه به زحمتش مى ارزد. او در اين مورد مى گويد: «حتى چنانچه سفر در زمان ميسر هم نباشد، با تحقيق بر روى ذراتى نظير نوترينوهاى خنثى مى توان به ماهيت آن قانون هاى فيزيك پى برد كه از چنين سفرى جلوگيرى مى كنند.» به هر حال، اولين پاسخ ها به پرسش هاى مطرح در مورد ذراتى نظير نوترينوهاى خنثى به زودى و توسط نتايج آزمايش باريكه نوترينوى MiniBoone ارائه خواهد شد. اين آزمايش تا اواخر همين امسال قادر خواهد بود كه وجود نوترينوى خنثى و مسيرهاى ميان بر در ابعاد فراسوى جهان ما را به طور تجربى تاييد كند. اما اگر سفر در زمان واقعاً حقيقت داشته باشد، ممكن است پاسخ همه پرسش هاى ما، پيش از پرسيدن آنها ارائه شده باشد.
New Scientist, 20 May.2006

ماركوس چاون
ترجمه: شهاب شعرى مقدم

منبع : روزنامه شرق

Share

30 دیدگاه در “سفر در زمان از بعد پنجم”

 1. به نظر من میشه در زمان حرکت کرد مثلا به گذشته رفت ولی در دنیای خودمون نه یعنی وقتی به گذشته بر می گردیم و بچه میشیم در یک دنیای دیگه به سر میبریم

  علاوه بر اون وقتی چیزیرو می بینیم میگیم اینو قبلا دیده بودم یعنی میشه گفت نوترينوها که از بدن ما عبور میکنند از آیینده برای ما خبر میارند نظر شما چیه؟

  [پاسخ]

 2. بس میشه نتیجه گرفت که اگه شرایطی رو بسازیم که در آن جرم نباشه میشه به سرعت نور رسید ولی در این حالت باید هیچ اصطکاکی هم نباشد ولی این شرایط در فضا آماده است بس چرا نمیشه حرکت کرد

  [پاسخ]

  سایه پاسخ:

  در فضا شرایط برای حرکت در سرعت نور وجود دارد بس چرا نمی تونیم حرکت کنیم

  [پاسخ]

  احسان پاسخ:

  اینکه در فضا وزن = صفر، ثابت شده و مورد قبول همه است. سوال اینه که چگونه ممکن بطور لوجیکال یک جسم رو کمااینکه بی وزن باشه به سرعت نور حرکت داد!؟

  [پاسخ]

 3. سلام من یکی رو میشناسم که میتونه طرفو هیپنوتیزم کنه و با سرعت بیشتر از نور به هر جایی بخواد بفرسته البته جسمش میمونه ولی کالبدش میره کالبد همونی که توی خواب از جسم خارج میشه تازه کسی رو هم میشناسم که با همون جسم میتونه هر جایی بخواد بره و کارهایی رو انجام بده مثلا به بار یکی رو فرستاد کره مریخ باور کنین و طرف از کره مریخ اطلاعات می داد

  [پاسخ]

 4. سلام درمورد این تحقیقات ونوشته ها سفر در زمان ممکن است اما با کمی تعقل پی میبریم که غیر ممکن است.با این استناد که یک نفر در دوجا همزمان نمیشود میتوان گفت که اگرشخصی به گذشته برود آنگاه آن شخس دو روح و دوجسم خواهد داشت پس آنگاه در روز حساب، کدامیک به دادگاه عدالت خواهد رفت؟ برای حل ناقص این مسئله میتوان چنین اقدام کرد: فرد به گذشته سفر میکند ودر جسمی که مثلا 12 سال قبل در اون زندگی میکرده دوباره شروع به حیات میکند با این تفاوت که تمام اطلاعاتی که داشته را با خود آورده چون گذشت زمان در حس ششم هیچ تغیری ایجاد نمی کند زیرا که جنبه ی روحانی دارد سپس اگر شخص بخواهد به زمانی که از آن آمده برگردد اگر علم ساختن تجهیزاتی که او را قادر به سفر در زمان کرده را نداشته باشد هیچ گاه نمی تواند برگردد زیرا گذشت زمان چه در سوی گذشته و چه در سوی آینده بر روی اجسام تغیر میکذارد مانند مسئله قدر مطلق که تغیری نمی کند پاره خط در قسمت منفی محور باشد یا مثبت آن فقط طول خط را در حل آن به دست می آوریم که مثبت است بعد مسئله ای پیش می آید که اگر فرد که در گذشته زندگی می کند اما در حال و آینده هم زندگی می کند پس چطور میتواند در سه زمان متفاوت هم اکنون زندگی کند؟ در این صورت می توان نتیجه گرفت که فرد در حال زندگی در زمان حال است که گذشته اش ثبت شده و آینده اش هنوز اتفاق نیافتاده پس با این نتیجه اگر انسان بتواند به آینده سفر کند به این معنا است که آینده اتفاق افتاده و آیندگان میتوانند به زمان ما آمده و تغیراتی اعمال کنند پس در این باره تا حالا که کسی از آینده نیآمده. در مورد سفر انسان به گذشته این که آنرا مرور کند مانند این است که فیلمی از تولد خودتان در 12 سال گذشته را در دستگاه پخش کننده پخش کرده و نگاه میکنید. در این صورت شما فیلم را در تلوزیون مشاهده میکنید یعنی در حال مشاهده ی صحنه ای هستید که فیلم بردار از آن فیلم برداشته اما اگر بتوان به صورت سه بعدی در آن حضور داشت مانند عکس های سه بعدی و آن را پخش کرد میتوانید به هر صحنه یا قسمتی که در حال پخش است روی برگردانید و آنرا مشاهده نمایید. اما مسئله اینجاست که از زمان ها و مکان هایی که تصویر برداری نشده چطور سه بعدی حضور داشت؟ در اینجاست که علم غیب وبصیرت الهی میخواهد که آیت الله شوشتری از امتیازات طی الارض (پیمودن زمین مانند ارواح ) و طی الزمان (سفر در زمان) برخوردار بودند. ایشان با استفاده از این امتیازات به هزارو چهارصد سال پیش و به مکان کربلا سفر کرده و واقعه ی آشورا را با چشمان خود مشاهده کرده اند. ایشان شروع به نوشتن کتابی در مورد واقعه ی آشورا می کنند که یکی از شاگردانش از او مپرسد که چگونه شما بدون اینکه کتابی را مطالعه کنید و یا اطلاعاتی جمع آوری کنید بی درنگ به توصیف واقعه می پردازید؟ آیت الله شوشتری خطاب به شاگردشان می فرماید: من که صحنه ی افتادن دستان عباس (ع) را دیدم، من که صحنه ی بریدن سر حسین (ع) را دیدم چگونه ننویسم برای دیگران.

  (نظراتی از سینا ابراهیم زاده 16 ساله از ماکو)

  [پاسخ]

 5. بعضی ها فکر می کنند سفر در زمان به معنای این است که می توانیم به گذشته و آینده رفته و اعمال خودمان را ببینیم ویا آنرا تغییر دهیم ولی این فرض اشتباه است. گرچه این امکان وجود دارد که انسان بتواند به جهان های دیگری برود که از لحاظ زمانی (نسبت به نقطه انفجار بزرگ) از ما جلوتر یا عقب تر باشند ولی این جهان ها دقیقا تصویر جهان ما نیستند گرچه زمانی جهان ما از آن مراحل عبور کرده و یا خواهیم کرد. در این جهان ها موجوداتی می توانندر حال زندگی باشند که حیات آنها مستقل از ماست وشرایط گذشت زمان آنها با ما متفاوت است .مثلا اگر به جهانی برویم که جلوتر از ما باشد گذشت یک ساعت در آن می تواند معادل گذشت صد سال در جهان ماباشد ویاتوقف صد ساله در یک جهان عقب تر معادل گذشت فقط یک ساعت در جهان ما باشد.در در هریک از این جهان ها انسان می تواند زندگی کند واعمال خوب وبد انجام دهد و سپس بمیرد تنها شرایط پیرامونی او متفاوت است. اعمال انسان در هر جهانی که باشد ثبت خواهد شد .در قران کریم به جهان های (آسمان های) دیگراشاره شده است و اینکه انسان با کمک علم و دانش و ارائه یک برهان محکم می تواند به این جهان ها سفر کند.

  . يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿الرحمن: ٣٣﴾ ای گروه جنّ و انس! اگر می‌توانید از مرزهای آسمانها و زمین بگذرید، پس بگذرید، ولی هرگز نمی‌توانید، مگر با نیرویی (فوق العاده)! در تفسیر فوق (مکارم شیرازی) کلمه سلطان نیروی فوق العاده تعبیر شده که بنظر بنده برهان و دلیل علمی محکمصحیح می باشد. 34. أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿الطور: ٣٨﴾ آیا نردبانی دارند (که به آسمان بالا می‌روند) و بوسیله آن اسرار وحی را می‌شنوند؟! کسی که از آنها این ادّعا را دارد دلیل روشنی بیاورد

  . هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٩﴾ او خدایی است که همه آنچه را (از نعمتها) در زمین وجود دارد، برای شما آفرید؛ سپس به آسمان پرداخت؛ و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود؛ و او به هر چیز آگاه است.

  إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴿الأعراف: ٥٤﴾ پروردگار شما، خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش روز [= شش دوران‌] آفرید؛ سپس به تدبیر جهان هستی پرداخت؛

  يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ۖ وَبَرَزُوا لِلَّـهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿ابراهيم: ٤٨﴾ در آن روز که این زمین به زمین دیگر، و آسمانها (به آسمانهای دیگری) مبدل می‌شود، و آنان در پیشگاه خداوند واحد قهار ظاهر می‌گردند

  تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى ﴿طه: ٤﴾ (این قرآن) از سوی کسی نازل شده که زمین و آسمانهای بلند را آفریده است.

  أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿الأنبياء: ٣٠﴾ آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند، و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم؛ و هر چیز زنده‌ای را از آب قرار دادیم؟! آیا ایمان نمی‌آورند؟!

  قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّـهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿النمل: ٦٥﴾ بگو: «کسانی که در آسمانها و زمین هستند غیب نمی‌دانند جز خدا، و نمی‌دانند کی برانگیخته می‌شوند

  وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّـهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿النمل: ٨٧﴾ و (به خاطر آورید) روزی را که در «صور» دمیده می‌شود، و تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند در وحشت فرو می‌روند، جز کسانی که خدا خواسته؛ و همگی با خضوع در پیشگاه او حاضر می‌شوند

  أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّـهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿الروم: ٨﴾ آیا آنان با خود نیندیشیدند که خداوند، آسمانها و زمین و آنچه را میان آن دو است جز بحق و برای زمان معیّنی نیافریده است؟! ولی بسیاری از مردم (رستاخیز و) لقای پروردگارشان را منکرند

  يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّـهُ إِنَّ اللَّـهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿لقمان: ١٦﴾ پسرم! اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی (کار نیک یا بد) باشد، و در دل سنگی یا در (گوشه‌ای از) آسمانها و زمین قرار گیرد، خداوند آن را (در قیامت برای حساب) می‌آورد؛ خداوند دقیق و آگاه است!

  أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّـهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّـهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿لقمان: ٢٠﴾ آیا ندیدید خداوند آنچه را در آسمانها و زمین است مسخّر شما کرده، و نعمتهای آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است؟! ولی بعضی از مردم بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری درباره خدا مجادله می‌کنند

  قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّـهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿سبإ: ٢٤﴾ بگو: «چه کسی شما را از آسمانها و زمین روزی می‌دهد؟» بگو: «اللّه! و ما یا شما بر (طریق) هدایت یا در ضلالت آشکاری هستیم

  بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿فاطر: ١﴾ ستایش مخصوص خداوندی است آفریننده آسمانها و زمین، که فرشتگان را رسولانی قرار داد دارای بالهای دوگانه و سه‌گانه و چهارگانه، او هر چه بخواهد در آفرینش می‌افزاید، و او بر هر چیزی تواناست

  أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿ص: ١٠﴾ یا اینکه مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین و آنچه میان این دو است از آن آنهاست؟! (اگر چنین است) با هر وسیله ممکن به آسمانها بروند .

  لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿الشورى: ١٢﴾ کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست؛ روزی را برای هر کس بخواهد گسترش می دهد یا محدود می‌سازد؛ او به همه چیز داناست

  هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿الحديد: ٤﴾ او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز [= شش دوران‌] آفرید؛ سپس بر تخت قدرت قرار گرفت (و به تدبیر جهان پرداخت)؛ آنچه را در زمین فرو می‌رود می‌داند، و آنچه را از آن خارج می‌شود و آنچه از آسمان نازل می‌گردد و آنچه به آسمان بالا می‌رود؛ و هر جا باشید او با شما است، و خداوند نسبت به آنچه انجام می‌دهید بیناست

  هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّـهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّـهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَـٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿المنافقون: ٧﴾ آنها کسانی هستند که می‌گویند: «به افرادی که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا پراکنده شوند!» (غافل از اینکه) خزاین آسمانها و زمین از آن خداست، ولی منافقان نمی‌فهمند

  اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّـهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿الطلاق: ١٢﴾

  خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید، و از زمین نیز همانند آنها را؛ فرمان او در میان آنها پیوسته فرود می‌آید تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست و اینکه علم او به همه چیز احاطه دارد

  الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَـٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿الملك: ٣﴾ همان کسی که هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید؛ در آفرینش خداوند رحمان هیچ تضادّ و عیبی نمی‌بینی! بار دیگر نگاه کن، آیا هیچ شکاف و خللی مشاهده می‌کنی؟

  أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّـهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿نوح: ١٥﴾ آیا نمی‌دانید چگونه خداوند هفت آسمان را یکی بالای دیگری آفریده است

  [پاسخ]

 6. با سلام با توجه به فرضيه انيشتين سفر در زمان غير ممكنه چون حركت با سرعت نور غير ممكنه؛ در واقع جسم ما محدود به مكان و زمانه و چون جرم داره نميتونه با سرعت نور حركت كنه چون جرمش به بي نهايت ميل مي كنه. اگر اين امكان وجود داشت كه جسمي با سرعت نور حركت كنه اونوقت از سد زمان مي گذشت و مي تونست در مسير زمان ميانبر بزنه البته فقط به عقب كه اين با نظريه جهان هاي موازي منافاتي نداره اما با نظريه زندگي توام در گذشته و حال و آينده متناقضه. اگه روح يا فكر مي تونه به گذشته و آينده بره به دليل اينه كه مقيد به زمان و مكان نيست. احتمالاً اگر جسم ما هم تو يه جايي قرار بگيره كه جرمي نداشته باشه و امكان حركت با سرعت نور داشته باشه مي تونه از زمان رد شه. نظريه ديگه اي كه وجود داره اينه كه شما اگر با از بين بردن موانع بتوني به گذشته برگردي مي توني ناظره اونچه در گذشته اتفاق افتاده باشي و حتي خودتو ببيني؛ ميشه اين نظريه رو از مشاهده ستاره هايي كه سالها قبل از بين رفتن ولي ما هنوز داريم مشاهدشون مي كنيم توجيه كرد. در واقع ما داريم گذشته اونارو ميبينيم و اگر با سرعتي بيش از سرعت نور به سمتشون بريم به گذشته اونا مي رسيم.

  [پاسخ]

 7. باسلام اگر انسان بتواند به وسیله ماشین زمان به گذشته برگردد مثلأ فردی برگردد به زمان کودکی پدرش و پدر خود را در کودکی او ملاقات کند در این صورت قانون علیت زیر سوال میرود یعنی معلول قبل از علت موجود میشود چون وقتی به گذشته برمیگردی واقعا در ان زمان داری زندگی میکنی و این امکا ن ندارد که معلول قبل از علت موجود شود

  [پاسخ]

 8. من تونستم از زمان عبور کنم.خیلی کیف کردم من به اینده رفتم.من تونستم3ثانیه زودتر از خودم به خ43 کردستان برسم دلیل این اختلاف کم ایجادتونل صدایی بودکه نزدیکم ایجاد شدوالان مشغول تحقیق روی اون هستم در کمترین زمان حتی بدون ماشین.با برخورد ماده در محیط این کار امکان داردواین اولین تجربه سفر زمانیم بود من خودم روازپشت سر دیدم تا حالا اینقدر نخندیده بودم.

  [پاسخ]

  شهناز پاسخ:

  سلام میخواستم نشانی از شما داشته باشم و بتونم باتون در این زمینه صحبت جدی بکنم . ممنونم

  [پاسخ]

 9. به نظرمن این مشکل که ما به زمان گذشته سفرکنیم و بتونیم اونجادست به تغییرات بزنیم بانظریه ی” جهان های موازی” یا” جهان های پرشمار”حل شدنیه.طبق این نظریه اطراف هرکدوم از ما جهان های بیشماری درحال جریانه.پس هرتصمیمی هم که بگیریم و گذشته تغییرکنه این تغییرفقط تو اینده ی همون دنیا اتفاق میفته و چنانچه ما به زمان خودمون برگردیم دنیا به روال قبل درحال گذره.این نظریه خیلی پیچیده ترازاین حرفاست.من فقط برداشت خودمو گفتم.اما از یه چیزی مطمئنم سفربه زمان چه باجسم و چه بدون اون حتما شدنیه.بعضی وقتافکرمیکنم شایدبشه باروح به زمان سفرکرد و مثل عالم برزخ که میگن یه جسمی شبیه جسم جهان واسمون درست میشه پیدا کنیم.یه جسم مثالی که تواون زمان داریمش فقط…به هرحال ایده ی جهان های موازی اگرکه اثبات بشه خیلی ازمسایل حل میشه.مرسی از وبلاگ قشنگت.بابای

  [پاسخ]

 10. مهران (به نظر من اگر بتوان به گذشته بازگشت واز به دنیا امدن خودمان جلوگیری کنیم ودر زمان گذشته بمانیم ما در ان زمان مهو می شویم ودران زمان مقرر به دنیا نمی اییم ودر زمان دور تر به دنیامی اییم ولی هرگز نمیتوانیم از به دنیااامدن خود جلو گیری کنیم من عقیده دارم که همزمان ما انسان ها در گذشته وحال و اینده درحال زندگی هستیم)

  [پاسخ]

 11. من یک سوال درمورد نظریه انیشتین دارم که اون سوال اینه که چه جور میشه که دونفر کنار هم هستند ویکی از اون دوتا سوار سفینه ی فضایی میشه وبعد میره وپس از مدتی کوتاه برمیگرده ولی وقتی که برگشت میبینه که نفر اولی که روی زمین مونده بوده پیر شده ودر واقع سفر کوتاه اون فرد به فضا برای اون فردی که روی زمین مونده به مدت یک عمر طو کشیده . من این فرضیه رو دریک برنامه تلوزیونی دیدم امیدوارم افرادی که برای این سایت تلاش میکنند ویا افرادی که نظراتشون دراین سایت مگذارند به نوعی این نظریه رو بشکافند وجواب من رو بدند .

  [پاسخ]

  مدير سايت پاسخ:

  زمانیکه بعد زمان متوقف شود در واقع عامل تغییرات از بین می رود. برای هر تغییری نیاز به گذشت زمان است تا پروسه تغییر فرصت رخ دادن بیابد. زمانیکه این بعد از بین می رود عامل تغییر از بین رفته و جسم حالت ثابتی پیدا می کند.

  [پاسخ]

  مهران پاسخ:

  از این مطلب نتیجه می گیریم که زمان خارج از دنیا با داخل دنیاتفاوت دارد یا ان فردی که درفضا است چون درحال حرکت است ودرفضا اصطکاک و جذبه بسیار ناچیز است جوان تر مانده است وای بخاطره عوامل محیطی است

  [پاسخ]

 12. (((من برخلاف نظریه ی انیشتین معتقدم که هم میشه در زمان راه رفت وهم میشه دریک لحظه در دو مکان متفاوت بود. من نظریه ی خودم رو بدون هیچ دلیل قانع کنندهای نگفتم بلکه این نظریه من دلیل قانع کننده ای همچون خواب و رویا رو داره مگه نه اینکه وقتی ما میخوابیم هم از ظرف زمان مکان خارج شدیم وهم دریک لحظه در دومکان متفاوت قرارمیگیریم پس با توجه به این نظریه که (سفر در زمان از طریق ذهن)نام داره درآینده ای نزدیک به کمک اکتشافات خودم ودستگاهی که قرار بسازم اون رو روی سر موجودات نصب کنم ما به راحتی می تونیم به آینده وگذشته سفر کنیم.

  [پاسخ]

  مدير سايت پاسخ:

  بیان شما با بیان انیشتین کاملا متفاوت است. لطفا کمی بیشتر مطالعه فرمایید.

  [پاسخ]

 13. با توجه به اعتقاداتی که من دارم وجود انسان در دو مکان در عین حال غیر ممکن است چون هر انسانی دارای یک روح واحد است پس اگر ما از هر طریق بتوانیم در زمان سفر کنیم و گذشته خود را ببینیم و حتی اگر از نظریه ی جهان های موازی هم استفاده کنیم پارادوکسی را که سوال اول بوجود آورده حل نمی کند چون همان طور که گفتم حضور انسان در یک زمان در دو مکان محال است حال آنکه ما در فضایی که زندگی می کنیم زمان بعد جدایی ناپذیر آن است واگر جهان های موازی وجود داشته باشند با فرض سفر ما به زمان پس در جهان اول دیگر حضور نداشته ونداریم و در جهان دیگر هم به مانند این جهان نمی توانیم خود را در این جهان ببینیم چون اصلا این ارتباط بین دو جهان برای وجود انسان مشهود و قابل درک نیست پس به نظر من با سفر به زمان یا مکان دیگر امکان برگشتی برای ما وجود ندارد و دیدن گذشته انسان توسط توانایی خودش محال است و فقط خدای قادر این توانایی را دارد و بس لذا فرض سفر انیشتین به زمان غیر ممکن است چون در این صورت می توانست به آینده هم سفر کند و منجی وعده داده شده خدا را ببیند وبه اسلام ایمان آورد این را خطاب به ایمان داران واقعی که شکی در وجود خدا وحقانیت اسلام ندارند می گویم و من به شخصه توصیه که نه ولی تقاضایی که می توانم از صاحب نظران که به اسلام وخدا ایمان دارند این است که از محتویات ارزشمند قرآن کریم و فرمایشات بزرکان دین استفاده کنند که بدون شک با تفکری درست در آنها پاسخ همه این مسایل را بدست می آورند این را در اینجا مطرح کردم چون این شما صاحب نظران هستید که می توانند با علم و عمل حقانیت اسلام را به دنیا ثابت کنید ودر آخر یادمان باشدکه (لا حول ولا قوه الا بالله)والسلام

  [پاسخ]

  جواد زارع پاسخ:

  fi شما ميگوييد ميتوان در زمان سفر كرد و براي اين كار بايد بعد زمان را حظف كرد. اين كا ر را چگونه ميتوان انجام داد؟

  [پاسخ]

  سیما پاسخ:

  ایا اینطور که در این مقاله نوشته شده است ساخت ماشین به طرف هر دو زمان یعنی اینده وگذشته امکان دارد

  [پاسخ]

 14. سلام من اخيرامطلبي در مورد پژوهش بچه هاي شريف در مورد عبور از زمان شنيدم شما در اين زمينه اطلاعاتي داريد؟

  [پاسخ]

 15. اگر بتوان به گذشته بازگشت و فردی را کشت مثلا هیتلر را هیتلر در یک از دنیاهای موازی کشته می شود یعنی جهانهای موازی وجود دارند که با تغییر در گذشته بوجود می آیند.

  [پاسخ]

 16. به نظر من اگر فردی به گذشته بازگردد فقط میتواند تاظر بر حوادث باشد ونمی تواند آنرا تغییر دهد وافراد گذشته نمی توانند شخص را ببینند و یا او را حس کنند

  [پاسخ]

 17. نظر من اينه كه سفر در زمان در آينده اي نزديك اتفاق خواهد افتاد و من فكر ميكنم اين كار فقط در مورد سفر به آينده ممكن است كه در سياهچاله ها هم اين كار قابل انجام است . از سخنان زيباي شما هم ممنونم .در ضمن در مورد نسبيت خاص و عام انيشتين هم اشاراتي داشته باشين.

  [پاسخ]

  دانش پاسخ:

  من کشویات مهمی کردم و بهتر است بدانید یکی از ان ها میگوید:هرگز کسی به گذشته نمیرود مگر ان که در ان زمان بوده باشد.و چون کسی ما را ندیده پس انجا نبودیم بنابر این به ان جا نیز نمیرویم.

  [پاسخ]

 18. سلام همانجور که روزانه خبرهای شگفت انگیزی از کشفیات و اختراعات دانشمندان میشنویم پس یقینا و منطقا میشه سفر در زمان رو در اینده ای نزدیک پیش بینی کرد و از نظر علمی هم با توضیحات و نظریه هایی که دانشمندان میدن کاملا امکان پذیره فقط کمی فرصت لازمه – منم معتقدم که اگر انسان بتونه به گذشته برگرده نمیتونه چیزی عوض کنه بلکه فقط مثل یک بیننده میتونه حوادث و اتفاقات رو مشاهده کنه که این اتفاق فوق العاده و خیلی هیجان انگیزه و ……….. سایت جالبیه موفق باشید یا حق

  [پاسخ]

 19. man motaghedam chenanche safar dar zaman emkan pazir bashad taghir gozashte emkan pazir nist hata agar kasi be gozashte safar conad va ghizi rataghir dahad masalan hitler ra dar kodaki bokoshad baz ham jang jahni rokh midahad vli tavasot fardi digar yani gozashte besorat tabiee taghir napazir ast va dar sorat taghire yeki az avamele yek padide amele digari jaygozin an khahad shod . rasti bebakhshid in jory tayp kardam .

  [پاسخ]

 20. در رابطه با نظریه انیشتین که مبتنی بر عدم وجود سفر در زمان است میتوانم بگویم که هر دانشمندی حتی پرفسور انیشتین نیز میتواند اشتباه کندو دلیل اشتباه او را میتوان ناشی از مقتضیات زمانی را بداینم که انیشتین در آن زندگی میکرد بدانیم شاید اگر انشتین حالا زنده بود خود شاید به راحتی میتوانست به این سوالات پاسخ داد چرا که همه این سوالات و فرضیه ها بر اساس فیزیک جدید است که پایه و اساس آن را دو نظریه نسبیت و کوانتومی تشکیل میدهد.چرا که انشتین پایه و اساس فیزیک نسبیت را با طرح نظریه های سفر با سرعت نور و..ایجاد کرد.ولی در رابطه با وجود کرم چاله ها و سیاه چاله ها من معتقد هستم که واقها چنین فضاهایی در زمان ما وجود دارد.(بر اساس فرضیه انشتین:که زمان و فضا نسبت به یکدیگر انعطاف پذیر هستند.)و در آخر معتقد هستم که خود پرفسور انشتین واقعا به چنین فضاهایی وارد شده بود و با سفر در جلوتر از زمان به چنین نتایجی مسائلی رسیده بود.یعنی آلبرت انشتین توانایی نفوذ در سیاه چاله ها را به دست آورده بود.و همه این نتایج را میتوانیم در معادلاتی که از انشتین بر جای مانده است و هیچ کس تا به حال نتوانسته است تا به حال به آنها پاسخ دهد به صورت رمز پیدا کنیم. پایان امین آقائی18 ساله دانش آموز رشته ریاضی فیزیک

  [پاسخ]

  علی اکبر علیزاده پاسخ:

  امین جان دانشمندانه زیادی امدن و نطریه های مختلف و فرمول های غیر قابل هلی به جای گزشتن انوقت باید بگیم بیشترشون در زمان سفر کردن؟؟؟؟

  [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *