ورزشكاري ،‌مربيگري ، داوري و مشاغل وابسته

Athletes,Coaches,Umpires & Related Workers

ماهيت كار

ما مردمي ورزش دوست هستيم و علاقه به تماشا و پيگيري ورزش روزبه روز در حال رشد است و اين به نوبه خود باعث رشد ليگهاي حرفه اي و‌ بوجود آمدن ليگهاي جديد ورزشي ميشود. با آگاهي روز افزون مردم از اثرات مثبت ورزش برروي سلامتي و نشاط در زندگي ،‌ علاقه عمومي به شركت در ورزشهايي كه بيشتر جنبه سرگرمي دارد درآنها افزايش يافته است. بعضي افرادي كه در ورزشهاي آماتوري شركت ميكنند آرزو دارند كه روزي به عنوان ورزشكار حرفه اي ، مربي و يا مسؤول يك مؤسسه ورزشي به كار پرداخته و از اين راه درآمد خوبي كسب كنند. اما از اين ميان عده كمي شانس پيشرفت داشته و موفق به گذراندن زندگي و كسب درآمد از راه  ورزش ميشوند. آن گروهي نيز كه در اين راه موفق ميشوند معمولا در آمدي موقتي و غير قابل اطمينان و پيشگوئي دارند،‌ بنابراين داشتن راهي فرعي براي گذران زندگي الزاميست. اين راه فرعي براي بسياري از ورزشكاران به صورت مربيگري آماتورها، آموزش و مديريت .ورزش در دبيرستانها ، كالجها و دانشگاهها و نيز مربيگري  در كلوپهاي ورزشي ميباشد.

ورزشكاران و شركت كننده ها در رقابتهاي ورزشي  درمسابقات ساختاريافته و رسمي ، براي سرگرم كردن تماشاگران به رقابت ميپردازند. آنها براي شركت دريك بازي بايد علاوه بر پيروي كردن از قوانين و مقررات بازي ، از استراتژي  خاص خود نيزدر بازي آگاه باشند . اين موضوع هم بازيهاي تيمي مانند بيسبال ، بسكتبال ، فوتبال ، واليبال و … را شامل ميشود و هم ورزشهاي انفرادي مانند تنيس ،‌ گلف و بولينگ . همانطور كه ورزشها با هم متفاوت ميباشند ،‌ سطح رقابتها نيز از ورزش بدون دست مزد در سطح دبيرستانها گرفته تا رقابتهاي حرفه اي كه در آنها بهترينهاي دنيا در مقابل ميليونها بيننده تلوزيوني به بازي ميپردازند متفاوت ميباشد.

علاوه بر شركت دررويدادهاي ورزشي ، ورزشكاران بايد ساعتهاي زيادي را زير نظر مربي و سرپرست تيم به تمرين مهارتهاي فردي و كار گروهي بپردازند. بسياري از آنها هر روزه مجبور به انجام تمريناتي سخت درساعاتي طولاني هستند. آنها ساعتهائي را نيز به ديدن فيلمها ، نقد عملكرد و فنون بازي خود و يافتن تمايلات و نقاط ضعف حريف اختصاص ميدهند. بعضي نيز براي افزايش بنبه وقدرت ماهيچه اي وپيشگيري از صدمات به انجام تمرينات بدنسازي زير نظر مربيان مربوطه ميپردازند. رقابت درهر سطحي هميشه شديد است و امنيت شغلي آنها هميشه درمخاطره است . به همين دليل بسياري از آنها براي حفظ فرم ،‌ تكنيك و آمادگي بدني خود ،‌ تمام سال را به تمرين ميپردازند و در سطح حرفه اي مدت زمان استراحت در طول سال بسيار كم ميباشد. آنها براي موفق بودن در تمرينات فيزيكي ،‌ بايد در اوج مسابقات فصلي ، رژيمهاي غذائي خاصي را رعايت كنند. بسياري از ورزشكاران بدنهاي خود را با تلاش بسيار در حد مطلوب حفظ ميكنند ،‌ چرا كه هميشه خطر صدماتي كه منجر به پايان يافتن دوره حرفه اي زندگي آنها شود وجود دارد. حتي صدمات خفيف نيز ميتواند به ورزشكاري ديگر فرصت بازي ،‌ احراز برتري و تثبيت جايگاه خود را به عنوان يك بازيكن ثابت بدهد.

مربيان ،‌ اصول ورزشهاي انفرادي و گروهي را به ورزشكاران حرفه اي و آماتور آموزش داده و براي آنها سازماندهي ميكنند. مربيان با برگزاري جلسات تمرين جهت بهبود مهارتها و وضعيت فيزيكي ورزشكاران ،‌ آنها را براي رقابتها آماده ميكنند. آنها با استفاده از تجربيات خود در ورزش ، ورزشكاران را براي بدست آوردن آمادگي و تكنيك لازم و رسيدن به حد اكثر توان و استعداد خود ،‌ در تمرينات مقدماتي و پيشرفته هدايت ميكنند. علاوه بر نظارت بر كار ورزشكاران و رفع نقايص آنها ،‌ مربيان مديريت تيم را نيز در فصول تمرين و رفابت بر عهده ميگيرند. آنها مواد و لوازم مورد نياز را نيز انتخاب و ذخيره ميكنند. در طول مسابقه نيز ،‌ اين مربيان هستند كه در هر زمان براي دست يابي به بهترين تركيب تيمي و موفقيت در بازي به تعويض بازيكنان ميپردازند. علاوه بر آن مربيان استراتژي تيمي را معين كرده و بازيكنان را وادار به انجام نوعي خاص از بازي ميكنند تا حريف را غافلگير يا مغلوب كنند. براي دستيابي به اين اهداف ،‌ مربيان بايد بازي حريف را كاملا زير نظر گرفته و تجزيه و تحليل كنند.

براي يك مربي حمايت از ورزش مردانه ،‌ القاي روح رقابت ،‌ آموزش جوانمردي و نيز كارگروهي از مهمترين مسؤوليتها ميباشند. بسياري از مربيان ورزش در دبيرستانها ،‌ دبيران رشته هاي ديگر ميباشند كه براي كسب درآمد بيشتر اين مسؤوليت را نيزبه صورت پاره وقت  بر عهده ميگيرند. بسياري از مربيان بخصوص در سطح حرفه اي كه فصل رقابتهاي آنها طولاني ميباشد ، بسياري از ساعتها ي آزاد خود را فداي كار مربيگري خود ميكنند.

 گروهي ديگر از مربيان ،‌ مربي ورزشهاي انفرادي هستند و از آنجائيكه دامنه اين ورزشها از وزنه برداري گرفته تا ژيمناستيك ، شيرجه  ، تنيس ، شنا و ورزشهاي رزمي مانند كاراته گسترده است ،‌ آنها در يك يا چند رشته ورزشي تخصص ميگيرند. مسؤوليتهاي آموزشي و مديريتي آنها كمابيش شبيه به مربيان ورزشهاي تيمي ميباشد.

كار مربيان ورزشهاي تيمي و انفرادي در بعضي جنبه ها با هم تفاوتهاي آشكاري دارد. به عنوان مثال در طول بازي تيمي مربي حق دارد تا در كار تيم دخالت كرده و تيم را به پيروزي برساند در حاليكه در ورزشي مانند تنيس ،‌ مربي اجازه راهنمائي  ورزشكار را در طول بازي ندارد. مربيگري انفرادي معمولا به صورت تك به تك انجام ميشود و مربي هر ورزشكاري را مطابق با توانائيهاي خاص خودش تعليم ميدهد.

داوران وظيفه قضاوت بازيها را درطول مسابقات به عهده دارند. آنها روند بازي را به دقت تحت نظر گرفته و نقض قوانين بازي را توسط بازيكنان مشخص ميكنند و مسؤول تعيين مجازاتها ( پنالتي ) بر طبق قوانين بازي ميباشند. آنها بازي را پيشگوئي كرده و قبل از انجام شدن هر خطايي براي داشتن ديد مناسب درجايگاهي مناسب قرار ميگيرند. بعضي از داوران مانند داوران مشت زني به صورت انفرادي و بعضي مانند داوران فوتبال به صورت گروهي كار ميكنند. كار داوران ، بدون توجه به نوع ورزش ،‌ كاري پر استرس و پر مسؤوليت ميباشد.

محيط كار

ساعتهاي كاري نامنظم از مشخصات مشاغل ورزشي ميباشد . اين مسئله علاوه بر ورزشكاران درمورد مربيان و داوران نيز صادق است . اين افراد اغلب در روزهاي تعطيل و يا در شبها نيز مجبور به كار ميباشند. آنها حتي اگر تمام طول سال را به كاربيش از حر نپردازند ، درطول فصل رقابتها مجبور به اضافه كاري ميباشند. بعضي مربيان در سطوح آموزشي مانند دانشگاهها بايد چندين رشته را مربيگري كنند.

 ورزشكاران ،‌ مربيان و ديگر دست اندركاران ورزشهائي  كه مسابقات آنها  در فضاي باز انجام ميشود بايد درآب وهواهاي مختلف فصل مسابقات به كاربپردازند. كار كساني كه در فضاهاي سرپوشيده كارميكنند از اين نظر راحت ترميباشد. اكثر كساني كه در رقابتها به نحوي شركت دارند بايد به مسافرت توسط هواپيما يا اتوبوس بپردازند.

فرصتهاي شغلي

بسياري از ورزشكاران به صورت مستقل كار ميكنند و از راه جوائز مسابقات و يا حق مربيگري گذران زندگي ميكنند. بقيه در كارهائي مانند آموزشهاي خصوصي يا عمومي استخدام شده و حقوق ثابت دريافت ميكنند. بعضي در مؤسسات تفريحي ـ ورزشي مانند كلوپهاي تنيس  ، باشگاههاي ژيمناستيك ، جودو و كاراته و… به كارمشغولند. بعضي نيز به كارهاي تجاري در زمينه ورزش مانند خريد و فروش لوازم ورزشي ميپردازند.

 آموزش و ادامه تحصيل

ميزان آموزش وتحصيلات بسته به سطح و نوع ورزش متفاوت ميباشد. جداي از نوع ورزش ، كار در هر رشته ورزشي نيازمند داشتن دانش كافي درآن زمينه خاص ميباشد كه در اكثر مواقع با كار و كسب تجربه در آن رشته ورزشي ، طي ساليان دراز بدست ميآيد. اكثر ورزشكاران كار خود را از سطوح آماتوري و از مدارس و يا باشگاهها ي محلي يا كوچك آغاز ميكنند و با نشان دادن استعدادهاي خود نظر مسؤولين حرفه اي را به خود جلب ميكنند. تبديل شدن به يك ورزشكار حرفه اي نيازمند سالها تلاش ميباشد. كساني كه ميخواهند به صورت حرفه اي به رقابت بپردازند بايد از استعداد ،‌ علاقه و پشتكار بالايي برخوردار باشند.

 براي مربي شدن در مدارس ، داشتن تجربه به عنوان ورزشكار در رشته ورزشي مورد نظر كافي ميباشد. بسياري از مربيان كار خود را از دستياري مربيان ديگر شروع ميكنند. مربيان سطوح بالاتر عموما نياز به داشتن ليسانس تربيت بدني دارند. از جمله دروس اين رشته علم تمرين و ورزش ، فيزيولوژي ، حركت شناسي ،‌ تغذيه ، تربيت بدني و پزشكي ورزشي ميباشد. مربيان بايد درانجام احياي قلبي وريوي درمواقع حادثه نيز مهارت داشته وتوانائي ايجاد انگيزه درافراد وتيم را داشته باشند.

چشم انداز آينده

موقعيتهاي شغلي براي ورزشكاران ،‌ مربيان و داوران در حال افزايش است . با افزايش تمايل افراد براي شركت جستن در فعاليتهاي ورزشي ـ تفريحي و بدنسازي ، فرصتهاي شغلي درزمينه هاي ورزشي افزايش ميابد. علاوه بر آن براهميت ورزش در مدارس نيز روز به روز افزوده ميشود. از طرف ديگر ،‌ هرزمان كه بودجه دولت كاهش ميابد اولين اثر خود را دركاهش بودجه هاي غيرضروري مانند ورزش ميگذارد.

رقابت بر سر فرصتهاي حرفه اي ورزشي در آينده همچنان شديد خواهد بود. با راه افتادن و گسترش ليگهاي حرفه اي ، فرصتهاي استخدام نيز افزايش ميابد. از طرف ديگر اكثر ورزشكاران حرفه اي به علت صدمات وارده و بالا رفتن سن پس از چند سال از كار حرفه اي خارج ميشوند و هرساله تعداد زيادي ورزشكار جاي آنها را ميگيرند.

ميزان درآمد

 درآمد ميانگين سالانه براي ورزشكاران درسال 2000 در ايالات متحده 32700 دلار بوده است. درآمد ها بسته به ميزان تحصيلات ، داشتن مدرك معتبرو منطقه جغرافيايي متفاوت ميباشند. بعضي مربيان درآمد ثابت دارند وبقيه يه صورت ساعتي ، جلسه اي و يا برحسب تعداد شاگردان شركت كننده دركلاسها دستمزد ميگيرند.

Share

9 دیدگاه در “ورزشكاري ،‌مربيگري ، داوري و مشاغل وابسته”

 1. با سلام و خسته نباشید: می خواستم بپرسم در رشته هایی مانند بدمینتون اگر بازیکنی بخواهد مربی شود چه مراحلی را باید طی کند و در کجاها آزمون های مربیگری برگذار می شود. با سپاس

  [پاسخ]

  نیلوفر راج پوت پاسخ:

  من خودم بازیکن بدمینتون هستم و دیپلم تربیت بدنی و علوم ورزشی دارم به دلایل خاصی امکان ادامه تحصیل نداشته ام و کار مربیگری در رشته های مختلف انجام داده ام اما مدرک معتبر ندارم. علاقه فراوانم به بدمینتون باعث شده که بخواهم در اینکار پیشرفت کنم و حتی مربیگری این رشته را بگیرم وشغلم را در همین مورد انتخاب کنم و کارکنم از شما راهنمایی می خواهم که چه مراحلی را باید طی کنم. بسیار سپاسگزارم

  [پاسخ]

  مدير سايت پاسخ:

  لطفا به فدراسیون مربوطه مراجعه نموده و کسب تکلیف نمایید. آنها راهنمایی تان خواهند نمود.

  [پاسخ]

 2. با سلام.یه سایته کامل و جامع میخوام که بتونم خیلی سریع تحقیقمو درباره ی فیزیولوژی در تنیس روی میز کامل کنم

  [پاسخ]

 3. با عرض خسته نباشيد از شما خواهشمندم در صورت امكان مقالات مرتبط با مديريت سازمانهاي ورزشي هم بياوريد

  [پاسخ]

 4. خيلي جالب است لطفاُ كتابي را براي يادگيري بهتر درس علم تمرين از دروس دانشگاهي رشته كارشناسي تربيت بدني به من معرفي كنيد. ظرف 48 ساعت بسيار متشكرم

  [پاسخ]

  محسن پورگلي پاسخ:

  لطفا كتابي در مورد علم تمرين از دروس دانشگاهي به من معرفي نمائيد با تشكر

  [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *