طراحی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 ) شرکت لابراتوارهای شهردارو

چکیده:
هدف اصلی از طراحی برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت های دارویی ارتقای سطح سلامت ،جلب رضایت مشتری و ایجاد و توسعه ی مزیت های رقابتی می باشد و ما در شرکت شهردارو برآن شدیم تا با طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت به اهداف ذیل نائل شویم:

۱ . توسعه نیروی انسانی و ایجاد محیط مناسب برای نوآوری ، خلاقیت و کمال جویی در کارکنان سازمان
۲ . توسعه فعالیتهای ( R&D ) بمنظور ارتقاء کیفیت فرآورده های موجود و دستیابی به فعالیتهای نوین
۳ . بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ۹۰۰۱ :۲۰۰۰ ISO
۴ . ارتقاء مستمر فعالیتهای تولیدی براساس شرایط خوب ساخت ( CGMP )
۵ . گسترش بازارهای هدف و افزایش سهم بازار از طریق استفاده از روشهای نوین بازاریابی و فروش
۶ . ارتقاء اتوماسیون با بهره گیری از ماشین آلات و تجهیزات جدید
۷ . بهره گیری از مناسب ترین فن آوری اطلاعات در تمام سطوح سازمان می باشد

بطور خلاصه اهم فعاليت‌هاي يك پروژه طراحی سیستم مدیریت کیفیت در شرکتهای دارویی شامل موارد ذيل است که با تحقیق گسترده ای به دست آمد:

فاز اول)ارزیابی و شناخت وضعیت موجود و آماده سازی

• توجیه مدیریت ارشد سازمان و سایر مدیران اجرایی در خصوص مبانی سیستم های مدیریت کیفیت
• بازدید از شرکت،آشنایی با فرآیندها و مشاهده درصد انطباق وضعیت جاری
• تحلیل و مدلسازی وضعیت موجود،تدوین و ارائه گزارش ارزیابی اولیه با استفاده از منابع و داده های به دست آمده
• تنظیم برنامه زمانبندی برای طرحریزی و اجرای پروژه استقرار سیستم مدیریت کیفیت

فاز دوم)طراحی سیستم و مستندسازی

• الف)سازماندهی،اختیارات و مسئولیت ها

o مطالعه و بهبود نمودار سازمانی ،شرح مشاغل و تدوین ماتریس ارتباطات
o تدوین طرح تجاری سازمان
o تدوین خط مشی کیفی ،اهداف کیفی و شاخص های اندازه گیری هدف

• ب)روشهای اجرایی مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

• ج)دستورالعمل کلیدی برای فعالیت های مهم

• د)طرحریزی فرآیند و محصول

o تهیه نمودار فرآیند جریان
o تهیه طرح های کنترلی و گزارشات بازرسی
o تدوین دستورالعمل نت، تنظیم شناسنامه و تهیه لیست تجهیزات
o تنظیم شناسنامه تامین کنندگان
o تدوین مستندات فرآیند تائید خدمات

فاز سوم)استقرار سیستم طراحی شده و فعالیت های نظارت بر اجرا

• بازنگری مستندات و مدارک تهیه شده ،تکمیل روش های اجرایی ،دستئرالعمل ها و فرم ها با عنایت به آخرین نیازهای شرکت
• آموزش پرسنل موثر بر کیفیت برای ارتقای سطح فعالیت های کیفیتی بر حسب مقتضیات زمانی و محدودیت های شرکت
• ارائه آموزش حین خدمت،بستر سازی استقرار سیستم و آماده سازی کارکنان برای پذیرش سیستم و کمک به استقرار آن

فاز چهارم)انجام ممیزی داخلی توسط ممیزان و شناخت عدم انطباقات و ارائه گزارشات مقتضی و رفع موارد عدم انطباق

واژگان کلیدی:
ISO9001-مدیریت کیفیت-استاندارد-هزینه

ادامه مطلب در قالب فايل PDF


سپیده خلفی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری
تماس با من

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *