Tag: عقده عصبی

در طبقه‌بندی جانوران ، تمام جانورانی که دارای بدنی دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. این جانوران می‌توانند روی سطح شکمی که رو به پایین و در برابر زمین واقع است…

Price: 40,000 ریال
40,000 ریال – خرید