Tag: برون زی

«انگل» (Parasite ) ارگانیسمی است که برای ادامه حیات خود، از یک موجود زنده دیگر تغذیه می‌کند.

Price: 40,000 ریال
40,000 ریال – خرید