Category: گیاه پزشکی

در طبقه‌بندی جانوران ، تمام جانورانی که دارای بدنی دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. این جانوران می‌توانند روی سطح شکمی که رو به پایین و در برابر زمین واقع است…

Price: 40,000 ریال
40,000 ریال – خرید

تاژَک‌داران ریزاندامگانی هستند که دارای سازه‌ای شلاق‌مانند به نام تاژک می‌باشند. مانند اسپرم ، کرف ، خزه ، جلبک سبز ، برخی گیاهان بازدانه و دیگر گیاهان ، قارچ‌های نخستین مانند قارچ‌های دیگچه‌ای Chytridiomycota ،…

Price: 40,000 ریال
40,000 ریال – خرید

«انگل» (Parasite ) ارگانیسمی است که برای ادامه حیات خود، از یک موجود زنده دیگر تغذیه می‌کند.

Price: 40,000 ریال
40,000 ریال – خرید

قطعات دهانی حشرات در یکی از ۵ دسته زیر قرار میگیرند : قطعات دهانی ساینده - قطعات دهانی مکنده - قطعات دهانی لیسنده - قطعات دهانی زننده ٬ مکنده و در انتها قطعات دهانی مختلط

Price: 40,000 ریال
40,000 ریال – خرید