ماستیگوفورا(تاژکداران)

Tajakdaran

قالب طرح :   پاورپوینت

حجم دانلود: 105 کیلوبایت

تعداد صفحه:  13

قیمت :  4000 تومان

خلاصه مطلب :

تاژَک‌داران ریزاندامگانی هستند که دارای سازه‌ای شلاق‌مانند به نام تاژک می‌باشند. مانند اسپرم ، کرف ، خزه ، جلبک سبز ، برخی گیاهان بازدانه و دیگر گیاهان ، قارچ‌های نخستین مانند قارچ‌های دیگچه‌ای Chytridiomycota ، بسیاری از آغازیان .

تاژک‌داران اکسیژن محلول در آب را به صورت انتشار از سطح بدن جذب و گاز کربنیک را دفع می‌کند و  تولید مثل در تاژک‌داران به صورت غیرجنسی و به دو روش تقسیم دوتایی طولی و چندتایی صورت می‌گیرد.

این پاورپینت شامل مطالب زیر می باشد :

  • فيتو فلاژله ها
  • زئو فلاژله ها
  • تغذيه در تاژکداران و توضیح روش های آن
  • تنفس در تاژکداران
  • توليد مثل در تاژکداران و توضیح روش های آن
  • تاژکداران جانوري
  • تاژکداران همزيست و فرم های و مورفولوژی آن
  • نشانه‌های دیسانتری آمیبی
  • تفاوت بین دیسانتری آمیبی و باکتریایی
  لینک دانلود پس از پرداخت وجه فعال می گردد.

 

Share