طرح كارآفريني: پرورش دام گوشتي

موضوع طرح: طرح پرورش دام گوشتي

قالب طرح : ورد2003

حجم دانلود: 450 کیلو بایت

تعداد صفحه: 25

قیمت : چهار هزار تومان

لینک دانلود پس از پرداخت وجه فعال می گردد.
تماس با ما

خلاصه طرح :

هدف‌ از اجراي‌ اين‌ طرح‌ پروار بندي‌ گوسفند و‌ توليد گوشت‌ قرمز، اشتغال‌ زايي‌ در منطقه‌ و رفع‌ بيكاري‌و استفاده‌ از سرمايه‌هاي‌ نهفته‌ و كم‌ در زمينة‌ توليد به‌ شكل‌ تعاوني‌ توليدي‌ مي‌باشد

سرفصلها:

مقدمه‌
  • فصل‌ اول‌ كليات‌ و سوابق‌ ( 1 ـ 1 ) معرفي‌ طرح ( 2 ـ 1 ) مشخصات‌ فني‌ ( 3 ـ 1 ) بررسي‌ بازار محصول‌
  • فصل‌ دوم‌ طراحي‌ توليد ( 1ـ 2 ) محل‌ اجراي‌ طرح‌ و دلايل‌ انتخاب‌ آن‌ ( 2 ـ 2 ) طراحي‌ توليد ( 3 ـ 2 ) فرايند توليد ( 4 ـ 2 ) منابع‌ تأمين‌ مواد اوليه‌
  • فصل‌ سوم‌ ساختمان‌ و فضاي‌ مورد نياز (1 ـ 3) محل‌ اجراي‌ پروژه‌ 2 ـ 3 ساختمان‌ مورد نياز
  • فصل‌ چهارم‌ نيروي‌ انساني‌ ( 4 ـ 1 ) نيروي‌ انساني‌ و وظايف‌ آن‌
  • فصل‌ پنجم‌ منابع‌ تأمين‌ انرژي‌ ( 1 ـ 5 ) مقدار برق‌ مصرفي‌ ( 2 ـ 5 ) مقدار مصرفي‌ آب‌ ( 3 ـ 5 ) مقدار مصرف‌ سوخت‌ ( 4 ـ 5 ) تأمين‌ انرژي‌
  • فصل‌ ششم‌ محاسبات‌ مالي‌ و توجيه‌هاي‌اقتصادي‌ ( 1 ـ 6 ) منبع‌ تأمين‌ سرمايه‌ و شرايط‌ آن‌
  • جمع‌ هزينه‌هاي‌ ثابت‌ ( 2 ـ 6 ) توجيه‌ اقتصادي‌
  • منابع‌ و مأخذ

Share