طرح احداث گلخانه خیاری

موضوع طرح: احداث گلخانه خیاری

قالب طرح : ورد2003

حجم دانلود: 331 کیلو بایت

تعداد صفحه: 48

قیمت : چهار هزار تومان

لینک دانلود پس از پرداخت وجه فعال می گردد.
تماس با ما

خلاصه طرح :

با توجه به محدودیت منابع آبی و خاکی و ازدیاد جمعیت ، بشر همواره به دنبال راه حلی برای تأمین بیشتر مواد غذایی بوده است که این مسئله به صورت معضلی جهانی درآمده است . یکی از راه حلهای نوین که از عمر آن در کشورهای جهان سوم نزدیک به یک دهه میگذرد ، استفاده از گلخانه های بلند است که در آن به جای استفاده از سطح ، از فضای ایجاد شده در گلخانه استفاده میشود که با افزایش عملکرد و کیفیت برتر و علاوه بر تولید محصول مناسب ، بهره کافی عاید سرمایه گذاران خواهد شد .

سرفصلها:

فصل اول : مقدمه ……………………………………………………………………………. صفحه 4 فصل دوم :خلاصه مدیریتی ………………………………………………………………. صفحه 8 فصل سوم : چشم انداز صنعتی………………………………………………………….. صفحه 10 فصل چهارم : برنامه بازاریابی……………………………………………………………… صفحه 15 فصل پنجم : برنامه های تحقیق و توسعه…………………………………………….. صفحه 18 فصل ششم : برنامه های عملیاتی و تولید…………………………………………….. صفحه 20 فصل هفتم :ساختار سازمانی……………………………………………………………….. صفحه 31 فصل هشتم : برنامه زمان بندی………………………………………………………….. صفحه 33 فصل نهم : ریسک ها و مفروضات اساسی…………………………………………… صفحه 35 فصل دهم : برنامه مالی ……………………………………………………………………. صفحه 37 فصل یازدهم : پیشنهادات …………………………………………………………………. صفحه 45 فصل دوازدهم : ضمائم …………………………………………………………………….. صفحه 47

Share