شرکت طراحی و تبلیغات بین المللی

موضوع طرح: شرکت طراحی و تبلیغات بین المللی

قالب طرح : ورد2007

حجم دانلود: 88 کیلو بایت

تعداد صفحه: 32

قیمت : چهار هزار تومان

لینک دانلود پس از پرداخت وجه فعال می گردد.
تماس با ما

خلاصه طرح :

امروزه اگر به دقت به اطرافمان نگاه کنیم می بینیم که می توان حتی با کمترین و کوچکترین امکانات موجود بزرگترین و بیشترین نتایج را بدست آورد. اینکه بتوان با سرمایه گذاری مناسب بر روی فرصت های موجود و امکانات موجود به سودآوری رسید یک هنر اینکه اگر ما دگمه ای داشتیم و با آن یک کت بدوزیم هنر نه اینکه کت دوخته مان لنگ دگمه باشد و دقیقا عکس تفکر آنانی که فکر می کنند با سرمایه های بسیار بزرگ می توان به سود رسید.من فکر میکنم با امکانات موجود و آنچه که در توان داریم می توانیم سودهای بزرگ را بدست آوریم. در طرح من نیاز به سرمایه گذاری میلیاردی نیست که سنگ بزرگ نشانه نزدن است بلکه حتی با کمترین سرمایه که می توان سرمایه جوانان و نوجوانان دانشجو باشد یک کار بسیار بزرگ انجام داد و جلوی فرار مغزها را گرفت بلکه سرمایه کشورهای در حال توسعه و پیشرفته را به سمت کشور سوق داد.

سرفصلها:

 • معرفی

 • خلاصه طرح

 • تحلیل صنعت

 • بخش تولید

 • بازاریابی

 • تحقیقات بازار

 • بازارهای هدف

 • بخش سازماندهی

 • ارزیابی ریسک

 • بخش مالی

 • ضمائم

Share