بایگانی دسته: پزشکي

درمان کودکان و نوجوانان مبتلا به شب ادراری

شب ادراری علامتی است که در ارزیابی های روانپزشکی کودک مکررا با آن مواجه می شویم. در این خصوص ارزیابی های دقیق جهت روشن شدن دلایل مشخص ادراری، تکاملی، روانی اجتماعی و عوامل مربوط به خواب ضروری است. برای اغلب کودکان مبتلا به شب ادراری نمی توان یک علت اختصاصی را مشخص نمود. درمان شامل روش های حمایتی شرطی سازی با زنگ ادرار، و یا داروها (ایمی پرامین با دسموپرسین استات) می باشد. عوارض روانی اجتماعی این علامت باید شناخته شود و هم زمان با ارزیابی و درمان اختلال با حساسیت خاص مدنظر قرار گیرد.

ادامه خواندن درمان کودکان و نوجوانان مبتلا به شب ادراری
Share

براي مقابله با استرس، غذاي مناسب بخوريد

استرس اجتناب ناپذير است، اما با بکارگيري روش هايي مي توان تاثير آن را بر زندگي به حداقل رساند.

بيشتر ما دريافته ايم که برخي مواد غذايي تاثير نامطلوبي بر مغز، خلق و خو و انرژي رواني دارند. مصرف مقادير زيادي شکلات به محض از بين رفتن تاثير موقت و کوتاه مدت شکر و کافئين ممکن است فرد را کسل کند.

ادامه خواندن براي مقابله با استرس، غذاي مناسب بخوريد
Share

بررسي بيومکانيکي ترميم خود به خودي آسيب هاي غضروفي– استخواني در زانوي خرگوش

هدف: هدف از اين مطالعه بررسي ترميم خود به خودي آسيب هايي به اندازه 4 در 5 ميليمتر در غضروف شيار پاتلار خرگوش نر بالغ است.
روش بررسي: در يک مطالعه تجربي و مداخله اي 21 خرگوش نر بالغ سفيد از نژاد Dutch (وزن 2±0.2 کيلوگرم، 4 ماهه) براي اين مطالعه انتخاب شدند. خرگوش ها به گونه تصادفي، به 3 گروه (4، 8 و 16 هفته) تقسيم شدند. در هر گروه بين 8-6 خرگوش قرار داده شد. پاي مقابل به عنوان کنترل انتخاب شد. در گروه آزمايشي، در شرايط استريل و بيهوشي جراحي ناحيه زانو انجام شد و نقصي به قطر 5 و عمق 4 ميليمتر در شيار پاتلار استخوان ران توسط دريل ايجاد شد. پاي مقابل بدون جراحي جهت مقايسه استفاده شد. پس از گذشت چند هفته خرگوش هاي هر گروه کشته شده و هر دو زانوي آنها جدا شد و به وسيله آزمايش هاي بيومکانيکي با روش ايندنتاسيون (indentation) مورد ارزيابي قرار گرفتند. ضخامت غضروف و مادول الاستيک آني و تعادلي پس از 900 ثانيه اندازه گيري شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که هيچ اختلاف معني داري در ميانگين مقدار مادول الاستيک آني و تعادلي بين هفته هاي (4، 8 و 16) در هر دو پا وجود ندارد (P>0.05). از سوي ديگر در مقايسه بين دو پا مشخص شد که مادول الاستيک آني در 16 هفته بين دو پا داراي اختلاف معني داري است، به گونه اي که ميانگين مقدار اين متغير در پاي آسيب ديده بيشتر از پاي سالم بود (P>0.05).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که آسيب هاي غضروفي– استخواني با اندازه 5×4 ميليمتر، در شيار پاتلار خرگوش نر بالغ به گونه خود به خود ترميم مي شود.

ادامه خواندن بررسي بيومکانيکي ترميم خود به خودي آسيب هاي غضروفي– استخواني در زانوي خرگوش
Share

دلایل کم خونی بدن

كم خوني به حالتي اطلاق ميشود كه در آن تعداد سلولهاي قرمز يا ميزان هموگلوبين خون شخص كاهش يابد .هموگلوبين رنگدانه اي قرمز است  كه نقش مهمي در قرمزي رنگ سلولهاي قرمز و خون دارد .اصولا اكسيژن كه براي توليد انرژي سلولها بسيار مهم است ، جهت انتقال از ريه به بافتهاي مختلف بدن با هموگلوبين تركيب ميشود .
آزمايشي بنام  C.B.C در تشخيص دقيق كم خوني و شدت آن ارزش زيادي دارد ، در اين آزمايش تعداد كل سلولهاي خوني فرد توسط دستگاه مخصوصي شمارش ميشود و ميزان هموگلوبين و يك سري ايندكسهاي ديگر  نيز ارزيابي مي گردد.
بيشترين تعداد سلولهاي خوني را سلولهاي قرمز تشكيل ميدهند و هر فردي ميليونها  سلول قرمز را در خون خود دارد. كاهش تعداد اين سلولها را كم خوني و افزايش بيش از حد آنها را پلي سايتمي يا غليظ شدن خون مينامند.شكل سلولهاي قرمز نيز در ارزيابيهاي ميكروسكوپي حائز اهميت است و تغييرات آن ميتواند در تشخيص انواع كم خوني مورد استفاده قرار گيرد.

ادامه خواندن دلایل کم خونی بدن
Share

مهندسي ژنتيک چيست؟

ژنها رمزهاي شيمياي بنيادي هستند که طبيعت فيزيکي موجودات زنده را تعيين مي کنند . ژ نها مسوول ساخت DNA هستند و DNA کنترل کننده سلول است که نحوه گسترش سلول را در تمام جهات تعيين مي کند .
مهندسي ژنتيک يا Biotech روابطي است که منجر به ايجاد تغيير در ماده ژنتيکي( DNA )موجودات به روشي مي شود که هرگز در طبيعت رخ نمي دهد زيرا نه انتخاب طبيعي و نه موتا سيون باعث پديد آمدن ژنهاي طراحي شده انجام مي دهيم به اثرات کوتاه مدت – که ممکن است ظاهرامفيد باشد -پي ببريم ولي از اثرات طولاني مدت آنها واقعا بياطلاعيم .
دستکاري ژنتيکي مواد غذايي شامل وارد کردن ژ نهاي موجودات زنده به ديگرموجودات مي باشد که اين روش براي بالابردن مقاومت گياه در برابر علف کش ها ، کم کردن خسارات ناشي از سرما زدگي يا زياد کردن سرعت رشد آنها انجام ميشود . در نتيجه گونه جديدي ساخته مي شود .
به عقيده بسياري از صاحب نظران مهندسي ژنتيک نه تنها گامي در جهت بهبود وضعيت بشر امروزي نمي باشد بلکه در تضاد کامل با تنوع زيستي مي باشد .

ادامه خواندن مهندسي ژنتيک چيست؟
Share