شعر و شاعری از نگاه علم نقطه تعادل بر مبنای آنالیز و تفسیر شعر چهار مصرعی حکیمی

یالطیف شعر و شاعری از نگاه علم نقطه تعادل بر مبنای آنالیز و تفسیر شعر چهار مصرعی حکیمی دستورالعمل علم نقطه تعادل , برای ساخت شعر به شرح ذیل میباشد: الف : آنالیز شعر حکیمی…

Continue reading →

Share

پرشیا , بهشت گردشگری و توسعه پایداراز نگاه علم نقطه تعادل

   ( ادامه مقاله طرح مکمل تورهای همگانی بر پایه علم نقطه تعادل ) اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید . پیامبر اسلام (ص) همگان می دانیم که :…

Continue reading →

Share