بایگانی دسته: كشاورزي

مدلهای غیر افزایشی

دراغلب کاربردهای اصلاح نژادی؛ تنها به اثرات ژنتیکی افزایشی در ارزیابی های ژنتیکی حیوان توجه میشود. مد لهای نا محدود حیوان دراین حالت با فرض آمیزش تصادفی حیوانات همراه هستند.
هرچند به مدلهایی که توجه بیشتری به اثرات ژنتیکی غیر افزایشی داشته اند توجه خاصی میشود؛ اما کاربرد آنها بخاطر نیاز به روابط ژنتیکی غالبیت محدود شده است.(البته میتوان انهارا با ماتریس روابط ژنومی برای جوامع همخون محاسبه کرد).در مورد ماتریس روابط ژنتیکی غیر افزایشی راه آسانی برای محاسبه ی معکوسها وجود ندارد.
یک روش معکوس سازی ماتریس روابط ژنتیکی غیر افزایشی غلبه را که شامل تعداد زیادی والد نرواثرات زیر دسته ای والدین ماده درمدل جوامع غیرهمخون بود ارائه کردند که در بسياری از مطالعات تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفت. اخیرا هم روشی پیدا شده که حتی در آن نیازی به محاسبه ی معکوس ماتریسهای کوواریانسی اثرات ژنتیکی غیر افزایشی نیست.

ادامه خواندن مدلهای غیر افزایشی
Share

مطالعه فرآيند توليد پودر پروتئيني از پساب آب پنير جهت درمان اسهال گوساله ها

چكيده:
آب پنير كه محصول جانبي توليد پنير مي باشد، يكي از پساب هايي است كه به علت دارا بودن مواد مغذي فراوان و COD و BOD بالا، از جمله آلاينده هاي محيط زيست بشمار مي آيد . سالانه حدود 600 هزار تن آب پنير در كشور توليد كه امروز از دور ريختن اين ماده مغذي حتي الامكان با توجه به مشكلات زيست محيطي جلوگيري مي گردد . آب پنير داراي غلظت بالايي از پروتئين هاي محلول بر آب است كه با توجه به مطالعات انجام گرفته توسط 100 گرم سديم آلژينات در PH بين 5/6 تا 5/8 تا 22 درصد COD و 85 درصد وزني ss را حذف كرده و مانع از آلودگي محيط زيست مي شود و نيز مي تواند در جداسازي پروتئين از فاضلاب آب پنير موثر واقع شود و از آنجا كه غير سمي است از پروتئين بدست آمده بصورت مستقيم مي توان استفاده كرد . شايان ذكر است كه ارزش بيولوژيكي پروتئين تفكيك شده از آب پنير بر ديگر منابع طبيعي سرشار از پروتئين برتري دارد و نقش به سزايي در بهبود راندمان سنتز پروتئين ميكروبي دارد و در درمان اسهال گوساله ها موثر مي باشد . در صورتي كه برنامه مديريت كلستروم در گوساله ها دست انجام نشود ، در حدود 90 تا 100 درصد گوساله ها ممكن است بين 5تا 15 روز به اسهال مبتلا شوند . حتي منجر به مرگ تعدادي از آن ها نيز مي گردد كه در اين مطالعه با روش توليد پودري با استفاده از پروتئين تغليظ شده از آب پنير و افزودني هاي خاص مي توان تا 80 درصد مشكل اسهال در گوساله ها را از بين برد.

ادامه خواندن مطالعه فرآيند توليد پودر پروتئيني از پساب آب پنير جهت درمان اسهال گوساله ها
Share

آبخیزداری چیست؟ هدف از انجام آن چیست؟

484.jpgآبخیز واحدی هیدرولوژیک است که به عنوان واحد فیزیکی, بیولوژیکی, سیاسی, اجتماعی و اقتصادی برای طراحی ومدیریت منابع طبیعی (آب, خاک, پوشش گیاهی) پذیرفته شده است. به عبارت دیگر آبخیز منطقه ای توپوگرافی است که توسط یک سیستم رودخانه زهکشی میشود.

ادامه خواندن آبخیزداری چیست؟ هدف از انجام آن چیست؟
Share