بایگانی دسته: مهندسي صنايع

ارزیابی قابلیت اطمینان تایر هواپیما

موضوعات مرتبط : ارزیابی نرخ خرابی و قابلیت اطمینان تایرها
دامنه کاربرد : مهندسی صنایع ، مدیریت ، مهندسی پلیمر
نویسنده : امیر بروجردی

چكيده
این مقاله کاربرد مدل وایبال را برای پیش بینی نرخ خرابی تایرهای یک هواپیما در یک فرودگاه محلی نشان می دهد. برای ارزیابی وپیش بینی نرخ خرابی تایرها طی 30 ماه داده هایی جمع آوری شد، سپس نرخ خرابی به دو روش یکی براساس زمان کارکرد ودوم براساس تعدادسورتی پروازمدل سازی گردید،مدل های بدست آمده با یکدیگر مقایسه شده ومدل بهتر برای پیش بینی نرخ خرابی تایرانتخاب شده است.
دراین تحقیق محقق ثابت می کندنرخ خرابی تایر باافزایش زمان عملیات (تعدادسورتی)افزایش می یابد و بهترین مشخصه برای نرخ خرابی تایر یک تابع نمایی براساس مدل وایبال می باشد.سپس نمودار داده های خرابی براساس این مدل کشیده شده و بابکارگیری روش آنالیز صفحه گسترده توسط رایانه بهترین خط رسم میشود.( رگرسیون) درادامه پارامترهای توزیع وایبال(β،ηوt.) بدست می آیند.
لازم بذکر است درداخل کشور تاکنون هیچگونه مطالعاتی درزمینه بررسی نرخ خرابی ویا قابلیت اطمینان تایرهای هوایی صورت نپذیرفته است.

ادامه خواندن ارزیابی قابلیت اطمینان تایر هواپیما
Share

طراحی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 ) شرکت لابراتوارهای شهردارو

چکیده:
هدف اصلی از طراحی برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت های دارویی ارتقای سطح سلامت ،جلب رضایت مشتری و ایجاد و توسعه ی مزیت های رقابتی می باشد و ما در شرکت شهردارو برآن شدیم تا با طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت به اهداف ذیل نائل شویم:

ادامه خواندن طراحی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 ) شرکت لابراتوارهای شهردارو
Share

طراحی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه کارخانجات دارویی،چالش ها و دستاوردهای حاصله

چکیده
اهم فعاليت‌هاي يك پروژه طراحی سیستم نت شامل موارد ذيل است که به بررسی آنها در مطالعه موردی لابراتوارهای شهردارو پراخته شده است:
• تدوين يك برنامه كلان مديريتي در خصوص نحوه تفكر و نگرش به نت در كارخانه
• آموزش و آگاه‌سازي مديران و نيرو‌هاي كار در مورد نت
• گردآوري اطلاعات پايه‌اي براي سنجش ميزان تقاضاي نت
• تمركز بخشيدن به فعاليت‌هاي پراكنده نت
• معرفي يك نمودار سازماني مناسب براي دپارتمان نگهداري و تعميرات
• سازماند‌هي تيم‌هاي نگهداري و تعميرات
• ايجاد رويه‌هاي برنامه‌ريزي، زمان‌بندي و جدول‌بندي كارها
• معرفي يك سيستم اطلاعاتي مديريتي نگهداري‌و ‌تعميرات(Maintenance Management information System – MMIS)
• بهبود کارگاه مرکزی
• ايجاد يك سيستم كامپيوتري مديريت نگهداري‌و‌تعميرات (Computerized Maintenance Management System- CMMS)
• تنظيم و تدارك برنامه‌هاي آموزشي
• استخدام پرسنل با كيفيت و مناسب
• تهيه و تنظيم بودجه
• تکمیل و تدوین مدارک فنی و دانش فنی نت
• آموزش روش مستند‌سازي و استفاده از مدارك فني
واژگان کلیدی: نگهداری و تعمیرات-نت-بودجه-فنی

ادامه خواندن طراحی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه کارخانجات دارویی،چالش ها و دستاوردهای حاصله
Share

آناليز SWOT

كاربرد SWOT در تهيه طرح تجاري

استراتژي: ابزاري است براي دستيابي به اهداف بلند مدت سازمان.
مراحل مديريت استراتژيك بر اساس چرخه PDCA دمينگ و بصورت زير است:
– تدوين استراتژي
– اجراي استراتژي
– ارزيابي استراتژي
– اصلاح و بروز رساني استراتژي

يكي از ابزارهاي مورد استفاده جهت مديريت استراتژيك آناليز SWOT مي باشد.
Strength: نقاط قوت
Weakness: نقاط ضعف
Opportunity: فرصت ها
Threats: تهديدها
نقطه قوت: نقطه قوت يك سازمان يك كاربرد موفق از يك شايستگي يا بهره برداري از يك عامل كليدي در جهت توسعه رقابت پذيري شركت مي باشد.

ادامه خواندن آناليز SWOT
Share