نقش خانه های سلامت در ارتقاء مهارت های اجتماعی ضعیف که ممکن است برای سلامت مضر باشد

در حالی که کمبود مهارت های اجتماعی به مدت طولانی با مشکلات روانی مانند افسردگی ارتباط دارد، یک مطالعه جدید، مهارت های اجتماعی ضعیف را به سلامت جسمی ضعیف نیز مرتبط می کند. کسانی که در شرایط اجتماعی ضعیف قرار دارند، بیشتر تنش و تنهایی را تجربه می کنند که می تواند موجب آسیب رساندن به بدن شود.

Share

كتاب ان ال پي براي معلمان

مباحث NLP امروزه در سطح جهان در سازمانها وآموزشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد . این کتاب معرف خوبی از مباحث NLP در زمینه آموزش و مدارس می باشد که در 12 فصل و به قلم سرکار خانم فاریا لزردوستی (دبیر دبیرستانهای کرج) به رشته تحریر درآمده است.

Share

تکنیک حلقه اعلی : The circle of Excellence

به کمک این تکنیک می توانیم قدرت و توانایی خود را در انجام کارها و فعالیتهای روزمره ارتقائ ببخشیم. از ان برای تقویت و ا فزایش عملکرد روزانه استفاده می شود. به طور مثال حس…

Continue reading →

Share

تکنیک وضعیت اعلی The state of excellence

سیستم عصبی خودکار انسان شامل دو قسمت سمپاتیک و پارا سمپاتیک می باشد که این دو سیستم همواره باید با هم در تعادل باشند . در مواقع لازم سیستم پاراسمپاتیک به کمک سیستم سسسمپاتیک می…

Continue reading →

Share

تکنیک گفتگوی بین قسمت ها

علم NLP بر این عقیده است که ضمیر ناخوداگاه افراد از بی نهایت قسمت تشکیل شده است . هر وقت که بخواهیم تصمیم جدیدی بگیریم یا اینکه در مقابل یک انتخاب قرار بگیریم یا تصمیم به ترک عادتی بگیریم قسمتی از ضمیر ناخوداگاهمان موافق تصمیم و قسمت دیگر مخالف تصمیم مان می شوند و این دو در مقابل یگدیگر قرار می گیرند به همین علت ما در تصمیم گیری و انجام فعالیت خود دچار گیجی و عدم توانایی انجام کار می شویم.

Share

تکنیک آنکراژ Anchoring یاتکیه گاه ذهنی

انکراژ به معنای لنگر انداختن است . هنگامی که ما با دیدن و یا لمس کردن و یا بوییدن چیزی به یاد یک خاطره ای قدیمی در ذهنمان می افتیم , در واقع یک انکراژ اتفاق افتاده است . همانند یک کشتی که به هنگام ایستادن لنگر می اندازد, ما نیز به کمک ان معرف خاص , برای به روی سطح امدن خاطره یا حس خود ,لحظه ای در ذهن مان می ایستیم تا کاملا ان خاطره را به یاد بیاوریم .

Share

تکنیک فراتر از واقعیت یا تکنیک Submodalities

موارد استفاده از این تکنیک در از بین بردن ترس ها و خاطرات منفی است. از شدت درد و بیماری می کاهد حتی اگر درست به کار گرفته شود می تواند بیماری را ریشه کن…

Continue reading →

Share