بایگانی دسته: مهندسي

آثار حقوقی اجاره مدرک جهت رتبه بندی

شاید شما هم از جمله مهندسانی باشید که با وسوسه کسب درآمد روبرو شده اید (آنهم از واگذاری مدرک مهندسی تان به یک شرکت پیمانکاری ), اما دوست دارید قبل از انجام اینکار از عواقب این امر مطلع شوید. در این نوشتار سعی خواهیم کرد که به جنبه های مختلف این مهم بپردازیم.

قبل از هر اقدامی بیایید سر فصلهای لازم برای اشنایی بیشتر را مرور کنیم :

ادامه خواندن آثار حقوقی اجاره مدرک جهت رتبه بندی
Share

اصول تولید بیوفیلم براي کاربرد در مصارف تحقیقاتی و صنعتی

مقدمه
امروزه علم بیوتکنولوژی به عنوان یکی از علوم میان رشته ای از طرف داران زیادی برخودار شده است. استفاده ازموجودات زنده میکروسکوپی برای تولید، حذف و یا تبدیل مواد شیمیایی به یکدیگر روشی سازگار با محیط زیست بوده و با وجود پیچیدگی های فراوان در راهبری نیاز به سرمایه گذاری اولیه کمتری نسبت به برخی از روشهای شیمیایی ویا فیزیکی دیگر دارد. این امر باعث شده محققین زیادی به بررسی امکان پذیری استفاده از روشهای بیولوژیکی در
صنایع مختلف روی بیاورند.
برای به کارگیری واکنشهای مختلف شیمیایی و یا بیولوژیک در صنعت، نیاز به محفظه ای است که به عنوان محل واکنش مورد استفاده قرار گیرد. این محفظه را راکتور یا واکنش گاه می نامند. راکتورها می توانند به منظور انجام واکنش های شیمیایی (همچون راکتورهای هسته ای یا شیمیایی) و واکنش های بیولوژیک (راکتورهای بیولوژیک یا بیوراکتور) مورد استفاده قرار گیرند. در فرایندهای بیوتکنولوژی استفاده از بیوراکتورها بسیار لازم بوده و طراحی آنها نیازمند رعایت اصولی خاص می باشد [ 1].

ادامه خواندن اصول تولید بیوفیلم براي کاربرد در مصارف تحقیقاتی و صنعتی
Share

ارزیابی قابلیت اطمینان تایر هواپیما

موضوعات مرتبط : ارزیابی نرخ خرابی و قابلیت اطمینان تایرها
دامنه کاربرد : مهندسی صنایع ، مدیریت ، مهندسی پلیمر
نویسنده : امیر بروجردی

چكيده
این مقاله کاربرد مدل وایبال را برای پیش بینی نرخ خرابی تایرهای یک هواپیما در یک فرودگاه محلی نشان می دهد. برای ارزیابی وپیش بینی نرخ خرابی تایرها طی 30 ماه داده هایی جمع آوری شد، سپس نرخ خرابی به دو روش یکی براساس زمان کارکرد ودوم براساس تعدادسورتی پروازمدل سازی گردید،مدل های بدست آمده با یکدیگر مقایسه شده ومدل بهتر برای پیش بینی نرخ خرابی تایرانتخاب شده است.
دراین تحقیق محقق ثابت می کندنرخ خرابی تایر باافزایش زمان عملیات (تعدادسورتی)افزایش می یابد و بهترین مشخصه برای نرخ خرابی تایر یک تابع نمایی براساس مدل وایبال می باشد.سپس نمودار داده های خرابی براساس این مدل کشیده شده و بابکارگیری روش آنالیز صفحه گسترده توسط رایانه بهترین خط رسم میشود.( رگرسیون) درادامه پارامترهای توزیع وایبال(β،ηوt.) بدست می آیند.
لازم بذکر است درداخل کشور تاکنون هیچگونه مطالعاتی درزمینه بررسی نرخ خرابی ویا قابلیت اطمینان تایرهای هوایی صورت نپذیرفته است.

ادامه خواندن ارزیابی قابلیت اطمینان تایر هواپیما
Share

تدوین ضوابط طراحی اکوپارک

اکو پارکچکیده
اکوپارک، محیطی است که در آن فعالیت های تفرجی، همگام با شناسایی و چگونگی برخورد با مسایل زیست محیطی از جنبه های گوناگون آموزش همگانی صورت م یگیرد. فرضیه اصلی طراحی اکوپارک فراهم آوردن پشتوان ههای اقتصادی، علمی و زیست محیطی مناسب برای آموزش عمومی و ایجاد فرهنگ صحیح محیط زیستی م یباشد.
با توجه به زمین هها و روند توسعه در کشور و با توجه به مشکلات زیست محیطی موجود و نیز تاثیرات ازدیاد روز افزون جمعیت و رشد پرشتاب ف نآوری و در پی آن افزایش مصرف و تولید انواع زباله و پساب های خانگی و صنعتی، ضرورت طراحی و اجرای اکوپارک اجتناب ناپذیر دیده م یشود. بنابر این با تکیه بر قابلیت های موجود و کاربر یهای متنوع و مفید اکوپارک، تاسیس ای نگونه فضاهای تفرجی زیست محیطی شهری برای حرکت در جهت توسعه پایدار شهری لازم بوده و با توجه به نکاتی از قبیل : تعیین اهداف هر طرح و تطابق آن با اهداف زیست محیطی، همخوانی فعالی تها با یکدیگر، استفاده از امکانات و موقعیت های مکانی، اجتماعی و مدیریتی برای مطرح نمودن کاربر یهای فراغتی- آموزشی، توصیه م یگردد. در راستای پاسخ به موارد ذکر شده، محدوده فعلی پارک پردیسان در شمال غرب تهران به منظور مطالعه و تدوین ضوابط طراحی اکوپارک انتخاب شده است. برای این منظور ضمن بررسی های میدانی و نیز مطالعه نمون ههای موجود در جهان سعی شده است تا این اصول و ضوابط از یک همسویی جهانشمول و علمی برخوردار باشد و طراحی نهایی پارک در این راستا صورت پذیرفت.

ادامه خواندن تدوین ضوابط طراحی اکوپارک
Share

آيا Stand by واقعا Stand by است؟

نگاهي كوتاه
بسياري از لوازم الكتريكي ، كه هرروزه با آنها سروكار داريم ، وقتي ظاهرا" قرار مي گيرند ، انرژي الكتريكي بيشتري مصرف stand- by درحالت مي كنند ، تا اينكه درحالت كار عادي مورد استفاده قرارگيرند.
چگونه مي توان از اين مصارف بيهوده انرژي و هزينه بالاي آن جلوگيري كرد و چه كسي دراين مورد مي تواند ما را راهنمايي نمايد ؟ .
به stand- by اين مطلبي است كه دراينجا به آن مي پردازيم ، زيرا حالت معني عدم مصرف برق نمي باشد .
stand- by چيست ؟
stand- by در وسايل برقي حالتي است كه وسيله برقي در وضعيت حالت آماده بكار ، قرار مي گيرد . طبيعي است كه اين نوع وسايل برقي براي حفظ حالت stand- by خود نياز به مصرف انرژي الكتريكي دارند ، كه دربعضي اين مصرف بيشتر و دربرخي نيز كمتراست. بسياري ازوسايل برقي ارزان قيمت كه حالت  stand- by دارند اغلب بعنوان نشخواركننده انرژي شناخته مي شوند و مداربرق برخي از آنها را نمي توان به آساني كاملا" قطع كرد ، مگردرحالتي كه دوشاخه آن را از پريز جدا سازيم .
وسايل داراي stand- by درحالت بي باري ، بدون آنكه وظيفه اصلي خودشان را كه براي آن طراحي شده اند انجام دهند ، انرژي مصرف مي كنند .

ادامه خواندن آيا Stand by واقعا Stand by است؟
Share