بایگانی دسته بندی ها: خريد مقاله

ارزیابی قابلیت اطمینان تایر هواپیما

موضوعات مرتبط : ارزیابی نرخ خرابی و قابلیت اطمینان تایرها
دامنه کاربرد : مهندسی صنایع ، مدیریت ، مهندسی پلیمر
نویسنده : امیر بروجردی

چكيده
این مقاله کاربرد مدل وایبال را برای پیش بینی نرخ خرابی تایرهای یک هواپیما در یک فرودگاه محلی نشان می دهد. برای ارزیابی وپیش بینی نرخ خرابی تایرها طی 30 ماه داده هایی جمع آوری شد، سپس نرخ خرابی به دو روش یکی براساس زمان کارکرد ودوم براساس تعدادسورتی پروازمدل سازی گردید،مدل های بدست آمده با یکدیگر مقایسه شده ومدل بهتر برای پیش بینی نرخ خرابی تایرانتخاب شده است.
دراین تحقیق محقق ثابت می کندنرخ خرابی تایر باافزایش زمان عملیات (تعدادسورتی)افزایش می یابد و بهترین مشخصه برای نرخ خرابی تایر یک تابع نمایی براساس مدل وایبال می باشد.سپس نمودار داده های خرابی براساس این مدل کشیده شده و بابکارگیری روش آنالیز صفحه گسترده توسط رایانه بهترین خط رسم میشود.( رگرسیون) درادامه پارامترهای توزیع وایبال(β،ηوt.) بدست می آیند.
لازم بذکر است درداخل کشور تاکنون هیچگونه مطالعاتی درزمینه بررسی نرخ خرابی ویا قابلیت اطمینان تایرهای هوایی صورت نپذیرفته است.

ادامه خواندن ارزیابی قابلیت اطمینان تایر هواپیما

95 total views, 1 views today

Share

برخورد با بحران های محیط

عنوان مقاله: برخورد با بحران های محیط

ارزش برنامه ریزی سناریو برای شرکت های کوچک و متوسط (SME)

· موضوعات مرتبط با عنوان:مدیریت بحران،شرکتهای کوچک و متوسط،برنامه ریزی سناریو

· دامنه کاربرد مقاله ( مثلا فيزيک شاخه ديناميک):مدیریت کلیه گرایشها

· خلاصه مقاله:

اکثر شرکت ها در محیط های پویا و نا امن فعالیت می کنند و جهت باقی ماندن در عرصه رقابت می بایست در تغییرات محیط خارجی بازاریابی شرکت کنند و آماده پذیرش فعالیت های تجاری باشند . مدیران می بایستی آماده باشند و طرح هایی برای مقابله با اتفاقات مختلف داشته باشند و این مقاله به مدیران کمک می کند که چگونه دریابند که چه چیز در حال رخ دادن است ؟ و چه چیز ممکن است در بازار اتفاق بیفتد و راجع به ارزش استفاده از برنامه ریزی سناریو در SME ها بحث می نماید .

ادامه خواندن برخورد با بحران های محیط

39 total views, no views today

Share